Matura Focus 2 - Dział 5 - Słówka

 0    119 flashcards    slomaszymon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Matura w UK
start learning
a levels
umiejętność
start learning
ability
akademicki
start learning
academic
akademia
start learning
Academy
ubiegać się o miejsce
start learning
apply for a place
architektura
start learning
architecture
sztuka
start learning
Art
sztuka historii
start learning
Art history
chodzić do szkoły
start learning
Attend to school
środowisko z którego pochodzisz
start learning
background
przyjaźnić się z
start learning
Be friendly with
poducha do siedzenia
start learning
beanbag
żaluzje
start learning
Blinds
prześladować
start learning
bully
stołówka
start learning
canteen
kontynuować
start learning
carry on
zrelaksować się
start learning
chill out
koleżanka/kolega z klasy
start learning
classmate
sala lekcyjna
start learning
classroom
zbierać
start learning
collect
kolekcja
start learning
collection
społeczność
start learning
community
rywalizować z
start learning
to compete against
obowiązkowy
start learning
Compulsory
warunki
start learning
conditions
zadecydować
start learning
decide
decyzja
start learning
decision
uczęszczać na kurs
start learning
do a course
uczyć się przedmiotu
start learning
do a subject
przystąpić do egzaminu
start learning
Do / take an exam
dać datek
start learning
donate
dotacja
start learning
donation
rezygnować z nauki przedmiotu
start learning
drop a subject
edukować
start learning
Educate
edukacja
start learning
education
szkoła podstawowa
start learning
a primary school / elementary school
inżynieria
start learning
engineering
egzamin wstępny
start learning
entrace exam
zmęczyć
start learning
exhaust
zmęczenie
start learning
exhaustion
wyjaśnić
start learning
to explain
wyjaśnienie
start learning
explanation
oblać egzamin
start learning
to fail an exam
szkolna wycieczka turystyczna
start learning
field trip
elastyczny, dający się dopasować
start learning
flexible
podążać za swoimi zainteresowaniami
start learning
follow your interests
zbieranie funduszy
start learning
fundraising
rok przerwy przed studiami
start learning
gap year
dostać dobrą pracę
start learning
get a good job
odnieść z czegoś dużą korzyść
start learning
get a lot out of sth
dostać miejsce na uniwersytecie
start learning
get a place at university
dostać odpowiedź
start learning
get a reply
zrobić sobie tatuaż
start learning
get a tattoo
poczuć się lepiej
start learning
get better
zamarznąć
start learning
get cold
ściemniać się
start learning
get dark
zmęczyć się
start learning
to exhausted
dostawać dobre oceny
start learning
get good marks
wrócić do domu
start learning
get home
zachorować
start learning
get ill
wpaść w kłopoty
start learning
get into truble
dostać się na uniwersytet
start learning
get into university
robi się późno
start learning
get late
zdenerwować się
start learning
get nervous
mieć dobre stosunki z
start learning
get on with
wyjść z
start learning
get out of
przygotować się
start learning
get ready
pozbyć się czegoś
start learning
get rid of something
stresować się czymś
start learning
get stressed about something
dotrzeć na miejsce
start learning
to get there
zmęczyć się
start learning
to get tired
dotrzeć do szkoły
start learning
to get to school
dotrzeć na stację
start learning
get to the station
dotrzeć do pracy
start learning
get to work
wstawać
start learning
get up
ocena
start learning
mark / grade
dobrze się bawić
start learning
to have a good time
inwestować
start learning
to invest
izolować
start learning
to isolate
izolacja
start learning
isolation
dotrzymać obietnicy
start learning
keep a promise
prawo
start learning
law
uczyć się na pamięć
start learning
to learn by heart/memorise
przerwać naukę w szkole
start learning
leave school
umiejący czytać i pisać
start learning
literate
spotkać się z
start learning
meet up with
opuszczać lekcje
start learning
to miss lessons
sam
start learning
on your own
zdać egzamin
start learning
to pass an exam
wychowanie fizyczne
start learning
physical education
boisko szkolne
start learning
a playground
zapewnić, dostarczyć
start learning
provide
dostarczanie
start learning
provision
założyć, włożyć
start learning
put on
osiągnąć, dotrzeć na
start learning
reach
zrelaksować się
start learning
relax
użyteczny, istotny
start learning
relevant
odległy
start learning
remote
powtarzać materiał
start learning
to revise
powtórka materiału
start learning
revision
sztywny, ścisły
start learning
rigid
harmonogram
start learning
schedule
brama szkoły
start learning
school gate
nauka
start learning
schoolwork
nauki ścisłe
start learning
science
zdrapać
start learning
scrape
szkoła średnia
start learning
secondary school
szkoła tylko dla jednej płci (chłopców/dziewcząt)
start learning
single-sex school
przypadkiem trafić do
start learning
stumble into
przedmiot
start learning
a subject
zeszyt
start learning
summit
karta magnetyczna
start learning
swipe card
zrobić sobie przerwę
start learning
take a break
nie przemęczać się
start learning
to take it easy
zdjąć
start learning
take off
plan lekcji
start learning
timetable
czesne
start learning
Tuition fee
niezagracony, niezaśmiecony
start learning
uncluttered
strata czasu
start learning
waste of time

You must sign in to write a comment