module 3&4

 0    130 flashcards    kacperkoniok
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sala wykładowa
start learning
auditorium
teren szkoły
start learning
school grounds
zadanie
start learning
assignment
zostawanie po lekcjach
start learning
detention
egzamin wstępny
start learning
entrance exam
egzamin próbny
start learning
mock exam
sprawdzanie obecności
start learning
Roll
apel
start learning
school assembly
uczestniczyć w zajeciach
start learning
attend classes
przyciągać uwagę
start learning
to attract attention
ściągać
start learning
to cheat
oblać
start learning
to fail
poprawiać
start learning
resit
zdawać poprawkę
start learning
retake
opuścić lekcję
start learning
leave a lesson
oddać
start learning
submit
doganiać, nadążać
start learning
catch up
rzucić
start learning
drop out
pozostawać w tyle
start learning
fall behind
wpaść w długi
start learning
get into debt
oddać
start learning
hand in
być na bieżąco
start learning
keep out
przejrzeć
start learning
look over
sprawdzić coś
start learning
look sth up
upomnieć
start learning
tell off
pojawiać się
start learning
turn up
podyplomowy
start learning
postgraduate
licencjacki
start learning
undergraduate
wydatki
start learning
expenses
Opłaty
start learning
fees
Wsparcie finansowe
start learning
financial support
uroczystość wręczenia dyplomów
start learning
graduation ceremony
wyróżnienie
start learning
honours
raty
start learning
instalments
staż
start learning
internship
nauka na odległość
start learning
long-distance learning
jednorazowa wpłata
start learning
lump sum
tytuł magistra
start learning
Master's
okres
start learning
period
kurs powtórkowy
start learning
refresher course
Opłata rejestracyjna
start learning
registration fee
stypendium naukowe
start learning
scholarship
student ostatniego roku
start learning
senior
kredyt studencki
start learning
student loan
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
Czesne
start learning
tuition fee
nadać
start learning
award
naliczyć
start learning
charge
finansować
start learning
to finance
upoważniony
start learning
to entitled
udzielić potrzebnych informacji
start learning
provide the required details
kontroler ruchu lotniczego
start learning
the air traffic controller
licytator
start learning
auctioneer
adwokat
start learning
barrister
urzędnik służby cywilnej
start learning
civil servant
murarz
start learning
construction worker
doradca
start learning
counsellor
projektant mody
start learning
fashion designer
ogrodnik
start learning
gardener
grafikiem
start learning
graphic designer
projektant wnętrz
start learning
interior designer
ratownik
start learning
lifeguard
górnik
start learning
miner
kierownik personelu
start learning
personnel manager
portier
start learning
porter
śmieciarz
start learning
refuse collector
sprzedawca / ekspedient
start learning
sales assistant
księgowość
start learning
accounts
usługi dla klientów
start learning
customer services
kadry
start learning
human resources
handel detaliczny
start learning
retail trade
kupujący
start learning
buyer
klientka
start learning
customer
zarobki
start learning
earnings
zyski
start learning
profits
dyrektor naczelny
start learning
chief executive
kierownik
start learning
supervisior
zamknąć sklep
start learning
to close up shops
deklarować
start learning
declare
zyski
start learning
profits
podnieść/obniżyć
start learning
mark up/down
prowadzić
start learning
run
złe warunki pracy
start learning
poor working conditions
zapewniać obsługę klienta
start learning
provide customer service
możliwości szkolenia
start learning
training opportunities
Dyskryminacja w miejscu pracy
start learning
workplace discrimination
prowizja
start learning
commission
przyrosty
start learning
increments
płaca minimalna
start learning
minimum wage
podwyżka
start learning
pay rise
dowód wpłaty
start learning
pay slip
dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon)
start learning
perks
awans
start learning
promotion
pensja
start learning
salary
praca na zmiany
start learning
shift work
praca tymczasowa
start learning
temporary job
płaca / zarobki
start learning
wage
awansować
start learning
be promoted
przekazać informacje
start learning
report
ubiegać się o stanowisko
start learning
apply for the post
zwołać posiedzenie
start learning
call a meeting
rozwój zawodowy
start learning
career advancement
cele zawodowe
start learning
career goals
postęp w karierze
start learning
career move
Aktualna pozycja
start learning
current position
elastyczny czas pracy
start learning
flexible working hours
świadczenia socjalne
start learning
fringe benefits
strajk
start learning
go on strike
trudne do zdobycia
start learning
hard to come by
przepalenia pracy
start learning
job burnout
referencje
start learning
job reference
zarobić na życie
start learning
make a living
urlop macierzyński
start learning
maternity leave
płatne nadgodziny
start learning
paid overtime
dotychczasowe doświadczenia
start learning
previous experience
zasiłek chorobowy
start learning
sick pay
przykuty do biurka
start learning
stuck behind a desk
wziąć dzień wolny
start learning
take the day off
duch zespołu
start learning
team spirit
zmiany pracy
start learning
work shifts
stres związany z pracą
start learning
work-related stress
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
dole
emerytura
start learning
pension
wyrzucić kogoś z pracy
start learning
to give sb the sack
zwolnić kogoś
start learning
lay sb off
zwolnić w związku z redukcją zatrudnienia
start learning
make sb redundant
rezygnować
start learning
resign
przejść na emeryturę
start learning
retire
przejść przez trudny okres
start learning
go through a difficult time

You must sign in to write a comment