MÓJ SŁOWNICZEK

 0    117 flashcards    basia w
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być - był - będzie
start learning
be - was / were - will
bać się / obawiać - bałam się
start learning
to fear / worry - I was afraid
złamać/zbić - zbiłam - złamię
start learning
crack / break - I broke - broken
budować - zbudowano
start learning
build - built
przynieść - przyniosła
start learning
bring - brought
móc / potrafić - nie mógł
start learning
can - he could not
łapać - złapał
start learning
catch - caught
wybrać - wybrał - wybiorę
start learning
choose - chose - chosen
kupować - kupiłam - kupię
start learning
buy - bought - bought
kosztować - kosztowało
start learning
costs (l.p.) - cost
robić - zrobił - zrobię
start learning
do - did - done
przyjść - przyszedł - przyjdę
start learning
come - came - come
prowadzić samochód - prowadził - poprowadzę
start learning
drive - drove - driven
jeść - zjadł - zjem
start learning
eat - ate - eaten
pić - wypił
start learning
drink - drank
znaleźć - znalazł
start learning
find - found
lecieć - poleciał samolotem
start learning
fly - flew by plane
zapomnieć - zapomniałem - zapomnę
start learning
forget - forgot - forgotten
czuć - poczuł
start learning
feel - felt
dawać - dał - dam
start learning
give - gave - given
dostać - dostał
start learning
get - got
mieć - on / ona / to miał
start learning
have - he / she / it! had
słyszeć - słyszał
start learning
hear - heard
iść / jechać - poszłam / pojechał
start learning
go - went
znać - znał - poznam
start learning
know - knew - known
uczyć się - nauczył się
start learning
learn - learnt
wychodzić / opuszczać - wyszedł
start learning
leave - left
zgubić - zgubiłem
start learning
lose - I lost
przygotować/ zrobić coś - zrobił
start learning
make - made
spotkać - spotkał
start learning
meet - met
płacić - zapłacił
start learning
pay - paid
czytać - przeczytał - przeczytam
start learning
read - read - read (red)
jeździć - pojechał na koniu
start learning
ride - rode on horse
powiedzieć coś / informacje - powiedziała
start learning
say something / information - said
powiedz komuś - powiedział komuś
start learning
Tell someone - told
sprzedawać - sprzedał
start learning
Sell ​​- sold
wysłać list - wysłałem listy
start learning
send a letter - sent letters
spędzać czas - spędził
start learning
spend time - spent
widzieć - widziałem
start learning
see - saw
spać - spał - lubię spanie
start learning
sleep - slept - like sleeping
pływać - pływał
start learning
swim - swam
brać - zabrał - zabiorę
start learning
take - took - taken
mówić (po ang.) - mówił
start learning
speak - spoke
rozumieć - zrozumiałem
start learning
understand - understood
pisać - napisał - napiszę
start learning
write - write - writen
pozwala
start learning
allows
ubrać - ubrałam
start learning
wear - wore /have dressed
siedzieć
start learning
sit
przymierzać
start learning
to try
śpiewać
start learning
sing
móc
start learning
can
nie potrafię
start learning
I can not
palić papierosy
start learning
smoke
uśmiechać
start learning
smile
śmiać się
start learning
laugh
dać
start learning
give
dostać
start learning
get
powtórzyć
start learning
repeat
za późno
start learning
too late
spóźniony
start learning
late
pamiętać
start learning
remember
uderzył
start learning
hit
wstawać
start learning
to get up
unosić
start learning
float
wschodzić
start learning
rise
dostępne
start learning
available
drogi
start learning
expensive - dear
tani
start learning
cheap
tak, to jest pióro wieczne Parker
start learning
yes, it is a Parker fountain pen
ten mężczyzna i jego syn
start learning
This man and his son
ta książka jest w kuchni
start learning
This book is in the kitchen
Ten trzeci Urząd Pocztowy
start learning
This third Post Office
W poniedziałek jadę do Holandii
start learning
On Monday, I'm going to the Netherlands
W tym tygodniu napiszę list
start learning
This week I will write a letter
On jest tam trzeci raz
start learning
He is there for the third time
Ona pisze list do swojego syna
start learning
She writes a letter to her son
W tym tygodniu dostajemy książki
start learning
This week we get a books
Poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia
start learning
Monday is first day of week
Mam trzy niebieskie pióra
start learning
I have three blue pens
Pracuję w Polsce
start learning
I work in Poland
Ja byłam o pół do czwartej w Gdańsku
start learning
I was about half the fourth in Gdansk
Dziękujemy (temu) synowi za list
start learning
We Thank the san for the letter
Byłam często w Urzędzie Pocztowym
start learning
I was often at the Post Office
Dziś mam ochotę przeczytać dobrą książkę
start learning
Today I want to read a good book
Mój mąż rozmawiał 5 minut ze swoim synem
start learning
My husband talked to five minutes with his son
Wizyta na Poczcie zajmuje dużo czasu
start learning
A visit to the post office takes a long time
Lubię mieć pióro i ołówek oraz linijkę
start learning
I like to have a pen and a pencil and ruler
Myślę, że masz rację w tej sprawie
start learning
I think you are right in this matter
Myślę, że to dobry pomysł
start learning
I think it's a good idea
Dzisiaj jest niedziela
start learning
Today it is Sunday
Poniedziałek nie jest miłym dniem
start learning
Monday is not a nice day
On rozmawiał ze swoim dzieckiem
start learning
He talked with your child
Jutro przyjdę Cię odwiedzić
start learning
Tomorrow I'll come to visit you
Początkowo to zabiera miesiąc
start learning
At first it takes a month
W sobotę byłam po raz pierwszy w Berlinie
start learning
On Saturday I was in Berlim for the first time
Tamto niemowlę ma niebieskie oczy
start learning
That baby has blue eyes
On jest w Polsce
start learning
He is in Poland
Oni wszyscy wyszli z domu
start learning
They all came out of the house
On wchodzi na stację
start learning
He walks intu the station
Ona zabiera dziecko z samochodu
start learning
She takes the baby out of the car
My lecimy do Holandii przez Niemcy
start learning
We fly to the Netherlands through Germany
W tamtych dniach wyjechałam z kraju
start learning
In those days, I went out of the country
On się do Ciebie uśmiecha
start learning
He smiles to you
Przynosi my Ci list
start learning
We bring you the letter
My teraz lubimy jeść w kuchni
start learning
We now like to eat in the kitchen
Przez pierwszy tydzień niemowlę nigdy się nie uśmiecha
start learning
For the first week the baby never smiles
My lecimy do Romka na 8 dni
start learning
We fly to Romek for 8 days
Przynieś mi tę sukienkę i buty, proszę
start learning
Bring me the dress and shoes, please
Pojechaliśmy jego samochodem
start learning
Drove his car / We went by his car
Rodzice są w swej sypialni
start learning
My parents are in their bedroom
On wchodzi do swojego pokoju
start learning
He enters his room / He goes into his room
Ona wychodzi z biura
start learning
She is out of the office
On lubi rozmawiać z nim w ich domu
start learning
He likes to talk to him in their home
Pomów z nim!
start learning
Speak with him!
Baw się dobrze
start learning
Have a good time
Nie rób tego
start learning
Do not do it! / Don't do that!
Ty poszłaś do nich z twoim ojcem
start learning
You went to them with your father

You must sign in to write a comment