Module 1: New directions, p. 11

 0    15 flashcards    madziano
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pełni zachwytu nad sobą
start learning
full of themselves
stresować kogoś
Stresujesz mnie!
start learning
make sb nervous
You are making me nervous!
poświęcić/zadedykować się sobie nawzajem
start learning
commited to eachother
pożeracz czasu
start learning
time-consuming
położyć "łapę" na czymś
wziąć dobre przykłady (położyć na nich łapę) z czyjeś dobrej pracy.
start learning
get hold of
get hold of some examples of good work
obudować się marginesami bezpieczeństwa
start learning
build in a safety margin
wpadać na nowe idee
start learning
come up with new ideas
położyć nacisk
start learning
emphasize
zgadzać się
zgadzam się z Tobą
start learning
have a point
You have a point there.
natychmiast coś wymyślić
start learning
... think on your feet...
Jednym sposobem zrobienia tego jest...
start learning
One way of doing this is to...
Dobrym pomysłem jest...
start learning
It's a good idea to...
Nie bądź onieśmielony.
start learning
Don't be shy.
Zawsze za przydatne uważam...
start learning
I always find it useful to...
podkreślić ważność
start learning
emphasise/stress the importance

You must sign in to write a comment