michau to paua

 0    161 flashcards    boran
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
projektowanie
start learning
design
oprogramowanie do projektora
start learning
design software
redagowanie
start learning
editing
doradca zawodowy
start learning
employment adviser
grafik
start learning
graphic designer
dziennikarz
start learning
a journalist
kierowca ciężarówki
start learning
lorry driver
kierownik
start learning
a manager
asystent biura
start learning
office assistant
realizator dźwięku
start learning
sound engineer
programista
start learning
a software developer
pracownik socjalny
start learning
social worker
nauczyciel w szkole podstawowej
start learning
primary school teacher
sekretarz
start learning
secretary
dyrektor handlowy
start learning
sales executive
przedstawiciel handlowy
start learning
sales representative
nauczyciel wspomagający
start learning
special educational needs teacher
asystent zespołu
start learning
team assistant
pielęgniarka operacyjna
start learning
theatre nurse
kasjer w supermarkecie
start learning
supermarket cashier
twórca stron internetowych
start learning
web developer
pracownik biura podróży
start learning
travel agent
pisać programy
start learning
write programs
stanowczy
start learning
assertive
pewny (siebie/czegoś)
start learning
confident
pracownik
start learning
an employee
pracodawca
start learning
an employer
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
osoba zatrudniona na umowę o dzieło
start learning
freelancer
pracowity
start learning
hard-working
towarzyski
start learning
outgoing
wykwalifikowany
start learning
skilled
(współ) pracownik
start learning
(co-) worker
źle płatny
start learning
badly-paid
nudny
start learning
boring
stanowiący wyzwanie/wymagający
start learning
challenging
wymagający
start learning
demanding
z wykorzystaniem komputera
start learning
computer-based
ekscytujący
start learning
exciting
rozległy obszerny
start learning
extensive
wysoko wykwalifikowany
start learning
highly-skilled
motywujący
start learning
motivating
monotonny
start learning
repetitive
odpowiedzialny
start learning
responsible
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
stresujący
start learning
Stressful
automotywacja
start learning
self-motivation
posiadający własną firmę
start learning
self-employed
dobrze płatny
start learning
well-paid
nużący
start learning
tedious
nieobecny
start learning
absent
dyskryminacja wiekowa
start learning
age discrimination
budynek
start learning
building
biznes, praca
start learning
business
szczeble kariery zawodowej
start learning
career ladder
rozwój kariery
start learning
career progression
wychodzić z pracy odbijając kartę
start learning
clock out
kolega z pracy
start learning
a colleague
zlecać
start learning
commission
biurko komputerowe
start learning
computer desk
opłacalny, wydajny
start learning
cost-effective
ostateczny termin
start learning
deadline
zarabiac
start learning
earn
wydatki
start learning
expenses
ruchomy czas pracy
start learning
flexi-time
twarzą w twarz rozmowy
start learning
face to face
bezpośrednie spotkanie
start learning
face-to-face meeting
podłączenie do internetu
start learning
Internet connection
satysfakcja z wykonywanej pracy
start learning
job satisfaction
koszty utrzymania
start learning
living expenses
przerwa na lunch
start learning
lunch-break
zarząd
start learning
management
stałe godziny pracy
start learning
nine-to-five
odłączyć komputer od sieci
start learning
go offline
godziny nadliczbowe
start learning
overtime
papierkowa robota
start learning
paperwork
podwyżka
start learning
pay rise
płaca
start learning
pay
płaca i warunki zatrudnienia
start learning
pay and conditions
lista płac
start learning
payroll
opłata, zapłata
start learning
payment
emerytura, renta
start learning
pension
osiągnięcia, wyniki
start learning
performance
dodatki do pensji
start learning
perks
fotokopiarka
start learning
Photocopier
budynek z przylegającym terenem
start learning
premises
awans
start learning
promotion
pensja
start learning
a salary
podwyżka
start learning
raise
przejście na emeryture
start learning
retirement
zmiany
start learning
shifts
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
rozwiązanie
start learning
a solution
personel
start learning
staff
stołówka pracownicza
start learning
staff canteen
przybory/materiały piśmienne
start learning
stationery
wziąć dzień wolny od pracy
start learning
take a day off
podatki
start learning
taxes
pisać
start learning
type
praca zdalna
start learning
telecommuting
praca z domu
start learning
teleworking
napiwek/dawać napiwek
start learning
tip
związek zawodowy
start learning
a trade union
podróżować służbowo
start learning
travel on business
praca wirtualna
start learning
Virtual work
zapłata/pensja tygodniowa/wypłata
start learning
wages
magazyn
start learning
warehouse
znakomity pomysł
start learning
winning idea
pracować zdalnie
start learning
work remotely
pracować w domu
start learning
to work from home
pracować w systemie zmianowym
start learning
work in shifts
stanowisko komputerowe
start learning
workstation
pracownik baru szybkiej obsługi
start learning
fast food restaurant worker
osoba zatrudniona przy zbiorach
start learning
fruit picker
praca w niepełnym wymiarze godzin
start learning
part-time job
dostawca pizzy
start learning
pizza delivery
nauczyciel w szkole letniej
start learning
summer-school teacher
kelner / kelnerka
start learning
waiter / waitress
zyciorys
start learning
cv
gospodarka
start learning
economy
perspektywy zatrudnienia
start learning
employment prospects
doświadczenie
start learning
experience
doświadczenie związane z pracą
start learning
relevant experience
absolwent
start learning
a graduate
lekarz pracujący w szpitalu na stażu, stażysta
start learning
intern
staż
start learning
internship
ogłoszenie o pracę
start learning
job advert
urząd pracy
start learning
job centre
zostać zwolnionym z pracy
start learning
be laid off
lokalizacja, położenie
start learning
location, location
być na zasiłku
start learning
to be on the dole
stanowisko
start learning
position
zawód
start learning
profession
zawód
start learning
profession
perpsektywy
start learning
perpsektywy
referencje
start learning
reference
zostać zwolnionym z pracy w wyniku redukcji
start learning
be made redundant
wymagania
start learning
requirements
podawać się do dymisji
start learning
resign
dymisja
start learning
resignation
wyszukiwarka
start learning
a search engine
program, projekt
start learning
scheme
umiejętności związane z prowadzeniem biura
start learning
admin skills
um. nawiązywania i utrzymywania konktaktów
start learning
networking skills
um. wysławiania się
start learning
verbal skills
umiejetności pisania, lekkie pióro
start learning
written skills
zostać wyrzuconym z pracy
start learning
get sacked
mocna strona
start learning
strength
cele
start learning
targets
praca w zespole
start learning
team work
stażysta
start learning
trainee
bezrobotny
start learning
unemployed
stopa bezrobocia
start learning
unemployment (rate)
wolna posada, wakat
start learning
vacancy,
doświadczenie zawodowe
start learning
work experience
kłębek nerwów
start learning
bundle of nerves
zmniejszyć, ukrócić
start learning
cut down on
zgubić się w czymś
start learning
lose track
wiązać koniec z końcem
start learning
to make ends meet
mieć dostęp do wiedzy za pomocą komputera
start learning
knowledge at your fingertips
oszczędzać czas
start learning
save time

You must sign in to write a comment