monika 10th Feb 2014

 0    88 flashcards    engonskype_archive
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sztuczny
start learning
artificial
zamiast czegoś
start learning
instead of sth
co słychać?
start learning
how are you doing? how are you?
jak leci?
start learning
how's it going?
Jak się czujesz?
start learning
How do you feel?
Jak się czujesz? (po chorobie)
start learning
how are you feeling?
przedstawić się
start learning
to introduce yourself
Czy mogę się przedstawić? Jestem Monika.
start learning
May I introduce myself? I'm Monica.
miło mi Ciebie poznać
start learning
nice to meet you./ pleased to meet you
podkreślać coś
start learning
to underline sth
Miło mi Pana/Panią poznać. (formal)
start learning
How do you do?
urlop macierzyński
start learning
maternity leave
Jestem na urolpie macierzyńskim.
start learning
I'm on maternity leave.
granica
start learning
border
na granicy
start learning
on the border
brać udział w czymś
start learning
to take part IN sth, to participate IN sth
Białoruś
start learning
Belarus
zmiana (w pracy)
start learning
shift
mam dzisiaj wolne
start learning
I have a day off
prcować na zmiany
start learning
do/work a (10/12/24 etc hour) shift
nocna/dzienna zmianna
start learning
night/day shift
zrobić coś przydatnego
start learning
to do sth useful
w nocy
start learning
at night
to był męczący dzień
start learning
it was a tiring day
byłam bardzo zmęczona
start learning
I was very tired
interesujący
start learning
interesting
zainteresowany
start learning
interested
znudzony
start learning
bored
nudny
start learning
boring
być znudzonym czymś
start learning
to be bored WITH sth
Czy jesteś znudzona tą lekcją?
start learning
Are you bored with this lesson?
interesować się czymś
start learning
to be INterested IN sth
czy interesujesz się historią?
start learning
are you interested in history?
Czym się interesujesz?
start learning
What are your hobbies?
Czym się interesujesz?
start learning
What is your hobby?
Co robisz w wolnym czasie?
start learning
What do you do in your free time/ spare time?
na północnym-wschodzie Polski
start learning
in the north-east of Poland
na południu
start learning
in the south
odważny
start learning
brave, courageous
serce
start learning
heart
zranić
start learning
to hurt - hurt - hurt
zapamiętać coś, nauczyć się czegoś na pamięć
start learning
to learn sth by heart
ile masz lat?
start learning
what's your age? how old are you?
zaleta
start learning
advantage
wada
start learning
disadvantage
mały
start learning
small
kilometr
start learning
kilometer
jest blisko mojej pracy
start learning
it's close to my workplace
to jest trudne pytanie
start learning
This is A difficult question
przejść na emeryturę
start learning
to retire
dyskoteka
start learning
a night club
miło się rozmawiało
start learning
it was nice talking to you
dzięki
start learning
cheers, thanks
czuj się jak u siebie w domu
start learning
make yourself at home
częstuj się
start learning
help yourself
Skończyłam (np. po posiłku)
start learning
I'm done
podać sól
start learning
to pass the salt
proszę przy podawaniu czegoś
start learning
there you are
Czy możesz się przedstawić?
start learning
Could you introduce yourself?
Tomek, pozwól, że przedstawię Cię Uli
start learning
Tom, let me introduce you TO Ula
pójdźmy do kina.
start learning
let's go to the movies
iść do kina
start learning
to go to the movies = to go to the cinema
pozwól, że zrobię to dla ciebie
start learning
let me do it for you
mieszkam w centrum
start learning
I live downtown
mieszkam 5 km od centrum
start learning
I live 5 kilometres from the center
Jaki jest twój numer telefonu?
start learning
What is your phone number?
Jaki jest jego adres mailowy?
start learning
What is his email address?
Nie mam czasu.
start learning
I don't have time.
jestem zajęta.
start learning
I'm busy.
Czy mogę zamienić z tobą słowo?
start learning
Can I have a word with you?
garnek
start learning
pot
patelnia
start learning
frying pan
smażyć
start learning
to fry
smażony
start learning
fried
mikrofalówka
start learning
microwave
lodówka
start learning
refrigerator
zamrażarka
start learning
freezer
zmywarka
start learning
dishwasher
zamrażać
start learning
to freeze - froze - frozen
podgrzewać coś w mikrofalówce
start learning
to nuke
patrol policyjny
start learning
police patrol
na patrolu
start learning
on patrol
przekraczać granicę
start learning
to cross the border
na granicy między
start learning
on the border between
wspólna granica
start learning
common border
straż graniczna
start learning
border guard
Pracuję w straży granicznej.
start learning
I'm a border guard.
służba graniczna
start learning
border service

You must sign in to write a comment