MG_alicja-list-2-campaign 2

 0    76 flashcards    grzankamariusz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wyporność / przemieszczenie
start learning
displacement
zasięg
start learning
range
walka
start learning
warfare
obrona
start learning
defence
broń krótkiego zasiegu
start learning
a close-range gun
ochraniać przed czymś
start learning
guard against something
połączone armie, siły
start learning
combined arms
utrzymanie
start learning
maintenance
pojazd opancerzony
start learning
armored vehicle
podejść, podjechać
start learning
approach
dostosowany
start learning
adapted
leczenie rannych
start learning
treatment of casualties
przemyt
start learning
smuggling
teren miejski
start learning
urban terrain
nierówny teren
start learning
rough ground
sierżant
start learning
sergeant
porucznik
start learning
lieutenant
list przewozowy
start learning
cargo manifest
RECCE patrol
start learning
recce patrol
postój
start learning
halt
wzmocnienie
start learning
reinforcement
kompleks budynków
start learning
compound
ustalić
start learning
establish, set up, start
siły szybkiego reagowania
start learning
quick reaction forces
przywołać, wezwać
start learning
call in
szacunkowy
start learning
estimated
dostęp
start learning
access
wrogie terytorium
start learning
hostile territory
przejść, kontynuować, posuwać sie na przód
start learning
proceed, continue, move on
w sile jednej sekcji
start learning
section strength
otaczać
start learning
surround
droga ewakuacji
start learning
route of escape
kryć się
start learning
take cover
pozostawać w tyle
start learning
fall behind
utrzymywać stały kontakt radiowy
start learning
maintain permanent radio contact
kierować się, zmierzać
start learning
head
zamordować (zdjąć) kogoś
start learning
take out somebody
hamujący, nieprzyjazny ogień
start learning
lay down, suppressive fire
utworzyć
start learning
set up, establish
ścisła koordynacja
start learning
Close co-ordination
zwaśnione frakcje
start learning
warring factions
siły partyzanckie
start learning
guerrilla forces
rozbrojenie
start learning
disarmament
przestrzegać prawo
start learning
observe the law, comply the law
repatriacja
start learning
repatriation
zapobiec
start learning
prevent
wdrażać, wprowadzać w życie
start learning
deploy, implement
cofać (pojazdem)
start learning
reverse
powstańcy
start learning
insurgents
przypierać do muru, przyszpilić
start learning
pin down
wzmocnienie oddziałów, zasilanie wojsk
start learning
reinforcement
z napędem rakietowym
start learning
rocked-propelled
granat
start learning
grenade
zasady użycia siły (zaangażowania)
start learning
rules of engagement
ścierać się, nawiązywać walkę
start learning
engage
upychac coś między dwie inne rzeczy
start learning
sandwich
aneksja
start learning
annexation
wzmacniać
start learning
beef up
przymierze
start learning
alliance
sojusznik
start learning
ally
zobowiązać sie do lojalności
start learning
pledge to loyalty
oskarżony o
start learning
accused of
oskarżać oficjalnie o
start learning
charge with
podejrzewać kogoś o coś, podejrzany
start learning
suspect somebody of something, a suspect
nadużycie, zniewaga
start learning
abuse
pośpiech
start learning
rush
pisemne oświadczenie
start learning
a written statement
groźba, zagrożenie
start learning
threat
grozić
start learning
to threaten
odmawiać, odmowa
start learning
refuse, refusal
opróżniać
start learning
empty
oszukać
start learning
cheat
cel
start learning
purpose
posuwać sie na przód
start learning
move on
zburzyć, zburzenie,
start learning
demolish, demolition,
okopać się
start learning
dig in

You must sign in to write a comment