Matura Explorer Intermidiate - Module 7

 0    75 flashcards    mn1234
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
droga zawodowa, kariera
start learning
career
wyrównać różnice w traktowaniu płci na całym świecie
start learning
close global gender gaps
równe prawa dla wszystkich pracowników
start learning
equal rights for all employees
parytet płci
start learning
gender parity
strajkować
start learning
go on strike
ubezpieczenie na życie
start learning
life insurance
utrzymywać rodzinę (apostrof!)
start learning
keep one's family
gorsze traktowanie pracownika ze względu na wygląd
start learning
lookism
gorsze traktowanie pracownika ze względu na płeć
start learning
sexsism
gorsze traktowanie pracownika ze względu na wiek
start learning
ageism
zarabiać na życie
start learning
make a living
nękanie
start learning
mobbing
złe warunki pracy
start learning
poor working conditions
dobre warunki pracy
start learning
good working conditions
zawód / profesja
start learning
profession
niesprawiedliwość społeczna
start learning
social injustice
związek zawodowy
start learning
trade union
niesprawiedliwy system klasowy
start learning
unfair class system
pracownicy umysłowi
start learning
white collars
pracownicy fizyczni
start learning
blue collars
klinika dla zwierząt
start learning
animal clinic
dom dziecka
start learning
children's home
sierociniec
start learning
orphanage
sąd
start learning
court of law
gospodarstwo rolne
start learning
farm
warsztat samochodowy
start learning
garage
huta szkła
start learning
glass works
hospicjum
start learning
hospice
kopalnia
start learning
mine
ministerstwo
start learning
ministry
elektrownia
start learning
power plant
giełda papierów wrtościowych
start learning
stock exchange
pracownia
start learning
studio
warsztat (rzemieślniczy)
start learning
workshop
stażysta
start learning
apprentice
stażysta
start learning
trainee
staż, praktyka zawodowa
start learning
apprenticeship
staż, praktyka zawodowa
start learning
training
zdobyć umiejętności
start learning
acquire (a skill)
ocenić umiejętności ucznia (apostrof!)
start learning
asses student's skills
doradca ds. kariery
start learning
careers counsellor
odbyć kurs / szkolenie
start learning
do a course
ukończyć kurs / szkolenie
start learning
complete a course
odpaśc (np. z kursu)
start learning
drop out
prowadzić dzienniczek praktyk zawodowych
start learning
keep apprenticeship records
robić postępy
start learning
make progress
otrzymać świadectwo / zaświadczenie
start learning
receive a certificate
stypendium
start learning
scholarship
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
pracownik naukowy
start learning
academic
księgowy
start learning
accountant
adwokat
start learning
barrister
prawnik
start learning
lawyer
kosmetyczka
start learning
beautician
pokojówka
start learning
chambermaid
kominiarz
start learning
chimney sweep
urzędnik
start learning
clerk
cukiernik
start learning
confectioner
rzemieślnik
start learning
craftsman
steward
start learning
flight attendast
kwaciarka
start learning
florist
geodeta
start learning
geodestit
projektant wnętrz
start learning
interior designer
tłumacz symultaniczny
start learning
interpreter
bibliotekarka
start learning
librarian
górnik
start learning
miner
niania
start learning
nanny
salowa
start learning
orderly
sanitariusz
start learning
paramedic
farmaceuta
start learning
pharmatics
pracownik PR
start learning
public relations officer
przedstawiciel handlowy
start learning
sales representative
notariusz
start learning
notary public
makler giełdowy
start learning
stockbroker
wolontariusz
start learning
volunteer

You must sign in to write a comment