monika 13th Jan 2014

 0    72 flashcards    engonskype_archive
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Widziałam już motocykl.
start learning
I have already seen the motorbike.
Odrobiłam już lekcje.
start learning
I have already done my homework.
Nie widziałam jeszcze motocykla.
start learning
I haven't seen the motorbike yet.
Nie odrobiłam jeszcze lekcji.
start learning
I haven't done my homework yet.
Czy widziałaś już motor?
start learning
Have you SEEN the motorbike YET?
Czy odrobiłaś już lekcje?
start learning
Have you done your homework yet?
Widziałam już ten film.
start learning
I have already watched this film. I've already watched this film.
Ona już widziała ten film.
start learning
She has already watched this film. She's already watched this film.
Nie widziałam jeszcze tego filmu.
start learning
I haven't watched this film yet.
Czy widziałaś już ten film?
start learning
Have you watched this film yet?
Zrobiłam już zupę.
start learning
I have already made soup.
Nie zrobiłam jeszcze zupy.
start learning
I haven't made soup yet.
Czy zrobiłaś już zupę?
start learning
Have you made soup yet?
Czy obejrzałaś ten film wczoraj?
start learning
DID you watch this film yesterday?
Czy uczysz się angielskiego codziennie?
start learning
Do you learn English every day?
Czy upiekłaś wczoraj ciasto?
start learning
Did you bake a cake yesterday?
Czy odrabiasz teraz lekcje?
start learning
Are they doing homework now?
Czy ona słucha teraz muzyki?
start learning
Is she listening TO music now?
Czy lubisz słuchać muzyki? Tak, lubię.
start learning
Do you like listening to music?
Czy lubisz oglądać telewizję?
start learning
Do you like watching TV?
Czy ona lubi uczyć się niemieckiego?
start learning
Does she like learning German?
Czy ona lubi pływać?
start learning
Does he like swimming?
Czy lubisz kawę?
start learning
Do you like coffee?
rower
start learning
bike
Nienawidzę sprzątać mojego pokoju.
start learning
I hate cleaning my room.
Nienawidzę śpiewać.
start learning
I hate singing.
Mój mąż nienawidzi zmywać naczyń...
start learning
My husband hates washing the dishes.
Nienawidzę prasować.
start learning
I hate ironing.
Szymon nienawidzi spać.
start learning
Szymon hates sleeping.
Lubię pływać.
start learning
I enjoy swimming.
Moja siostra Julita lubi grać w siatkówkę.
start learning
My sister Julita enjoys playing volleyball and meeting people.
Co oznacza to słowo?
start learning
What does this word mean?
Ona zapomniała zrobić śniadanie.
start learning
She forgot to make breakfast.
zamykać na klucz
start learning
to lock
Mój brat zapomniał zamknąć drzwi na klucz.
start learning
My brother forgot to lock the door.
Nie zapomnij zamknąć drzwi na klucz.
start learning
Don't forget to lock the door.
Nie zapomnij upiec chleba.
start learning
Don't forget to bake bread.
Nie krzycz.
start learning
Don't shout.
Nie kłam.
start learning
Don't lie.
Jaki jest tytuł tego filmu?
start learning
What is the title of this film?
robić obiad/kolację
start learning
to make dinner
zrobić prezentację
start learning
to make a presentation
zrobić projekt
start learning
to do a project
przystąpić do testu
start learning
to do/ take a test
przepraszać
start learning
to make an apology for sth, to apologise
ścielić łóżko
start learning
ścielić łóżko in English
to make your bed
podjąć decyzję
start learning
to make a decision
wyświadczyć komuś przysługę
start learning
to do sb a favour
uprawiać miłość
start learning
to make love
bawić się czymś
start learning
to play with sth
pod stołem
start learning
under the table
Czy możesz wyświadczyć mi przysługę?
start learning
Can you do me a favour?
Co masz na sobie?
start learning
What are you wearing?
ulubiony
start learning
favourite
Jacy są twoi rodzice?
start learning
What are your parents like?
bardzo często
start learning
very often
prześcieradło, kartka papieru
start learning
sheet
Czym mogę służyć?
start learning
How can I help (you)?
Czy mogę rozmawiać z twoją mamę?
start learning
Can I speak to your mom, please?
rozmawiać z kimś
start learning
to speak TO / WITH sb
Ko dzwoni?
start learning
Who’s calling, please?
Prooszę zaczekać na linii
start learning
Please hold
Prooszę zaczekać na linii
start learning
Please hold (the line)
Przełączę cię.
start learning
I’ll put you through.
przełączać
start learning
to put sb through to sb
Kto dzwoni? (przy przełączaniu rozmowy)
start learning
Who shall I say is calling?
Sprawdzę czy jest (w biurze).
start learning
I’ll see/check if he’s in.
przy telefonie do ciebie/ dzwonić do kogoś
start learning
on the phone FOR sb / to call sb
Poczekaj chwilę.
start learning
Hang on a moment
dotrzeć, osiągnąć
start learning
to reach
Dotarłam do Berlina o piątej rano.
start learning
I reached Berlin at 5 am.
Witam, dodzwoniłeś się do działu marketingu.
start learning
Hello, you've reached the marketing department.

You must sign in to write a comment