Medial tests on animals

 0    23 flashcards    sebii123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ciekawi naukowcy
ciekawi naukowcy którzy wykonują przestarzałe i niedokładne testy
start learning
curious scientists
curious scientists who carry outdated and inaccurate tests
nie przynosi korzyści
start learning
bring no benefit
rutynowo, stale
start learning
routinely
poparzyć się (wrzątkiem lub gorącą parą)
start learning
scald
poddać porażeniu prądem
start learning
given to electric shock
poddać schłodzeniu blisko temperatury zamrażania
start learning
subjected to near freezing temperature
zaaplikować leki, nafaszerować lekami
start learning
to dose
bezdomne zwierzęta
start learning
stray animals
doświadczenia na zwierzętach
start learning
vivisection
dobro społeczne, interes społeczny
start learning
social welfare
zagrożenie, niebezpieczeństwo formal
To naraziło ich życie na niebezpieczeństwo.
start learning
peril
It put their lives in peril.
Znaczące zagrożenie
start learning
Considerable peril
sądzić, uważać
Jak ktokolwiek może uważać ten film za śmieszny?
start learning
deem
How could anyone deem this film funny?
gryzoń
start learning
rodent
okaleczać się
okaleczony na całe życie
start learning
maim
maimed for life
zanik (np. mięśni), ubytek (np. sił), utrata (np. zdrowia)
spadek sprzedaży, obumieranie, zanikanie lasów
start learning
decline
sales decline, forest decline
lepiej zapobiegać, niż leczyć
start learning
an ounce of prevention is worth a pound of cure
pochodzić, wywodzić (się)
Języki romańskie wywodzą się z łaciny.
start learning
derive
Romance languages are derived from Latin.
rozwiązywać (np. problem)
start learning
resolve
zważywszy na, biorąc pod uwagę
On wygląda bardzo młodo, biorąc pod uwagę jego wiek.
start learning
given, taking into account
He looks very young, given his age.
użyteczność, przydatność
start learning
usefulness
ostateczna nadzieja
start learning
the ultimate hope
propagować
start learning
propagate

You must sign in to write a comment