moduł 5 Szkoła

 0    87 flashcards    krakers4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gimnazjum
start learning
junior / lower secondary school
przedszkole
start learning
kindergarten / nursery school
do wyboru
start learning
optional
przedszkole, zerówka
start learning
pre-school
szkoła prywatna
start learning
private / public school
stypendium
start learning
scholarship
egzamin na koniec szkoły
start learning
school-leaving exam
szkoła ponadgimnazjalna
start learning
secondary / middle / high school
szkoła państwowa
start learning
state school
zrobić sobie rok przerwy
start learning
take a gap year
trzyletnie studia
start learning
three-year course
uczenie się na odległość
start learning
distance learning
studia wieczorowe
start learning
evening classes
studia dzienne
start learning
Full-Time course
ukończyć studia, absolwent
start learning
graduate
otrzęsiny
start learning
hazing
wykładowca
start learning
lecturer
akademia medyczna
start learning
Medical School
plastyka
start learning
art
przedsiębiorczość
start learning
Business Studies
chemia
start learning
chemistry
trudna do nauki
start learning
difficult to handle
informatyka
start learning
information and communication technology (ICT)
wychowanie fizyczne
start learning
Physical Education
fizyka
start learning
physics
religioznawstwo
start learning
Religious Studies
przyroda
start learning
science
semestr jesienny
start learning
autumn term
konkurs
start learning
competition
obowiązujący strój
start learning
dress code
następna klasa
start learning
next year
zebrania z rodzicami
start learning
parents' evenings / meetings
wykaz ocen dla rodziców / świadectwo szkolne
start learning
school report for parents
regulamin szkoły
start learning
school rules
wycieczka szkolna
start learning
school trip / outing
plan lekcji
start learning
timetable
nosić mundurek szkolny
start learning
wear a school uniform
nosić identyfikator
start learning
wear an identity card
chętnie brać udział w
start learning
willingly participate in
ferie zimowe
start learning
winter break
ściągać na egzaminie
start learning
cheat in an exam
kolega z klasy / ze szkoły
start learning
classmate / schoolmate
bardzo się starać
start learning
do one's best
dobrze / źle sobie radzić w szkole
start learning
do well / badly at school
dyslektyk, dyslektyczny
start learning
dyslexic
skupiać się na
start learning
focus on
dostawać dobre stopnie
start learning
get good marks / grades
utalentowany
start learning
gifted / talented
tworzenie grup
start learning
groupism
uczyć się dat na pamięć
start learning
learn dates by heart
robić postępy
start learning
make progress
zdać / oblać egzamin
start learning
pass / fail an exam
powtarzać do testu
start learning
revise for a test
absolwent szkoły
start learning
school leaver
samorząd uczniowski
start learning
student council
uczyć się / kuć do testu
start learning
study / cram / swot for a test
pisać sprawdzian
start learning
take / sit a test
stosować wzory
start learning
use formulas
wymagający
start learning
demanding
kształcić / wychowywać
start learning
educate
odpytywać / testować
start learning
examine
egzaminator
start learning
examiner
wychowawca klasy
start learning
form teacher
zadawać pracę domową / robić sprawdziany
start learning
give homework / tests
dyrektor
start learning
head teacher
przygotowywać / przeprowadzać / sprawdzać sprawdziany
start learning
make / do / check tests
zaznaczać poprawki na czerwono
start learning
mark in red ink
sprawdzać obecność
start learning
take the register
grono pedagogiczne
start learning
teaching staff
tablica
start learning
board
stołówka
start learning
canteen / cafeteria
kreda
start learning
chalk
przebieralnia
start learning
changing room
korytarz
start learning
corridor
sala gimnastyczna
start learning
gym
gabinet pielęgniarki
start learning
nurse's office
boisko
start learning
sports field
pokój nauczycielski
start learning
staff room
klub szachowy
start learning
chess club
lekcje tańca
start learning
dancing classes
rozwijać zainteresowania
start learning
develop interests
nauka przez internet
start learning
e-learning
poszerzać horyzonty
start learning
explore new horizons
zdobyć / udoskonalić umiejętności
start learning
get / improve skills
wstąpić / przyłączyć się do klubu
start learning
join a club
kurs internetowy / stacjonarny
start learning
online / in-class course
przygotowania do szkolnego przedstawienia
start learning
preparing for a school play

You must sign in to write a comment