Moduł 8 Matura Explorer Upper-Intermediate Podręcznik + Ćwiczenia

 0    130 flashcards    Agzz94
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być zatrudnionym na umowę zlecenie
start learning
be employed on a casual basis
powołanie
start learning
calling / vocation
umowa o pracę
start learning
contract of employment
umowa o dzieło
start learning
contract for a specific task / performance contract
praca dodatkowa
start learning
extra job
wykonywać prace zlecone
start learning
freelance
praca na cały etat
start learning
full-time job
praca umysłowa
start learning
intellectual work
praca fizyczna
start learning
physical work
umowa zlecenie
start learning
fee-for-task agreement / casual contract
praca dorywcza
start learning
odd job
praca na część etatu
start learning
part-time job
stała praca
start learning
regilar work
praca akordowa
start learning
piece job
praca na okres próbny
start learning
trial period
praca sezonowa
start learning
seasonal job
praca zmianowa
start learning
shift work
praca w opiece społecznej
start learning
social work
praca w sektorze państwowym
start learning
state work
praca tymczasowa
start learning
temporary work
praca nie wymagająca kwalifikacji
start learning
unskilled job
dobrze płatna praca
start learning
well-paid job
źle płatna praca
start learning
badly-paid job
praca wykonywana zdalnie z domu
start learning
work from home
pracować w godzinach nadliczbowych
start learning
work overtime
mieć ruchomy czas pracy
start learning
work flexitime
przestrzegać kodeksu pracy
start learning
comply with employment laws
przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną
start learning
conduct a job interview
pomóc nowym pracownikom w zintegrowaniu się
start learning
help new employees integrate
awansować pracownika
start learning
promote an employee
zapewnić dobre warunki pracy
start learning
provide good working conditions
szanować podwładnych
start learning
respect subordinates
mieć ubezpieczenie zdrowotne
start learning
have health insurance
mieć ubezpieczenie dentystyczne
start learning
have dental insurance
znać opis stanowiska
start learning
know the job requirements
zakres obowiązków
start learning
job describtion
słuchać poleceń przełożonych
start learning
obey supervisors' orders
przestrzegać zasad dot. ubioru w miejscu pracy
start learning
observe the dress code
przestrzegać dyscypliny pracy
start learning
observe discipline code(s)
otrzymać dodatkowe korzyści z pracy
start learning
receive fringe benefits
wykorzystać pełny coroczny urlop
start learning
take annual leave
honorarium
start learning
fee
tantiemy
start learning
royalty
podwyżka
start learning
pay rise
renta / emerytura
start learning
pension
miesięczne / roczne wynagrodzenie
start learning
salary
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit
płaca (tygodniowa/za godzinę)
start learning
wage(s)
bez pracy
start learning
out of work
finanse
start learning
finances
typy pracy
start learning
types of work
prawa i obowiązki pracodawcy
start learning
right and duties of the employer
prawa i obowiązki pracownika
start learning
employee's rights and duties
być zwolnionym
start learning
be dismissed
być zwolnionym
start learning
be fired
być na zwolnieniu lekarskim
start learning
be on sick leave
być bez pracy
start learning
be unemployed
dzień wolny
start learning
day off
biuro pośrednictwa pracy
start learning
job centre
oferta pracy
start learning
job offer
osoba poszukująca pracy
start learning
job-seeker
osoba ubiegająca się o konkretną pracę
start learning
job applicant
wolny etat
start learning
job vacancy
stracić pracę
start learning
lose one's job
przejść na emeryturę
start learning
retire
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
zwierzęta w pracy
start learning
animals at work
zwierzęta zatrudnione w przemyśle rozrywkowym
start learning
animals in entertainment
zwierzę pociągowe
start learning
beast of burden
zwierzę cyrkowe
start learning
circus animal
pies pomagający osobom niepełnosprawnym
start learning
dog assisting disabled people
koń pociągowy
start learning
draught-horse
pies stróż
start learning
watch dog
pies przewodnik
start learning
guide dog
koń do hipoterapii
start learning
hippotherapy horse
pies myśliwski
start learning
hunting dog
kot łowny
start learning
mouser
pies ratunkowy
start learning
rescue dog
wielbłąd do jazdy pod wierzch
start learning
rideable camel
słoń do jazdy pod wierzch
start learning
rideable elephant
koń pod wierzch
start learning
saddle horse
pies pasterski
start learning
shepherd dog
pies policyjny
start learning
sniffer dog
pies tropiciel
start learning
tracker dog
... szkolony do zajęć terapeutycznych
start learning
therapy ........
urlop wypoczynkowy
start learning
annual leave
pod spodem, poniżej
start learning
beneath
więź
start learning
bond
krakanie
start learning
cawing
rozpadlina, przepaść, otchłań
start learning
chasm
uczepić się, kurczowo trzymać się
start learning
cling to
mały
start learning
compact
namysł
start learning
consideration
przyprawiający o zawrót głowy
start learning
dizzying
wydajny
start learning
efficient
zwerbować, pozyskać
start learning
enlist
zapewnić
start learning
ensure
hipoterapia
start learning
equine therapy
oszacować
start learning
estimate
rozwinięty, rozszerzony, rozbudowany
start learning
expand
pstryknąć, trzepnąć, machnąć
start learning
flick
dodatkowe korzyści
start learning
fringe benefits
być źle widzianym
start learning
be frowned on
dźwignięcie, pchnięcie
start learning
heave
niepewny, niezdecydowany
start learning
hesitant
podkowa
start learning
hoof
podkowy
start learning
hooves
onieśmielający
start learning
intimidating
wyprzedaż rzeczy używanych
start learning
jumble sale
protokół ze spotkania
start learning
minutes
zarżeć
start learning
neigh
obowiązkowy
start learning
obligatory
wycofać się, nie uczestniczyć
start learning
opt out
pokonać
start learning
overcome
nadgodziny
start learning
overtime
kruk
start learning
raven
rozsądny
start learning
reasonable
żałować
start learning
regret
pozostały
start learning
remaining
poślizgnąć się
start learning
slip
klaps, policzek
start learning
smack
głaskać
start learning
stroke
lepszy, wzniosły
start learning
superior
brać się do czegoś, stawiać czemuś czoło
start learning
tackle
gruboskórny
start learning
thick-skinned
cecha
start learning
trait
godny zaufania
start learning
trustworthy
wykorzystać
start learning
utilise
powołanie
start learning
vocation
obciążenie pracą
start learning
workload

You must sign in to write a comment