Michał F Lesson 36

 0    53 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
idź dom
start learning
go home
przyjdź dom
start learning
come home
obrzydliwy
start learning
disgusting
zniesmaczony
start learning
disgusted
email informujący o przetargu
start learning
email informing about the tender
To było interesujące spotkanie.
start learning
It was an interesting meeting.
Znam faceta pracującego na tej kopalni.
start learning
I know a man working in this mine.
Widzisz faceta stojącego tam?
start learning
Do you see the man standing there?
Widziałem szefa rozmawiającego przez telefon.
start learning
I saw the boss speaking on the phone.
rozczarowujący biznes
start learning
disappointing business
pracująca maszyna
start learning
working machine
tańczący gej
start learning
dancing gay
szczekający pies
start learning
barking dog
Siedzący Byk
start learning
Sitting Bull
śpiewająca sekretarka
start learning
singing secretary
imponująca fortuna
start learning
impressive fortune
interesujacy -ący
start learning
interesting
zainteresowany “-ny” (III forma)
start learning
interested
Zostałem poinformowany wczoraj.
start learning
I was informed yesterday.
Jestem znudzony.
start learning
I am disappointed.
Jestem pod wrazeniem
start learning
I am impressed.
enable sb
start learning
umozliwiac komus cos
Angielski umożliwia komunikację na całym świecie.
start learning
English enables communication worldwide.
Koneksje zapewniają dobry biznes.
start learning
Conections enable good business.
Angielski umożliwia komunikację z Paulem.
start learning
English enables communication with Paul.
Korporacja zapewnia naukę angielskiego.
start learning
Corporation enables learning English.
Steve Jobs zastosował jabłko do swojego logo.
start learning
Steve Jobs applied apple to his own logo.
Zastosowanie nowych strategii.
start learning
Application of new strategies.
supernowoczesny, najnowocześniejszy
start learning
state-of-the-art
Moja nauczycielka angielskiego stosuje supernowoczesne techniki.
start learning
My English teacher applies state-of-the-art techniques.
imponujący
start learning
impressive
To bardzo imponujące rozwiązanie.
start learning
It is a very impressive solution.
Osiągnięcia Joya są bardzo imponujące.
start learning
Joy’s achievements are very impressive.
Jestem pod wrażeniem.
start learning
I am impressed.
Ultimate BP ultimate
start learning
ostateczny, najwyższy, najlepszy
ostateczna decyzja
start learning
Ultimate decision
ostateczne rozwiązanie
start learning
Ultimate solution
Twoj angielski jest imponujący.
start learning
Your English is very impressive.
you can rely on it
start learning
mozesz na tym polegac
Możesz na mnie polegać.
start learning
You can rely on me.
Możemy polegać na tym partnerze biznesowym.
start learning
We can rely on this business partner.
Mogę polegać na tych danych?
start learning
Can I rely on this data.
pojawiac sie, wystepowac
start learning
occur = appear
Problem z kombajnem wystąpił wczoraj.
start learning
Problem with the shearer occurred yesterday.
Wydaje mi się że jesteś w błędzie.
start learning
It occurs to me that your wrong.
jeśli pojawi się problem skontaktuj się z serwisem
start learning
if the problem occurs contact the service
Okazało się że kombajn jest naprawdę zepsuty.
start learning
It occurred that the sherer was really broken.
tylko, wyłącznie, jedynie
start learning
Purely
To wyłącznie interesy.
start learning
It’s purely business.
rozczarowujące
start learning
disappointing
Wszystko jest rozczAROWUJĄCE tutaj.
start learning
Everything is disappointing here.
Ja jestem rozczarowany twoją decyzją.
start learning
I am disappointed with your decision.
mam związane ręce
start learning
mam związane ręce in English
my hands are tied
my hands are tied in English

You must sign in to write a comment