means of transport -plane

 0    34 flashcards    sebii123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
międzylądowanie
start learning
stopover
tanie linie lotnicze
start learning
budget carriers / cheap airlines
siedzenie od strony korytarza
start learning
aisle seat
terminal lotniczy
start learning
airport terminal
miejsce nadanie bagażu
start learning
baggage drop off
miejsce odbioru bagażu
Miejsce odbioru bagażu jest w tamtym kierunku.
start learning
baggage reclaim
Baggage reclaim is in that direction.
stanowisko odprawy (na lotnisku)
Pan Smith jest proszony o zgłoszenie się do stanowiska odprawy.
start learning
check-in desk
Mr. Smith is asked to report at the check-in desk.
cło
start learning
customs
karta pokładowa
Nie wejdziesz na pokład samolotu bez karty pokładowej.
start learning
boarding card
You won't board the plane without the boarding card.
tablica odlotów (na lotnisku), tablica odjazdów (na dworcu)
start learning
departure board
bramka na lotnisku
start learning
gate
lot z przesiadką (łączący)
start learning
connecting flight
poczekalnia na lotnisku
start learning
transit lounge
poczekalnia dla VIP
start learning
VIP lounge
lot bezpośredni
start learning
direct flight
złe samopoczucie z powodu różnicy między strefami czasowymi
start learning
jet lag
daleki lot
start learning
long-haul flight
podróż (bez zwiedzania)
Jak minęła ci podróż?
start learning
journey
How was your journey?
podróżować (zwiedzanie po drodze)
start learning
to travel
wycieczka
Czy podobała ci się wycieczka do USA?
start learning
trip
Did you enjoy your trip to the USA?
podrzucić (np. samochodem)
start learning
drop off
wsiadać (do autobusu, pociągu, samolotu)
Oni wsiedli do autobusu.
start learning
get on
They got on the bus.
wysiadać (z autobusu, pociągu, samolotu)
start learning
get off
zabranie kogoś ze sobą
On odebrał mnie z lotniska
start learning
pick up
He picked me up from the airport
podwieźć kogoś
On podwiózł mnie na lotnisko
start learning
give somebody a lift
He gave me a lift to the airport
wsiadać do samochodu
start learning
get in the car
wysiadać z samochodu
start learning
get out of the car
półka nad głową (w samolotach, pociągach)
start learning
overhead compartment
urządzenie elektroniczne
start learning
electronic device
kamizelka ratunkowa
start learning
life jacket
napompować, nadmuchać, nadmuchiwać
start learning
inflate
znaczący wkład
start learning
significant contribution
błąd ludzki
start learning
human error
znaczący wpływ
start learning
significant impact

You must sign in to write a comment