Miejsce zamieszkania

 0    26 flashcards    bassiap
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Marzę o przeprowadzce do ładnego, wolnostojącego domu z dużym ogrodem.
start learning
I dream of moving to a nice, detached house with a large garden.
Mieszkała w domu-bliźniaku i każdej nocy słyszała przez ścianę, jak kłócą się je
start learning
She lived in a home-duplex and every night she could hear through the wall, as they quarrel
Przeżyłem szok, gdy zobaczyłem, jak okazały i imponujący jest ich dom - nie dziw
start learning
I was shocked when I saw how stately and impressive is their home - do not be surprised
Moi dziadkowie przenieśli się do domu parterowego, bo nie mogą już wspinać się p
start learning
My grandparents moved to the one-story home, because they can no longer climb p
Kiedyś wszystkie wiejskie chaty w tym rejonie były zbudowane z drewna i miały da
start learning
Once all rural huts in the area were built of wood and were impossible
Od kiedy tsunami zmyło mój dom z powierzchni ziemi, mieszkam w przyczepie kempin
start learning
Since when the tsunami washed away my house to the ground, I live in a trailer Kempin
Po przybyciu na miejsce żołnierze zostali zakwaterowani w starych barakach.
start learning
Upon arrival the soldiers were accommodated in old barracks.
Wypożyczyli łódź mieszkalną na jedno lato i tak im się spodobało, że chcieli zos
start learning
They rented houseboat on one summer and so they liked that they wanted zos
Nie stać mnie na zakup własnego mieszkania, ale myślę o wzięciu kredytu.
start learning
I can not afford to buy their own homes, but think about taking credit.
Te ściany są bardzo cienkie, więc nie będzie problemu z ich wyburzeniem.
start learning
These walls are very thin, so there will be no problem with their demolition.
Klaustrofobiczne wnętrze windy sprawiło, że zakręciło mu się w głowie.
start learning
Claustrophobic interior of the elevator made it made him dizzy.
Wizyta w lochach była doświadczeniem, które wzbudziło w nas strach i podziw.
start learning
The visit was in the dungeons experience, which aroused in us the fear and admiration.
W namiocie było naprawdę ciasno - byliśmy ściśnięci jak sardynki w puszce.
start learning
The tent was really tight - we were packed in like sardines in a tin.
Podoba mi się twój pokój, przytulnie tutaj.
start learning
I like your room, warmly here.
Mamy przestronny ogród - jest wielki jak boisko piłkarskie!
start learning
We have a spacious garden - is as big as a football field!
Ale majestatyczny pałac, mieszkał w nim chyba jakiś książę.
start learning
But the majestic palace, lived in it unless a prince.
Wzdłuż ulicy stał rząd domów szeregowych, które wyglądały identycznie.
start learning
Along the street stood a row of terraced houses, which look identical.
Wynajęliśmy mały, przytulny pokój.
start learning
We rented a small, cozy room.
Hotel stał się jego drugim domem.
start learning
The hotel became his second home.
Czuj się jak u siebie w domu, ja za chwilę wrócę.
start learning
Make yourself at home, I have a minute back.
Nowa szkoła Toma to nic nadzwyczajnego.
start learning
The new school is Tom's nothing extraordinary.
Następnym razem gdy ją spotkam, powiem jej parę słów prawdy.
start learning
The next time you see her, tell her a few home truths.
Nie możemy się teraz poddać, jesteśmy już na finiszu!
start learning
We can not give up now, we're already at the finish!
Mam dość sprzątania po moich współlokatorach
start learning
I'm tired of cleaning up after my współlokatorach
Negocjacje były trudne, ale jesteśmy o krok od sukcesu.
start learning
Negotiations were difficult, but we are on the verge of success.
Znalazłeś już zakwaterowanie w Wielkiej Brytanii?
start learning
Have you found accommodation in the UK?

You must sign in to write a comment