MF, 19.03.2016

 0    39 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to mine
start learning
wydobywać
What is it based on?
start learning
Na czym to polega?
Short notice
start learning
w ostatniej chwili
That
start learning
że, który, ten
He said that PL is nice.
start learning
On powiedział że Poland is fajna.
I like workers that are committed to work.
start learning
Lubię pracowników którzy są zaangażowani w pracy.
That way
start learning
W ten sposób.
Assign
start learning
przydzielać
Assigned task
start learning
przydzielone zadanie
In order to
start learning
aby żeby
Rating
start learning
ocena, klasyfikacja
Statement
start learning
zdanie, sentencja, oświadczenie
Direct report
start learning
podwładny
Peer
start learning
osoba równorzędna
Regardless of
start learning
bez względu na
Regardless of the weather I will go to the mountains.
start learning
Niezależnie od pogody pójdę w góry.
To encourage
start learning
zachęcić
Courage
start learning
odwaga
Discourage
start learning
zniechęcić
Among
start learning
pomiędzy
Among the people appeared conflict.
start learning
Pomiędzy ludźmi pojawił się konflikt.
Between two people appeared conflict.
start learning
Pomiędzy dwojgiem ludzi pojawił się konflikt.
Solicit
start learning
egzekwuje
Seek
start learning
szukać
Reward
start learning
nagradzać
Provide
start learning
dostarczać
Provide materials
start learning
dostarczać materiały
Financial statement
start learning
sprawozdanie finansowe
Solely
start learning
wyłącznie, jedynie
Without
start learning
bez
Avoid
start learning
unikać
I avoid my boss.
start learning
Ja unikam swojego bossa.
Aware
start learning
świadomy
I am aware that I have a lot of lacks in English.
start learning
Ja jestem świadomy że mam dużo braków z angielskiego.
Afraid
start learning
bojący się
I am afraid that I am so fast learning English.
start learning
Obawiam się że tak szybko się uczę.
Workshop
start learning
warsztat
Warehouse
start learning
magazyn
Blood, sweat and tears
start learning
krew, pot i łzy

You must sign in to write a comment