Mięśnie kończyny górnej

 0    62 flashcards    Nosio
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przyczep początkowy
start learning
origin
przyczep końcowy
start learning
insertion
brzusiec
start learning
belly
ścięgno
start learning
tendon
mięśnie obręczy kończyny górnej
start learning
scapohumeral (intrinsic shoulder) muscles
mięsień naramienny
start learning
deltoid muscle
część obojczykowa
start learning
anterior part (clavicular)
część barkowa
start learning
middle part (acromial)
część grzebieniowa
start learning
posterior part (spinal)
mankiet mięśni rotatorów
start learning
rotator cuff muscles
mięsień podłopatkowy
start learning
Subscapularis muscle
mięsień nadgrzebieniowy
start learning
supraspinatus muscle
mięsień podgrzebieniowy
start learning
Infraspinatus muscle
mięsień obły mniejszy
start learning
teres minor muscle
kaletka maziowa podbarkowa
start learning
subacromial bursa
mięsień obły większy
start learning
teres major muscle
mięśnie grzbietu i klatki piersiowej działające na stawy obojczyka i staw ramienny
start learning
Thoracoappendicular (extrinsic shoulder) muscles
mięsień piersiowy większypectoralis major muscle
start learning
większypectoralis pectoralis major muscle
mięsień najszerszy grzbietu
start learning
latissimus dorsi muscle
mięsień czworoboczny
start learning
trapezius muscle
mięsień równoległoboczny większy
start learning
rhomboid major muscle
mięsień równoległoboczny mniejszy
start learning
rhomboid minor muscle
mięsień dźwigacz łopatki
start learning
levator scapulae muscle
mięsień piersiowy mniejszy
start learning
pectoralis minor muscle
mięsień zębaty przedni
start learning
serratus anterior muscle
mięsień podobojczykowy
start learning
subclavius muscle
mięśnie ramienia
start learning
muscles of the arm
grupa przednia (zginacze)
start learning
anterior group (flexors)
mięsień dwugłowy ramienia
start learning
biceps brachii muscle
mięsień kruczo-ramienny
start learning
coracobrachialis muscle
mięsień ramienny
start learning
brachialis muscle
grupa tylna (prostowniki)
start learning
posterior group (extensors)
mięsień trójgłowy ramienia
start learning
triceps brachii muscle
głowy: długa, boczna, przyśrodkowa (mięśnia trójgłowego ramienia)
start learning
Heads: long, lateral, medial (of triceps brachii muscles)
mięsień łokciowy
start learning
anconeus muscle
powięź i przedziały powięziowe ramienia
start learning
fascia of the upper limb and its compartments
przedział przedni ramienia
start learning
anterior compartment
przedział tylny ramienia
start learning
posterior compartment
powięź ramienia
start learning
brachial fascia
przegroda międzymięśniowa
start learning
intermuscular septum
mięśnie przedramienia
start learning
muscles of the forearm
mięsień nawrotny obły
start learning
pronator teres muscle
mięsień nawrotny czworoboczny
start learning
pronator quadratus muscle
mięsień zginacz powierzchowny palców
start learning
flexor digitorum superficialis muscle
mięsień zginacz promieniowy nadgarstka
start learning
flexor carpi radialis muscle
mięsień zginacz łokciowy nadgarstka
start learning
flexor carpi ulnaris muscle
mięsień zginacz głęboki palców
start learning
flexor digitorum profondus muscle
mięsień zginacz długi kciuka
start learning
flexor pollicis longus muscle
mięsień dłoniowy długi
start learning
palmaris longus muscle
rozcięgno dłoniowe
start learning
palmar aponeurosis
mięsień odwracacz
start learning
supinator muscle
mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka
start learning
extensor carpi radialis longus muscle
mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka
start learning
extensor carpi radialis brevis muscle
mięsień prostownik łokciowy nadgarstka
start learning
extensor carpi ulnari muscle
mięsień prostownik palców
start learning
extensor digitorum muscle
mięsień prostownik wskaziciela
start learning
Extensor indicis muscle
mięsień prostownik palca małego
start learning
extensor digiti minimi muscle
mięsień prostownik długi kciuka
start learning
extensor pollicis longus muscle
mięsień odwodziciel długi kciuka
start learning
abductor pollicis longus muscle
tabakierka atomiczna (dołek promieniowy)
start learning
anatomical snuffbox
mięsień ramienno-promieniowy
start learning
Brachioradialis muscle
troczek mięśni prostowników
start learning
extensor retinaculum

You must sign in to write a comment