Matura Explorer Module 7

 0    200 flashcards    mary95s
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
job
start learning
career
ugasić
start learning
put oou
górnik
start learning
miner
kaskader
start learning
stuntman
dziennikarz
start learning
journalist
kucharz, gotować
start learning
cook
kuchenka
start learning
cooker
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
zarząd
start learning
management
dyrektor, kieronik
start learning
manager
kelenr
start learning
waiter
kelnerka
start learning
wairess
instruktor
start learning
trainer
stażysta, praktytkant
start learning
trainee
recepcja
start learning
reception
recepcjonistka
start learning
receptionist
technik
start learning
technician
technologia
start learning
technology
naprawiać
start learning
fix
powieść
start learning
novel
dobroczynnie
start learning
voluntarily
elastyczny
start learning
flexible
ręcznie, fizycznie
start learning
manual
wykwalifikowany
start learning
skilled
powtarzający się
start learning
repetitive
stanowiący wyzwanie
start learning
challenging
zaangażować
start learning
involve
cel
start learning
purpose
stolarz
start learning
carpenter
pośród
start learning
amongst
wyginięcie wymarcie
start learning
extinction
podkreślać
start learning
highlight
przezwisko
start learning
nickname
tygodniowa wypłata
start learning
wage
biznesmen
start learning
entrepreneur
narzędzie
start learning
tool
cel
start learning
goal
kamerdyniec
start learning
butler
rozkład jazdy
start learning
timetable
poprawnie
start learning
properly
oceniać
start learning
assess
absolvent
start learning
graduate
świadectwo
start learning
certificate
obecnie
start learning
these days
przeciętny średni
start learning
average
szacowany
start learning
estimated
cel
start learning
aim
założyciel
start learning
founder
prywatny nauczyciel
start learning
tutor
składać sięz
start learning
consist of
zwracać się do
start learning
refer to
praconik
start learning
employee
w końcu
start learning
after all
przyjemność
start learning
pleasure
wyrwać
start learning
persevere
postęp
start learning
progress
porzucić
start learning
drop out
prasować
start learning
do the ironing
żelazo, żelazko
start learning
iron
radzić sobie z
start learning
deal with
niemile widziany
start learning
unwelcome
bronić
start learning
defend
nabywać
start learning
acquire
rozpoznawać
start learning
recognize
fajka
start learning
pipe
zarabiać na życie
start learning
make a living
zrobić błąd
start learning
make a mistake
czynić postępy
start learning
make a progress
wykonywać rzeczy
start learning
do things
wykonywać pracę
start learning
do a job
robić pracę domową
start learning
do homework
układać rozkład
start learning
make a timetable
zrobić co w naszej mocy
start learning
do your best
napisać esej, test
start learning
do a essay/a test
zaprzyjaźnić się
start learning
make friends
robić kurs
start learning
do a course
robić ćwiczenie
start learning
do an exercise
wiązać się z
start learning
involve
zachęcać
start learning
encourage
rozważać
start learning
consider
czynnik
start learning
factor
przyczyniać się do
start learning
contribute to
casochłonny
start learning
time-consuming
domowy
start learning
domestic
obowiązki
start learning
chores
poprzedni
start learning
previous
mieć coś przeciwko
start learning
mind
ściągać
start learning
download
kluczowy
start learning
vital
kara
start learning
punishment
rozwiązania
start learning
solutions
samozatrudniony
start learning
self-employed
jeśli chodzi o
start learning
as far as sth is
ulepszać
start learning
improve
ciągle
start learning
constantly
odrzucać
start learning
refuse
wzór, schemat
start learning
pattern
naśladować
start learning
imitate
według
start learning
accoring to
zamieniać
start learning
swap
chętnie
start learning
willingly
niezadowolony
start learning
dissatisfied
w odniesieniu do
start learning
with refrence to
priorytet
start learning
priority
gwałtowny
start learning
rapid
rozwój
start learning
expansion
zwiększyć
start learning
increase
doradzić
start learning
advise
doradca zawodowy
start learning
cereer counsellor
rozmowa o pracę
start learning
interview
umówione spotkanie wyzita
start learning
appointment
ubiegać się do
start learning
apply to
ubiegać się o
start learning
apply for
ochotnik
start learning
volunteer
okazja szansa
start learning
opportunity
zyskać
start learning
gain
społeczność
start learning
community
łączyć
start learning
combine
obecnie
start learning
currently
dwa lata w liceum przygotowujące do poziomu rozszerzonego
start learning
sixth for
troskliwy
start learning
caring
włączając w to
start learning
including
dosyć raczej
start learning
fairly
pewny siebie
start learning
confident
wpływ
start learning
impact
wędrować
start learning
trek
chociaż
start learning
thought
być adekwatnym do
start learning
relate to
otwarty na ludzi
start learning
outgoing
wahać sie
start learning
hesitate
powieściopisarz
start learning
novelist
okres panowania królowej Wiktorii
start learning
Victorian Age
oprócz
start learning
aside from
fabula
start learning
plot
niesprawiedliwość
start learning
injustice
okres
start learning
period
brak
start learning
lack
bieda
start learning
poverty
szkoła z internatem
start learning
boarding school
oparty na
start learning
based on
gwałtowny
start learning
violent
dyrektor
start learning
headmaster
sławny z czegoś złego
start learning
infamous
obraźliwy
start learning
abusive
pick up
start learning
podnieść
laska
start learning
cane
przystojny
start learning
handsome
okrutny
start learning
vicious
piekło
start learning
hell
radość
start learning
joy
prawi
start learning
nearly
śmiertelna cisza
start learning
deathlike silence
radzićsobie
start learning
get on
rozczarowujący
start learning
dissapointing
podnieść
start learning
raise
ogłosić
start learning
announce
opłata
start learning
fee
karać
start learning
punish
odnosić siędo
start learning
refer to
kłócić się
start learning
argue
unikać
start learning
avoid
kłótnia
start learning
argument
posłuszny
start learning
obedient
miejsce pochówku
start learning
burial site
słynny z
start learning
famous for
żyd
start learning
Jewish
sierota
start learning
orphan
żebrać
start learning
beg
pomoc
start learning
aid
leczyć
start learning
treat
zamożny bogaty
start learning
wealthy
opłaty
start learning
fees
sierociniec
start learning
orphange
założyć
start learning
set up
słaby
start learning
weak
wyzyskiwać
start learning
exploit
nadużywać
start learning
abuse
lekceważyć
start learning
neglect
wzajemny
start learning
nutual
odzyskać
start learning
regain
niepodległość
start learning
independence
sąd
start learning
court
sędzie
start learning
judge
wprowadząć prawa
start learning
pass laws
kara fizyczna
start learning
corporal punishment
zarówno
start learning
alike
obojętny
start learning
indifferent
głosy
start learning
votes
odpowiedzi
start learning
reakcja
prowadziś
start learning
run
nadawać emitować
start learning
broadcast
grono peagogiczne
start learning
teaching staff
obóz
start learning
camp
zasady
start learning
principles
w równy sposób
start learning
equally
wskazówka
start learning
due
pomoc
start learning
give sb a hand
wątpliwośći
start learning
doubts
członkowstwo
start learning
membership

You must sign in to write a comment