MK 03.10.2013

 0    26 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I was in a supermarket.
start learning
Byłem w supermarkecie.
We were in the shopping centre.
start learning
Byliśmy w centrum handlowym.
I had a guest from USA.
start learning
Miałem gościa z USA.
You did a good job.
start learning
Zrobiłeś dobrą robotę. / Dobrze się spisałeś.
My secretary made coffee for you.
start learning
Moja sekretarka zrobiła kawę dla ciebie.
I made profit last year.
start learning
Zrobiłem zysk w zeszłym roku.
John went on holiday.
start learning
John pojechał na wakacje.
I bought my daughter new trousers.
start learning
Kupiłem córce nowe spodnie.
My salesmen sold casing.
start learning
Moi handlowcy sprzedali osłonki
The President came to my office on Tuesday.
start learning
Prezes przyszedł do mojego biura we wtorek.
I spoke with the President on the phone.
start learning
Rozmawiałem z prezesem przez telefon.
I read the contract.
start learning
Przeczytałem umowę.
I wrote an email to John.
start learning
Napisałem maila do Johna.
I came back to my office at 2 p.m.
start learning
Wróciłem do biura o 2.
I started Jelux when I was 23.
start learning
Założyłem Jelux kiedy miałem 23 lata.
I talked to John.
start learning
Rozmawiałem z Johnem.
My company developed.
start learning
Moja firma się rozwinęła.
Yesterday I worked 7 hours.
start learning
Wczoraj pracowałem 7 godzin.
I opened the mailbox.
start learning
Otworzyłem skrzynkę mailową.
I looked into my notebook.
start learning
Zajrzałem do mojego laptopa.
I finished work at 4.
start learning
Skończyłem pracę o 4.
Krótkie słówka: for you
start learning
dla ciebie
from Mikołów
start learning
z Mikołowa
with John
start learning
z Johnem
to my office
start learning
do mojego biura
head of production
start learning
szef produkcji

You must sign in to write a comment