MF 23.04.2016

 0    41 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Complaint
start learning
skarga
Did he have any complaint?
start learning
Czy on miał jakąś skargę?
Counselling
start learning
poradnictwo, doradzanie
He has a financial counseling company.
start learning
On ma firmę doradztwa finansowego.
I presume
start learning
ja przypuszczam, ja mniemam
I presume that one day I will learn English.
start learning
Ja przypuszczam że kiedyś nauczę się angielskiego.
Incentive
start learning
bodziec, zachęta, impuls
Pay rise is the best incentive.
start learning
Podwyżka jest najlepszą zachętą.
Certainly
start learning
oczywiście, na pewno, naturalnie
Upon
start learning
na, na podstawie, nad
Assessment upon the balance sheet
start learning
Ocena na podstawie bilansu
Consistent
start learning
spójny
The good presentation must be consistent.
start learning
Dobra prezentacja musi być spójna.
Refurbish
start learning
odnowić, odrestaurować
I refurbished my room.
Odnowiłem sobie pokój.
start learning
I refurbished my room.
Factor
start learning
czynnik
The most important factor of success is manipulation.
start learning
Najważniejszym czynnikiem sukcesu jest manipulacja.
Overcome difficulties
start learning
przezwyciężać trudności
Seldom
start learning
rzadko
We seldom speak.
start learning
My rzadko rozmawiamy.
Random
start learning
losowy, przypadkowy
It was a random decision.
start learning
To była przypadkowa decyzja.
At least
start learning
co najmniej
I need at least 5 workers in service.
start learning
Ja potrzebuje co najmniej 5 pracowników.
Courage
start learning
odwaga
You have to have courage to hug the biggest enemy.
start learning
Trzeba mieć odwagę przytulić największego wroga.
Hug
start learning
przytulić na misia (Hag)
Does it make sense?
start learning
Czy to ma sens
Inner
start learning
wewnętrzny
Inner structure of the company.
start learning
Wewnętrzna struktura firmy.
Competence
start learning
kompetencje
My competence in English is very high.
start learning
Moja kompetencja w angielskim jest bardzo wysoka.
Amplify
start learning
wzmacniać
Loudspeaker amplifies the sound.
start learning
Głośnik wzmacnia dźwięk.
To adapt
start learning
przystosować się
Do you easily adapt to new conditions.
start learning
Czy ty łatwo się adoptujeszdo nowych warunków.?
Terms
start learning
zasady
Advancement
start learning
postęp
Do you feel any advancement in your English?
start learning
Czy ty czujesz jakiś postęp w twoim angielskim?
Desired
start learning
pożądany
Desired result
start learning
pożądany wynik

You must sign in to write a comment