module 12 ćwiczeniówka

 0    170 flashcards    annacybulska97
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wojna domowa
start learning
civil war
upamiętniać
start learning
commemorate
kostium
start learning
costume
pokonywać, zyciężać
start learning
defeat
przebierać się
start learning
dress up
w końcu
start learning
eventually
stracić kogoś
start learning
execute
główne wydarzenie
start learning
highlight
angażować
start learning
involve
główna bitwa
start learning
major battle
parada
start learning
parade
ogrywanie
start learning
re-enactment
gwałtowny
start learning
violent
afro-amerykanin
start learning
african american
ruch przeciwko segregacji rasowej
start learning
civil rights movement
przynosić wolność
start learning
give freedom
obywatel drugiej klasy
start learning
second-class citizen
przemysł lotniczy
start learning
aerospace industry
z tyłu
start learning
at the back
z przodu
start learning
at the front
nazywać
start learning
be called
być wybranym
start learning
be chosen
łamać prawo
start learning
break the law
świętować
start learning
celebrate
farma bawełny
start learning
cotton farm
przestępca
start learning
criminal
oddany, poświęcony
start learning
dedicated to
inaczej niż
start learning
different from
nowoczesny
start learning
modern
posterunek policji
start learning
police station
protestować
start learning
protest
rasa
start learning
race
odmawiać
start learning
refuse
woda sodowa
start learning
soda
stronnik
start learning
supporter
traktować
start learning
treat
domek dla lalek
start learning
doll's house
osobista flaga
start learning
personal flag
kaplica świętego jerzego
start learning
St George's chapel
zmiana warty
start learning
the changing of the guard
flaga zjednoczonego królestwa
start learning
the union jack
zdumiewający
start learning
amazing
ceremonia
start learning
ceremony
skomplikowany
start learning
complicated
miniaturowe arcydzieło
start learning
miniature masterpiece
nie wolno przeoczyć
start learning
mustn't miss
oczywiście
start learning
obviously
otwarty dla publiczności
start learning
open to the public
pałac
start learning
palace
rezydencja
start learning
residence
odnawiać
start learning
restore
otoczony przez
start learning
surrounded by
w odległości mniej niż jednej godziny
start learning
under an hour away
gość
start learning
visitor
wysadzać kogoś z
start learning
drop somebody off
mieć miejsce
start learning
take place
kwaśny deszcz
start learning
acid rain
zatwierdzone przez
start learning
approved by
artystyczne przedsięwzięcia
start learning
artistic enterprises
azja
start learning
Asia
pogrzebany
start learning
buried
kaligrafia
start learning
calligraphy
koło
start learning
circle
przeznaczenie
start learning
destiny
kopuła
start learning
dome
cesarz
start learning
emperor
przedłużać
start learning
extend
napotykać
start learning
face
geometryczny
start learning
geometric
innowacyjny
start learning
innovative
muzułmański
start learning
islamic
pranie
start learning
laundry
marmur
start learning
marble
spotkać czyjeś przeznaczenie
start learning
meet somebody's destiny
minaret
start learning
minaret
magnat
start learning
mogul
tajemnica
start learning
mystery
przedstawiać
start learning
perform
przedstawiać kalkulacje, koszty
start learning
perform calculations
pozwolenie
start learning
permission
niezwykły
start learning
remarkable
odnowiony
start learning
renovated
ofiara
start learning
sacrifice
ochrona
start learning
security
miejsce składania ofiary z ludzi
start learning
site of human sacrifice
okazały
start learning
spectacular
bez wątpienia
start learning
without doubt
lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego ludzkości
start learning
world heritage site
modlić się
start learning
worship
składać się z czegoś
start learning
consist of
z wyprzedzeniem
start learning
in advance
ku pamięci
start learning
in memory of
kilka
start learning
a few
miejsce urodzenia
start learning
birthplace
przyciągać czyjąś uwagę
start learning
draw somebody's attention
robienie zdjęć z wykorzystaniem lampy błyskowej
start learning
flash photography
prezent
start learning
gift
rękawica
start learning
glove
iść przez
start learning
go through
niski
start learning
low
dramaturg
start learning
playwright
drogocenny
start learning
precious
chronić eksponaty
start learning
protect the exhibits
sklep z pamiątkami
start learning
souvenir shop
na piętrze
start learning
upstairs
bądź ostrożny!
start learning
do be careful!
udanego pobytu
start learning
enjoy your stay
uważać na coś
start learning
mind something
spojrzeć na
start learning
take a look at
mieć sposobność
start learning
take the opportunity
tradycyjne narzędzia
start learning
traditional tools
uważać
start learning
watch out
wybuchać
start learning
break out
pokryty czymś
start learning
covered in
zabrać
start learning
take away
zwolenniczka ochrony środowiska
start learning
conservationist
deklarować
start learning
declare
dedykować
start learning
dedicate
miejsce przeznaczenia
start learning
destination
upadek
start learning
downfall
cały
start learning
entire
chociaż
start learning
even though
ulubiony
start learning
favourite
mgła
start learning
fog
obcy
start learning
foreign
rękodzieło
start learning
handicraft
duża atrakcja
start learning
huge attraction
poprawiać warunki życia
start learning
improve lives
dochód
start learning
income
wcielać
start learning
incorporate
magia
start learning
magic
urok osobisty
start learning
magnetism
właściciel
start learning
owner
jakość
start learning
quality
opinia podzielana przez
start learning
opinion shared by
pozostałe
start learning
remaining
usuwać
start learning
remove
reprezentować
start learning
represent
ruiny
start learning
ruins
miejsce
start learning
site
ospa
start learning
smallpox
jakaś siła
start learning
special power
stragan
start learning
stall
rozciągać się
start learning
stretch
szczyt
start learning
summit
światło słoneczne
start learning
sunshine
otaczające obszary
start learning
surrounding area
plemię
start learning
tribe
kontrolowane
start learning
under control
wspinać się na jakiś szczyt
start learning
climb up
umierać
start learning
die of
wdzięczny za
start learning
grateful for
dumny z czegoś, kogoś
start learning
proud of
kultura starożytna
start learning
ancient culture
pochodzić od
start learning
be descended from
cywilizacja
start learning
civilisation
podbijać
start learning
conquer
konkwistador
start learning
conquistador
zagubione miasto inków
start learning
the lost city od the incas
składać ofiarę z ludzi
start learning
practise human sacrifice
modlić się do różnych bogów
start learning
worship different gods
powodować zniszczenie
start learning
cause damage
zagrożone miejsca
start learning
endangered sites
z mojego punktu widzenia
start learning
from my point of view
podzielmy się tym z
start learning
let's share it with
otwierać się na coś
start learning
open up to
świat zewnętrzny
start learning
outside world
cofnąć się w czasie
start learning
step back in time
być uznawanym
start learning
take the credit of
jakakolwiek prawda za tym leży
start learning
whatever the truth behind it

You must sign in to write a comment