Michal-fiszki-5-2016

 0    155 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
prowokować
start learning
to provoke
wiedzieć 3 formy
start learning
know knew known
wyznaczyć zastępce
start learning
to appoint a deputy
Nowy boos został wyznaczony.
start learning
The new boss was appointed.
rzucić pracę, zwolnić się
start learning
to quit the job
Musimy wykonać to przedsięwzięcie.
start learning
We must Carry out this undertaking.
Ona musi nadrobić swój make up.
start learning
She must make up for her make up.
udać się (uda się spotkanie)
start learning
Work out
Ja myślę że dzisiejsze spotkanie się uda.
start learning
I think that today party will work out.
rządzić
start learning
Rule
W moim domu rządzi żona.
start learning
In my home my wife rules.
(czik) dupa, laska, hot chick
start learning
Chick
ciekawy czegoś
start learning
Curious
Jestem ciekawy przyszłego szkolenia.
start learning
I am curous about the future training.
ciekawość
start learning
Curiosity
coś takiego
start learning
Something like that
sposób na menela
start learning
Manner for menel
Uzgodniliśmy wynik.
start learning
We agreed upon the result.
Londyn nad Tamizą
start learning
London upon Thames
Ja otrzymałem wiadomość która spowodowała moje rozczarowanie.
start learning
I obtained the message which caused my disappointment
rozbieżności
start learning
Discrepancy
Były rozbieżności w zeznaniach.
start learning
There were the discrepancies in testimony.
plotki
start learning
Gossip
ewangelia, słowo Boże
start learning
Gospel
skarga
start learning
Complaint
Czy on miał jakąś skargę?
start learning
Did he have any complaint?
poradnictwo, doradzanie
start learning
Counselling
On ma firmę doradztwa finansowego.
start learning
He has a financial counseling company.
ja przypuszczam, ja mniemam
start learning
I presume
Ja przypuszczam że kiedyś nauczę się angielskiego.
start learning
I presume that one day I will learn English.
bodziec, zachęta, impuls
start learning
Incentive
Podwyżka jest najlepszą zachętą.
start learning
Pay rise is the best incentive.
oczywiście, na pewno, naturalnie
start learning
Certainly
na, na podstawie, nad
start learning
Upon
Ocena na podstawie bilansu
start learning
Assessment upon the balance sheet
spójny
start learning
Consistent
Dobra prezentacja musi być spójna.
start learning
The good presentation must be consistent.
odnowić, odrestaurować
start learning
Refurbish
Odnowiłem sobie pokój.
start learning
I refurbished my room.
czynnik
start learning
Factor
Najważniejszym czynnikiem sukcesu jest manipulacja.
start learning
The most important factor of success is manipulation.
przezwyciężać trudności
start learning
Overcome difficulties
rzadko
start learning
Seldom
My rzadko rozmawiamy.
start learning
We seldom speak.
losowy, przypadkowy
start learning
Random
To była przypadkowa decyzja.
start learning
It was a random decision.
co najmniej
start learning
At least
Ja potrzebuje co najmniej 5 pracowników.
start learning
I need at least 5 workers in service.
odwaga
start learning
Courage
Trzeba mieć odwagę przytulić największego wroga.
start learning
You have to have courage to hug the biggest enemy.
przytulić na misia (Hag)
start learning
Hug
Czy to ma sens
start learning
Does it make sense?
wewnętrzny
start learning
Inner
Wewnętrzna struktura firmy.
start learning
Inner structure of the company.
kompetencje
start learning
Competence
Moja kompetencja w angielskim jest bardzo wysoka.
start learning
My competence in English is very high.
wzmacniać
start learning
Amplify
Głośnik wzmacnia dźwięk.
start learning
Loudspeaker amplifies the sound.
przystosować się
start learning
To adapt
Czy ty łatwo się adoptujeszdo nowych warunków.?
start learning
Do you easily adapt to new conditions.
zasady
start learning
Terms
postęp
start learning
Advancement
Czy ty czujesz jakiś postęp w twoim angielskim?
start learning
Do you feel any advancement in your English?
pożądany
start learning
Desired
pożądany wynik
start learning
Desired result
spełnić oczekiwania
start learning
meet expectations
Spełniłem oczekiwania.
start learning
I met these expectations.
Skąd wiesz?
start learning
How do you know?
smok
start learning
dragon
debil, glupek, kretyn
start learning
moron
gra w szachy
start learning
chess play
względne
start learning
relative
robić krok do tyłu, cofnac się
start learning
to step back
zdążyć
start learning
make it
zamierzać
start learning
gonna = going to
chcieć
start learning
wanna = want to
musieć
start learning
gotta = got to
muszę
start learning
I’ve got to = I gotta
Załapałem.
start learning
I got it.
Muszę iść.
start learning
I gotta go.
Chcę z tobą pogadać.
start learning
I wanna talk to you.
