Moje słówka

 0    106 flashcards    YuliiaSHYPAT
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

timetable, schedule
The timetable has been revised.
start learning
rozporzadek
Rozkład jazdy się zmienił.

overwhelmed
Tom's overwhelmed.
start learning
przytłoczony
Tom jest przytłoczony

withdraw
When he's sad, he withdraws from other people.
start learning
wycofać
Kiedy jest smutny, po prostu się wycofuje.

pępek


hunting
They hunted foxes.
start learning
łowiectwo, polowanie
Polowali na lisy.

to blackmail
I'm being blackmailed.
start learning
szantażować
Jestem szantażowany.

emphasize
We emphasized the importance of his co-operation.
start learning
podkreślać
Podkreślaliśmy konieczność współpracy z jego strony.

hangover
Tom has a hangover.
start learning
kac
Tom ma kaca.

to greet
1) I greet you. 2) His secretary greeted me.
start learning
powitać
1) Witam cię. 2) Powitała mnie jego sekretarka.

uziemic

compensate
He received a large sum of money in compensation for his injury.
start learning
kompensować
Dostał sporo pieniędzy jako rekompensatę za swój wypadek.

facilities
One town has excellent sports facilities.
start learning
udogodnienia
Miasto ma doskonałe obiekty sportowe.

provide us
Cows provide us with milk. Bees provide us with honey.
start learning
zaopatrują /dostarczają nam
Krowy zaopatrują nas w mleko. Pszczoły dostarczają nam miodu.

safety box
start learning
sejf

exaggerate
Don't exaggerate now.
start learning
wyolbrzymiać, przesadzać
Nie przesadzaj teraz.

rectangle
A square is one type of rectangle.
start learning
prostokąt
Kwadrat należy do prostokątów.

stressful situation
start learning
stresująca sytuacja

lack of smth. (words)
1) She died for lack of air. 2) He failed, due to lack of money.
start learning
brak czegoś (słów)
1) Udusiła się z braku tlenu. 2) Nie udało mu się z powodu braku pieniędzy.

participants
I participated in the discussion.
start learning
Uczestnicy
Przyłączyłem się do dyskusji.

elaborate
Could you elaborate?
start learning
opracować, wyjaśnić, rozwinąć
Proszę o wyjaśnienie.

nitpick
He is really a nitpicker.
start learning
przyczepić
To zrzęda.

wyluzuj

get lost
She always gets lost.
start learning
poginąć, Spadaj!
Ona zawsze się gubi.

snack
Where can I buy snacks?
start learning
przekąska
Gdzie mógłbym kupić jakąś przekąskę?

beats around the bush
Stop beating around the bush.
start learning
owijać w bawełnę
Przestań owijać w bawełnę.

dąsać

mrzonka

to speak bluntly
start learning
mówić bez ogródek

uninformed
start learning
niedoinformowani

concrete
"So it's built from stone?" "It's ordinary reinforced concrete."
start learning
beton
"Czyli to jest zbudowane z kamienia?" "To zwyczajny żelbet."

to arrange a meeting
They arranged a meeting.
start learning
zorganizować spotkanie
Umówili spotkanie.

cheat on somebody
Have you ever cheated on me?
start learning
oszukać kogoś, zdradzać
Czy kiedykolwiek mnie zdradziłeś?

steals
They caught him stealing.
start learning
kradnie
Złapali go na kradzieży.

solution
Did he propose any solutions?
start learning
rozwiązanie
Czy on zaproponował jakiekolwiek rozwiązania?

lately
Lately everyone seems happy.
start learning
ostatnio
Ostatnio wszyscy wyglądają na szczęśliwych.

to complain
1) There's no reason to complain. 2) I am writing to complain about
start learning
narzekać, składać reklamacje
1) Nie ma powodu do narzekań. 2) Piszę, żeby złożyć skargę na...

release
1) The terrorists released the hostages. 2) The company issued a press release.
start learning
uwolnienie
1) Terroryści uwolnili zakładników. 2) Ta firma wydała oświadczenie dla prasy.

sick leave
I've been on sick leave.
start learning
zwolnienie lekarskie
Byłem na zwolnieniu lekarskim.

garbage
Take the garbage out.
start learning
śmieci
Wyrzuć śmieci.

oven
The cake is still in the oven.
start learning
piekarnik
Ciasto jest jeszcze w piekarniku.

explosive
We were startled by the explosion.
start learning
wybuchowy
Byliśmy zaskoczeni wybuchem.

remote
Where's the remote control for the TV?
start learning
zdalny
Gdzie położyłeś pilota do telewizora?

major
That is your major problem.
start learning
ważny, glówny
To twój główny problem.

reckless
His death was owing to his reckless driving.
start learning
lekkomyślny, nieoczekiwany
Zginął z powodu brawury za kierownicą.

revealed
Tom revealed the secret.
start learning
ujawnił, ogłosił
Tom ujawnił sekret.

to warn
I've tried to warn you.
start learning
ostrzec
Próbowałem cię ostrzec.

kosiarka


mobbing

Hay
Make hay while the sun shines.
start learning
Siano
Nie strać tej szansy!

petal
The petals are floating on the water.
start learning
płatek
Na wodzie unoszą się płatki kwiatów.

bend
Do not bend or fold!
start learning
zginać
Nie łamać, nie zginać.


a duel
The sisters dueled with each other verbally.
start learning
Pojedynek
Siostry kłóciły się zapamiętale.

ensure
Parents often sacrifice themselves to ensure that their children receive a good education.
start learning
zapewnie
Rodzice często się poświęcają by zapewnić swemu dziecku edukację na wysokim poziomie.

well deployed
start learning
dobrze rozmieszczone

wdrożyć

efficiency
You're very efficient.
start learning
wydajność
Jesteś bardzo wydajny.

assessment
start learning
oszacowanie

appropriate
I paid at the appropriate time.
start learning
właściwy
Dokonałem płatności w odpowiednim terminie.

survey
They will survey the desert island.
start learning
badanie
Będą pewnie badać tę bezludną wyspę.

to aware
I'm aware of its importance.
start learning
być świadomym
Jestem świadomy jego znaczenia.

oceniano

to be conducted
Metals conduct electricity.
start learning
zostać przeprowadzone
Metale przewodzą prąd.

Cenzor

semicolon
How to use a semicolon
start learning
środnik
Jak używać średnika

generosity
start learning
hojność

vocation
Never choose a vocation just because it looks profitable.
start learning
powołanie
Nigdy nie wybieraj zawodu tylko dlatego, że wygląda na opłacalny.

witness
He witnessed the accident.
start learning
świadek
Był świadkiem wypadku.

niezgrabny

spędzać wolny czas

accomplish your goals
start learning
osiągnąć swoje cele

drifting apart
start learning
oddalanie

proverbial
start learning
przysłowiowy

consistency
start learning
konsystencja

life circumstances
start learning
okoliczności życia

accurately
start learning
dokładnie

accumulated
start learning
skumulowane

a plenty of
start learning
wiele

usposobienie

paznokcie, gwoździe


starania

dźgać

konfident, pewny siebie

Ustanawiać

zachować

stres, akcent

sylaby

samogłoska

Procrastination
start learning
Zwlekanie

denerwować

distracted
start learning
roztargniony

wiertarka

spółgłoska

acknowledged
start learning
potwierdzone

possession
start learning
własność, posiadanie

surrounding
start learning
otaczający

delighted at/about
start learning
zachwycony / o

zatem

pochlebiać

indeed =truly
start learning
rzeczywiście = dobrze

nadużycie

astonished
start learning
zdumiony

fraszki


You must sign in to write a comment