Moje słówka, rok I, Socjologia

 0    103 flashcards    sagittarius92
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
in this chapter the focus is on
start learning
w tym rozdziale skupiam się na
key terms
start learning
kluczowe terminy
Welsh
start learning
Walijczyk
Muslim
start learning
Muzułmanin
gay
start learning
gej, lesbijka
roles
start learning
role społeczne
role conflict
start learning
konflikt ról społecznych
values
start learning
wartości
beliefs
start learning
przekonania
guidelines
start learning
przewodnik
law
start learning
prawo
laws
start learning
system prawny
courts
start learning
sądownictwo
to conform
start learning
przestrzegać
they differ
start learning
różnią się
kinship ties
start learning
więzi pokrewieństwa
nuclear family
start learning
rodzina nuklearna
household
start learning
gospodarstwo domowe
extended family
start learning
rodzina wielopokoleniowa
monogamy
start learning
monogamia
arranged family
start learning
małżeństwa kojarzone
the lone-parent family
start learning
rodzice samotnie wychowujący dziecko
dependent children
start learning
na utrzymaniu rodziców
income support
start learning
wsparcie finansowe
stepmother
start learning
macocha
stepfather
start learning
ojczym
stepchildren
start learning
pasierbowie
outings
start learning
wycieczki
welfare
start learning
opieka społeczna
affluance
start learning
dobrobyt
behalf
start learning
dobro, korzyść
peadiatrics
start learning
pediatra
unjustified
start learning
bezzasadny, nieuzasadniony
parental fears
start learning
rodzicielski strach
assaults
start learning
napaść na kogoś z użyciem siły
to be child-centred
start learning
dziecko w centrum uwagi
to treat sb as equal
start learning
traktować kogoś na równi
higher wages
start learning
wyższe podatki
high standard of living
start learning
wyższy poziom życia
to spend money on
start learning
wydać pieniądze na
to give children a good start in life
start learning
dać dzieciom dobry start
social workers
start learning
pracownicy socjalni
to be at risk
start learning
być zagrożonym
wide range of research
start learning
szerokie badania
further education
start learning
wczesna edukacja
children have more legal rights
start learning
dziecko ma więcej praw
Children's Commissioner
start learning
rzecznik praw dziecka
protect
start learning
bronić
promote the rights of children
start learning
popularyzuje prawa dzieci
leisure
start learning
rozrywka
educational system
start learning
system edukacyjny
consumer market
start learning
rynek konsumencki
focused on
start learning
skierowana na...
have a wide range power
start learning
posiadać atrybuty prawne
behalf of children
start learning
w imieniu dziecka
bring up
start learning
wychowywać
compulsory
start learning
obowiązkowy
cheapier methods of contraception
start learning
tańsze metody antykoncepcji
the decline
start learning
spadek
rate
start learning
wskaźnik
infant morality rate
start learning
wskaźnik umieralności
death rate
start learning
wskaźnik umieralności
fewer children are dying before adulthood
start learning
mniej dzieci umiera przed osiągnięciem dorosłości
surveys
start learning
badania
drinkers
start learning
pijący alkohol
measure
start learning
środki działania
to tackle
start learning
radzić sobie
supply
start learning
dostarczać
indulged
start learning
czerpać przyjemność
was classed on
start learning
był zakwalifikowany jako
unveiled
start learning
ujawnić fakty
drug abuse
start learning
nadużywanie narkotyków
addiction
start learning
używki
community service
start learning
praca społeczno-użytkowa
random
start learning
z przypadku, losowy
mouth swabs
start learning
próbki badania śliny
expelled
start learning
wyrzucony
cannabis
start learning
marihuana
drug users
start learning
narkomani
the British government
start learning
rząd angielski
to fight the problem
start learning
walczyć z problemem
offender
start learning
przestępca
young offender
start learning
młodociany przestępca
to negleckt
start learning
lekceważyć
pchysical abuse
start learning
przemoc fizyczna
violence in the family
start learning
przemoc w rodzinie
undiscovered
start learning
nieujawnione
there is widespread evidence
start learning
mamy szereg dowodów
estimate
start learning
wyliczyć
to suffer sth from of domestic violence
start learning
cierpieć z powodu przemocy domowej
committed by
start learning
sprawcą
famale
start learning
kobiety
male
start learning
mężczyźni
are recorded by
start learning
odnotowywane przez
victims
start learning
ofiary
experience such problems
start learning
doświadczać takich problemów
repeated violence
start learning
powtarzająca się przemoc
carry out
start learning
mieć miejsce
prosecution
start learning
oskarżenie
imprisonment
start learning
pozbawienie wolności
affraid sth.
start learning
obawiają się czegoś
see it as private matter
start learning
widzę to jako prywatną sprawę
mental illnes
start learning
choroby psychiczne

You must sign in to write a comment