Zamierzam to zrobić.
start learning
I’m gonna do this.
na dwa dni
start learning
for 2 days
za dwa dni
start learning
in 2 days
w ciągu 2 dni
start learning
within 2 days
kto to wykona
start learning
who will carry it out
Ile razy ci mam powtarzać?
start learning
How many times am I supposed to tell you?
Ja mam zmienić opony.
start learning
I am supposed to change the tyres.
Ty masz zrobić to dzisiaj.
start learning
You are supposed to do it today.
On ma przyjść dzisiaj.
start learning
He is supposed to come today.
Ja miałem przeczytać emaile ale nie miałem czasu.
start learning
I was supposed to read emails but I didn’t have time.
Ty miałeś przygotować oficjalne pismo dzisiaj.
start learning
You were supposed to prepare official letter today
On miał rozmowę dzisiaj.
start learning
He was supposed to call today.
Ma padać dzisiaj.
start learning
It is supposed to rain today.
Przetarg ma być jutro.
start learning
The tender is supposed to be tomorrow.
My mieliśmy dostać umowę jutro.
start learning
We were supposed to get the agreement yesterday.
Umowa miała być podpisana wczoraj.
start learning
The agreement was supposed to be signed yesterday.
Przetarg miał być w ostatni piątek.
start learning
The tender was supposed to be last Friday.
Jesteś zmęczony?
start learning
Are you tired?
Czy możesz zadzwonić do mnie?
start learning
Can you call me?
Czy mógłbyś mi pomóc?
start learning
Could you help me?
Zrobisz to?
start learning
Will you do this?
Mógłbyś to dla mnie zrobić?
start learning
Would you do this for me?
Czy mogę to zmienić?
start learning
Should I change it?
Musimy to poprawić?
start learning
Must we correct it?
Czy musimy to poprawić?
start learning
Do we have to correct it?
Lubisz jazz?
start learning
Do you like jazz?
Czy on lubi jazz?
start learning
Does he like jazz?
Chcesz iść na kawę?
start learning
Would you like to go for coffee?
Lubisz kawę?
start learning
Do you like coffee?
Chciałbyś mieć przerwę?
start learning
Would you like to have a break?
Chciałabyś ze mną zatańczyć?
start learning
Would you like to dance with me?
Czy masz dzieci?
start learning
Have you got children?
Zamierzacie ją podpisać?
start learning
Are you going to sign it?
Zatańczymy?
start learning
Shall we dance?
Powinniśmy zacząć spotkanie?
start learning
Shall we start the meeting?
Mogę Ci pomóc?
start learning
Shall I help you?
Mogę wziąć swój płaszcz?
start learning
May I take your coat?
Dobrze spałaś?
start learning
Did you sleep well?
Czy ci się podobało?
start learning
Did you enjoy it?
Czy byłeś zadowolony z podróż?
start learning
Did you enjoy the trip?
Czy byłeś w Krakowie wcześniej?
start learning
Have you been to Kraków before?
Czy on już był w Krakowie?
start learning
Has he been to Kraków?
Co robisz?
start learning
What do you do?
Co robisz?
start learning
What are you doing?
Idziesz jutro do domu?
start learning
Are you going home tomorrow?
Idziesz ze mną do magazynu?
start learning
Are you going with me to the warehouse?
Co powinienem zrobić?
start learning
What am I supposed to do?
Możesz zadzwonić do mnie jutro?
start learning
Can you call me tomorrow?
Możesz wysłać mi dane?
start learning
Can you send me the data?
Można spotkać się ze mną w moim biurze o dwunastej?
start learning
Can you meet me in my office at twelve?
conajmniej, przynajmniej
start learning
At least
wyłączony
start learning
Excluded
ograniczenie odpowiedzialności, zobowiązań
start learning
Cap on liability
czy, lub jeśli (w środku zdania) = if
start learning
Whether
wyluzować się
start learning
Lay back
wyluzowany
start learning
Laid back
taniec brzucha
start learning
Belly dance
Wyczyszczę moje auto.
start learning
I will clean my car
Zamierzam wyczyścić moje auto
start learning
I am going to clean my car
Czyszczę moje auto jutro.
start learning
I am clearing my car tomorrow
Powinieneś był mi powiedzieć.
start learning
You should have told me.
Dlaczego mi nie powiedziałeś?
start learning
Why did’n you tell me.?
cieszyć się czymś
start learning
To enjoy
przyjąłem (ok.)
start learning
Roger
czy ty masz?
start learning
Have you got /do you have
pociągać za sobą (skutek)
start learning
Entail
słomiany zapał
start learning
A flash in the pan
leczyć go
start learning
Cure him
ustny egzamin
start learning
Oral exam
baw się dobrze
start learning
Enjoy yourself
czy dobrze się bawisz
start learning
Are you enjoying yourself
poświęcić się (dla kogoś)
start learning
Sacrifice
poświęcić się (być oddanym)
start learning
Devote
poświęcić się (czas albo uwagę)
start learning
Dedicate

You must sign in to write a comment