module 8 Digital media

 0    101 flashcards    koziol4444
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
czatować w internecie
start learning
chat online
pobierać muzykę
start learning
download music
pisać komentarze na forach
start learning
post comments on forums
recenzować produkty
start learning
review products
tweetować / ćwierkać
start learning
tweet
wgrać zdjęcia
start learning
upload photos
korzystać z czatu
start learning
use instant messaging (IM)
korzystać z serwisów społecznościowych
start learning
use social networking sites
pisać bloga
start learning
write a blog
osoba dopuszczona do poufnych informacji
start learning
insider
prawdziwy
start learning
genuine
stronniczy, subiektywny
start learning
biased
wiarygodne, możliwe
start learning
plausible
skierować się gdzieś
start learning
head down somewhere
połykać
start learning
swallow
wapień
start learning
limestone
ubytek, pusta przestrzeń
start learning
cavity
skały wulkaniczne
start learning
volcanic debris
kanał ściekowy
start learning
sewer
drążyć
start learning
drill down
przeciekać
start learning
leak
ukierunkowany na klienta
start learning
customer-focused
wierzyć w coś, 'kupować' coś
start learning
buy into
najlepsze praktyki
start learning
best practise
przekazać komuś ważne informacje
start learning
break the news / tell sth important
przełamać lody
start learning
break the ice / help people relax
przełamać formę
start learning
break the mould / do sth very different
rozbić bank
start learning
break the bank / use up all one's money
zrobić większość pracy
start learning
break the back of sth / do most of the work
wyjść na zero
start learning
break even / make neither a profit or a loss
Na koniec, ostatecznie
start learning
at the end of the day / altimately
wielkość przybliżona
start learning
a ballpark figure / rough estimate
strategi
start learning
game plan / strategy
w kręgu poinformowanych
start learning
in the loop
nic trudnego
start learning
not rocket science / simple
mieć takie samo zdanie
start learning
on the same page / understand each other
zderzenie z rzeczywistością
start learning
reality check
myśleć twórczo, kreatywnie
start learning
think outside the box / be imaginative
sytuacja w której nie ma przegranych
start learning
a win-win situation
odciąć się od
start learning
lock yourself out of
osiągnięcie
start learning
accomplishment
zdolność, możliwość
start learning
capability
nerd
start learning
geek
fałszywy obraz, nieporozumienie
start learning
misrepresentation
dokładna analiza
start learning
scrutiny
zrobić wielką przysługę
start learning
do a great service
przekazać wyniki
start learning
pass on their findings
Egipski zamek zapadkowy
start learning
Egyptian tumbler lock
odpowiadać, reagować
start learning
respond
wachlarz, mieszanka kultur
start learning
vast mix of cultures
w półmroku
start learning
in a large dimly lit
rozrzucać
start learning
strew
porozrzucane
start learning
strewn
hipnotyzujący
start learning
mesmerising
odzyskać
start learning
retrieve
odwołać, odrzucić
start learning
dismiss
uczestnik
start learning
attendee
nieprzystosowany
start learning
misfit
stracony, skazany na porażkę
start learning
doomed
spodnie z mocnej bawełnianej tkaniny
start learning
chinos
zrobić komuś przysługę
start learning
do someone a service
polityka
start learning
politics
rażący
start learning
gross
wpływ
start learning
impact
marki samochodów
start learning
marques
tworzyć kontrast między czymś
start learning
pit sb against sb/sth
ostrzegać / alarm
start learning
alert
wycierać / ścierka
start learning
wipe
wirusowy
start learning
viral
sprzedawca
start learning
vendor
opowieść, historyjka
start learning
tale
zmagać się
start learning
tackle
świst
start learning
swish
lita skała
start learning
solid rock
gleba
start learning
soil
porwany przez kogoś
start learning
snatched up by sb
zapadlisko ziemi
start learning
sinkhole
opanowany
start learning
self-possessed
rozpruć
start learning
rip
wybitny
start learning
prominent
wyskoczyć / reklama internetowa
start learning
pop up
próba wyłudzenia danych
start learning
phishing
emocjonujący się czymś
start learning
passionate about sth
umiarkowanie
start learning
moderation
ruchomy
start learning
mobile
mylna interpretacja
start learning
misinterpretation
wściekły
start learning
incensed
próbując
start learning
in an attempt
wyć ze śmiechu
start learning
howl with laughter
wydrążyć
start learning
hollow out
zarozumiały
start learning
haughty
dziwak
start learning
freak
szafka na dokumenty
start learning
filing cabinet
rozrastać się
start learning
expand
przyciemniony
start learning
dim
oddany czemuś
start learning
dedicated to sth
dostosować się
start learning
comply
kipieć, wrzeć
start learning
churn
akord
start learning
chord
iść niedbałym krokiem
start learning
breeze
amator
start learning
amateur

You must sign in to write a comment