mg_marta list-9

 0    97 flashcards    grzankamariusz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kwaśny deszcz
start learning
acid rain
dotknięty trzęsieniem ziemi
start learning
affected by earthquake
wstrząs wtórny
start learning
aftershock
przypisywać coś czemuś
start learning
ascribe something to something
lawina
start learning
avalanche
ciężka praca
start learning
back-breaking work
ponura przyszłość
start learning
bleak future
rozmnażać się / hodować zwierzęta
start learning
breed
przerwać tamę / brzegi rzeki
start learning
burst dam / banks
wywracać sie do góry dnem
start learning
capsize
fundusz pomocowy
start learning
charity relief funds
oszczędzać energię / zasoby
start learning
conserve / save energy/ resources
konsumpcyjny styl życia / społeczeństwo
start learning
consumerist lifestyle / society
zarządzanie kryzysowe
start learning
crisis management
ograniczyć emisję co2
start learning
curb emission of carbon dioxide
liczba ofiar śmiertelnych
start learning
death toll
szczątki
start learning
debris
ogłosić stan wyjątkowy
start learning
declare a state of emergency
spadek / obniżać się
start learning
decline
wycinanie lasów
start learning
deforestation / clearing forests
powódź / zalanie wodą
start learning
deluge / water inundation
potępiać
start learning
deplore
zrujnowany / opuszczony dom
start learning
derelict house
wymierać
start learning
die out
pomoc
start learning
disaster relief
cieknący kran
start learning
drippy taps
urządzenia elektryczne
start learning
electrical appliances
żarówki energooszczędne
start learning
energy-saving eco light bulbs
produkty przyjazne środowisku
start learning
environmentally-friendly products
wysłannik
start learning
envoy
przesiedlać ofiary
start learning
evacuate / relocate / displace victims
spaliny
start learning
exhaust fumes
teren dotknięty powodzią
start learning
flood – hit area
teren zagrożony powodzią
start learning
flood - prone area
pozbyć się czegoś
start learning
get rid of
ocieplenie klimatu
start learning
global warming
efekt cieplarniany
start learning
greenhouse effect
środowisko naturalne
start learning
habitat
nieprzejezdne drogi
start learning
impassable roads
poprawić wał / nabrzeże
start learning
improve embankments
w niewoli
start learning
in captivity
na wolności
start learning
in the wild
ubezpieczyć się na wypadek pożaru
start learning
insure against fire
wystosować ostrzeżenia
start learning
issue warnings
wysypisko śmieci
start learning
landfill site
pozostawić na czuwaniu
start learning
leave something on standby
wał przeciwpowodziowy
start learning
levee
źródło utrzymania
start learning
livelihood
ssaki
start learning
mammals
łagodzić konsekwencje
start learning
mitigate the consequences of
zanieczyszczenie hałasem
start learning
noise pollution
blokować dostęp do
start learning
obstruct access to
plama ropy na wodzie
start learning
oil slick
zalać
start learning
overwhelm
powłoka ozonowa
start learning
ozone layer
wycofać coś stopniowo
start learning
phase out
kłusownictwo
start learning
poaching
elektrownia
start learning
power plant
chronić / zachować zagrożone gatunki
start learning
preserve endangered species
podwyższać świadomość
start learning
raise / boost awareness of
spustoszyć
start learning
ravage / devastate
akumulatorki
start learning
rechargeable batteries
odnawialne źródła energii
start learning
renewable /sustainable sources of energy
przywracać / odnawiać
start learning
restore
gruz
start learning
rubble
urządzenia sanitarne
start learning
sanitary facilities
wymiana starych samochodów na nowe
start learning
scrappage scheme
szukać schronienia
start learning
seek shelter
konfiskata
start learning
seizure
instalować sprzęt oczyszczający / odkażający wodę
start learning
set up water purification / decontamination equipment
ładowarka słoneczna
start learning
solar charger
baterie słoneczne
start learning
solar panels
rozlać
start learning
spill
panika / uciekać w popłochu
start learning
stampede
wzmacniać brzegi rzeki
start learning
strengthen / reinforce river banks
zrównoważony rozwój
start learning
sustainable development
przestawiać się na czyste źródła energii
start learning
switch to cleaner sources of energy
następstwo
start learning
the aftermath of
rozmiar / skala katastrofy
start learning
the extent / scale of disaster
zagrożony wyginięciem
start learning
threatened with extinction
ulewny deszcz
start learning
torrential rain
wywołać
start learning
trigger
zagrożony
start learning
under threat
rozpętać
start learning
unleash
odłączyć ładowarkę
start learning
unplug the charger
likwidacja odpadów
start learning
waste disposal
turbina wiatrowa
start learning
wind turbine
zmarły
start learning
deceased
skład
start learning
dump / depot
rozchodzić się w Internecie
start learning
go viral
żart
start learning
hoax
woda utleniona
start learning
hydrogen peroxide
upośledzenie
start learning
impairment
zastraszać
start learning
intimidate
podawać się za kogoś
start learning
masquerade as somebody
postępowanie / kroki
start learning
proceedings
jadowity
start learning
venomous

You must sign in to write a comment