Moduł 7 Matura Explorer Upper-Intermediate Podręcznik + Ćwiczenia

 0    103 flashcards    Agzz94
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Wszystkich Świętych
start learning
All Saint's Day
Zaduszki
start learning
All Souls' Day
prima aprilis
start learning
April Fool's Day
dzień ustawowo wolny od pracy
start learning
bank holiday
Wielkanoc
start learning
Easter
Święto Trzech Króli
start learning
Epiphany
dożynki
start learning
Harvest Festival
Dzień Niepodległości
start learning
Independence Day
Dzień Pamięci
start learning
Memorial Day
święto państwowe
start learning
national day
sylwester
start learning
New Year's Eve
święto religijne
start learning
religious holiday
Święto Dziękczynienia
start learning
Thanksgiving Day
powstrzymywać się od wykonywania pracy
start learning
abstain from work
zorganizować wieczór kawalerski
start learning
arrange a stag night
zorganizować wieczór panieński
start learning
arrange a hen night
uczestniczyć w balu przebierańców
start learning
attend a fancy dress party
święconka
start learning
blessed food eaten for Easter Sunday brekfast
nieść transparent
start learning
carry a banner
nieść hasło
start learning
carry a slogan
nieść flagę
start learning
carry a flag
świętować, organizując imprezy sportowe
start learning
celebrate by holding sporting
wyznać swoje grzechy
start learning
confess one's sins
śmingus-dyngus
start learning
Easter Monday custom of dousing with water
dzielić się jajkiem
start learning
exchange Easter eggs
składać komuś życzenia
start learning
give sb one's best wishes
obdarowywać słodyczami
start learning
give sweets
powiesić wieniec
start learning
hang a wreath
powiesić girlandę
start learning
hang a garland
zapalić świecę
start learning
light candles
zapalić lapmki oliwne
start learning
light oil lamps
zrobić laurkę
start learning
make a special card
wygłosić mowę
start learning
make a speech
medytować
start learning
meditate
urządzić grill na plaży
start learning
organise a barbecue on the beach
malować pisanki
start learning
paint eggs
odbywać pokutę za grzechy
start learning
do penance for one's sins
modlić się
start learning
pray
założyć kostium
start learning
put on a costume
założyć maskę
start learning
put on a mask
udekorować
start learning
put up decorations
powstrzymywać się od...
start learning
refrain from...
wspominać zmarłych
start learning
remember the deceased
łamać się opłatkiem
start learning
share a wafer
uczestniczyć w nabożeństwie
start learning
take part in a church service
urządzić przyjęcie pożegnalne
start learning
have a farewell party
urządzić parapetówkę
start learning
have a housewarming party
przemawiać do kogoś, podobać się komuś
start learning
appeal
oczekujący w napięciu
start learning
apprehensive
podejście
start learning
approach
odpowiedni
start learning
appropriate
wyrazić na coś zgodę, popierać
start learning
approve (of)
zdobyć, nabyć
start learning
attain
unikać
start learning
avoid
okazja, okazyjna cena
start learning
bargain
beczka
start learning
barrel
błogosławieństwo
start learning
blessing
pogadać
start learning
chat
zagadać do kogoś
start learning
chat sb up
kopertówka
start learning
clutch bag
upamiętniać
start learning
commemorate
zobowiązać się, podjąć się
start learning
commit (to)
zdenerwowany, zmieszany
start learning
confused
towarzyski, wesoły
start learning
convivial
zaloty
start learning
courtship
spadek, zmniejszanie
start learning
decline
oznaczać
start learning
denote
potomek
start learning
descendant
zasługiwać
start learning
deserve
obskurny
start learning
dingy
różnorodny, zróżnicowany
start learning
diverse
podobizna, postać, kukła
start learning
effigy
uprawniać do
start learning
entitle to
wyposażony, przygotowany
start learning
equipped
podstawy
start learning
essentials
szaleć za kimś
start learning
fancy (someone)
z piórami
start learning
feathered
poradzić sobie (samemu)
start learning
fend for
prom
start learning
ferry
płodność
start learning
fertility
szczerze, otwarcie
start learning
frankly
gospoda, zajazd
start learning
inn
nalegać
start learning
insist
wspomnieć
start learning
mention
górnictwo
start learning
mining industry
źle się zachowywać
start learning
misbehave
spisek
start learning
plot
priorytet
start learning
priority
szybko, gwałtownie
start learning
rapidly
poziom, tempo, liczba
start learning
rate
nagroda
start learning
reward
poświęcić
start learning
sacrifice
szarfa, wstęga
start learning
sash
udziałowiec, akcjonariusz
start learning
shareholder
znaczący, mający znaczenie, ważny
start learning
significant
rozstać się z
start learning
split up with
serpentyna
start learning
streamer
mieć problem
start learning
be stuck
metka, przywieszka
start learning
tag
oszczędność, gospodarność
start learning
thrift
zachwycony, podekscytowany
start learning
thrilled
niejednoznaczny, mglisty
start learning
vague
zapakować [prezent]
start learning
wrap sth up

You must sign in to write a comment