matura focus rozdział 5 cz.2

 0    108 flashcards    gabrielairzyk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wymagający
start learning
demanding
dający satysfakcję
start learning
rewarding
odpowiedzialny
start learning
high-powered
dobrze płatny
start learning
well-paid
żmudny
start learning
tedious
na niepełny etat
start learning
part-time
słabo płatny
start learning
poorly paid
stabilny
start learning
stable
niedający satysfakcji
start learning
unsatisfying
księgowość
start learning
accounting/ bookkeeping
architektura
start learning
architecture
zarządzanie
start learning
management
prawo
start learning
law
pielęgniarstwo
start learning
Nursing
nauczanie początkowe
start learning
primary school teaching
opuścić
start learning
abandon
być w coś zaangażowanym
start learning
be engaged in something
opieka nad dziećmi
start learning
Child rearing duties
różnica zdań
start learning
disagreement
dzielić równo obowiązki
start learning
equally share the chores
rodzina, w której dwie osoby mają dochód
start learning
dual-income
terapia rodzinna
start learning
family counselling
finansować
start learning
fund
neutralny pod względem płci
start learning
gender-neutral
gospodyni domowa
start learning
homemaker
zaniedbywać
start learning
neglect
przepracowany
start learning
overworked
główny żywiciel rodziny
start learning
primary breadwinner
wywierać na kimś presję
start learning
put pressure on sb
kłócić się
start learning
to quarrel
odrzucić czyjeś żądania
start learning
reject someone's demands
rozluźnić zasady panujące w domu
start learning
relax the house rules
spóźniać się
start learning
run late
poświęcenie
start learning
sacrifice
przesunąć role związane z płcią
start learning
shift gender roles
rodzeństwo
start learning
siblings
pochodzenie socjoekonomiczne
start learning
Socio-economic background
rozpuszczony bachor
start learning
spoilt brat
współmałżonek
start learning
spouse
niepracująca matka
start learning
stay-at-home mother
pozwać kogoś
start learning
1. to sue SB 2. to take SB to court
przeciętny
start learning
average
pozostać na stałym poziomie
start learning
remain constant
stopniowy spadek czegoś
start learning
a gradual decline of something
zauważalny wzrost
start learning
noticeable increase
najnowsze dane
start learning
recent figures
gwałtowny spadek
start learning
sharp drop
stopniowy wzrost liczby czegoś
start learning
growing number of sth
przygnębiający
start learning
depressing
zabawny
start learning
entertaining
podnoszący na duchu
start learning
heartwarming
zabawny
start learning
hilarous
żartobliwy, wesoły
start learning
light-hearted
poruszający
start learning
moving
obiektywny
start learning
objective
szokujący
start learning
shocking
dający do myślenia
start learning
thought-provoking
niepokojący
start learning
unsettling
przeprowadzić (analizę)
start learning
carry out (analysis)
sprawić wrażenie
start learning
come across as
wyciąć/ zgasnąć (o silniku)
start learning
cut out
poradzić sobie z czymś
start learning
deal with sth
sporządzić
start learning
draw up
podejmować
start learning
enbark on
kłócić się
start learning
fall out
uniknąć kary za coś
start learning
get away with sth
odnieść sukces
start learning
get on
wymigać się od czegoś
start learning
get out of something
poddać się
start learning
to give in
dostarczyć
start learning
give sth in
zaczekać
start learning
hang on
zatrzymać kogoś na stanowisku
start learning
keep sb as...
wyrzucić kogoś
start learning
throw someone our
zwolnić kogoś
start learning
lay sb off
doprowadzać do czegoś
start learning
lead up to something
patrzeć na kogoś z góry
start learning
look down on sb
podziwiać kogoś
start learning
to look up to somebody
wymyślić coś
start learning
make sth up
zrekompensować coś
start learning
make up for sth
nauczyć się
start learning
pick up new skills
odkładać coś
start learning
to put sth off
odejść z pracy
start learning
step down from a job
nabierać rozpędu
start learning
take off
zatrudnić kogoś
start learning
take sb on
przyswoić sobie coś
start learning
take sth in
przyjąć stanowisko
start learning
take up the position
odrzucić coś
start learning
turn sth down
rozwiązać problemy
start learning
work things out
o świcie
start learning
at dawn
w końcu
start learning
at last
od razu
start learning
at once
obecnie
start learning
at present
zagrożony
start learning
at risk
przyciągnąć
start learning
attract
być pochłoniętym czymś
start learning
be immersed in sth
mieć mało pieniędzy
start learning
to be short of money
korzyść
start learning
benefit
winić
start learning
blame
kampania
start learning
campaign
odpowiedzialność zbiorowa
start learning
collective responsibility
nudny
start learning
dull
mający szczęście
start learning
fortunate
rdzenna kultura
start learning
indigenous culture
pamiętnik
start learning
memoir
efekt
start learning
outcome
przekonać
start learning
persuade
podnosić na duchu
start learning
provide reassurance
zamożny
start learning
well-off

You must sign in to write a comment