module 3, unit 1

 0    55 flashcards    martar225
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wchodzić; wejść (do środka)
start learning
go in
w godzinach wieczornych
start learning
in the evenings
zmiana
Ona nie pracuje jako administrator na zmianie.
start learning
shift
She doesn't work as a shift administrator.
prawie, praktycznie
start learning
almost
płynnie
Ona nie mówi praktycznie płynnie po hiszpańsku.
start learning
fluent
She doesn't speak almost fluent Spanish.
ile pieniędzy
start learning
how much money
Dlaczego nie czujesz się dobrze?
start learning
Why don't you feel well / Why do you not feel well
przemeblować, zmieniać wystrój
start learning
redecorate
pochodzić (skądś)
start learning
come from
kręcić się, obracać się
start learning
go around
zadowolony
start learning
glad = happy
okropny
start learning
awful = terrible
dziwny, nienaturalny
start learning
strange = weird
przystojny
start learning
handsome = good-looking
głupi, nudny
start learning
dull = boring
zabawny
start learning
amusing = funny
miły
start learning
pleasant = nice
pełen nadziei
start learning
hopeful = optimistic
cudowny, wspaniały
start learning
marvellous = wonderful
w pełni
start learning
fully
wychowywać się, dorastać
start learning
grow up
zachwycony
start learning
delighted
zadowolony
start learning
pleased
szczególny
start learning
particular
rada
start learning
advice
wybierać
start learning
choose, select
możliwość
możliwości
start learning
possibility
possibilities
zalecenie, polecenie
start learning
recommendation
oferta, oferować
start learning
offer
wskazówka, przewodnik
jako wskazówki do działania
start learning
guide
as a guide to action
nieźle
start learning
not bad
podwyżka (pensji)
start learning
raise
wydać coś na
start learning
spend sth on
już (w pytaniach i przeczeniach); jeszcze (w twierdzeniach)
start learning
yet
marka
start learning
brand
kontaktować się z
start learning
get in touch with
wchodzić, wejść (do środka)
start learning
go in
złapać
start learning
catch
osiągnąć sukces; udać się
start learning
succeed
zebrać (fundusze, jakąś kwotę pieniędzy)
Celem naszego pierwszego odwołania w tym roku jest zebrać co najmniej Ł50, 000 dla młodego ośrodka badawczego (specjalizującego się) w guzach neuroendokrynnych.
start learning
raise
The aim of our first appeal this year is to raise at least Ł50,000 for the young research centre into neuroendocrine tumours.
podnieść
Rok rekordowych zysków dla banków inwestycyjnych zrobił niewiele, aby podnieść nadzieje. Leczenie otyłości będzie kosztować za dużo i to znacznie podniesie składki zdrowotne.
start learning
raise
A year of record earnings for investment banks has done little to raise hopes. Treating obesity would cost too much and would substantially raise health care premiums.
wychowywać (dzieci)
start learning
raise
przyjechać, przybyć
start learning
arrive
oszczędzać
start learning
save
spadać, spadek
start learning
drop
oblać, nie zdołać (coś zrobić), psuć się
start learning
fail
ukazać się (o książce lub filmie), wychodzić na jaw
start learning
come out
sprzedawać
start learning
sell
odjechać, odejść
start learning
depart
wydać (pieniądze)
start learning
spend
spędzać (czas)
start learning
spend
wychodzić
start learning
go out
obniżać
start learning
lower
raz w miesiącu
start learning
once a month
podmiot+(usually)+czasownik podmiot+"be"+(usually)
start learning
Present Simple

You must sign in to write a comment