Matura Explorer intermediate module 8

 0    52 flashcards    paulina156
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wkuwać do egzaminu
start learning
cram/swot for an exam
intensywny kurs, kujon
start learning
crammer
zrobić ćwiczenie, rozwiązać zadanie
start learning
do (an exercise/a task/an assignement)
bardzo się starać
start learning
do one's best
robić rysunki i diagramy
start learning
draw pictures and diagrams
dyslektyk, dyslektyczny
start learning
dyslexic
dysleksja
start learning
dyslexia
nie zdać egzaminu
start learning
fail an exam
oblać egzamin
start learning
flunk an exam
mieć dobry słuch językowy
start learning
have a good ear for languages
mieć głowę do języków
start learning
have a good head for languages
mieć głowę do liczb
start learning
have a good head for figures
mieć słowo na końcu języka
start learning
have a word on the tip of the tongue
zaznaczyć zakreślaczem niektóre linijki
start learning
highlight some lines with a pen
prawidłowo naśladować dźwięk
start learning
imitate the sound correctly
nauczyć się na pamięć
start learning
learn by heart
zapamiętywać
start learning
memorise
zdolnośći umysłowe
start learning
mental abilities
zdać egzamin
start learning
pass an exam
przygotowywać się do egzaminu
start learning
prepare oneself for an exam
zadanie matematyczne/fizyczne
start learning
problem task
reagować na bodźce
start learning
react to stimuli
powtarzać do egzaminu
start learning
revise for an exam
brzmieć znajomo
start learning
ring the bell
wizualizować coś, żeby zapamiętać
start learning
see mental images to remember
rozwiązać zadanie
start learning
solve a problem
uczyć się, studiować
start learning
study
podejść do egzaminu
start learning
take/sit an exam
używać różnych kolorów, żeby lepiej pamiętać
start learning
use different colours to remember better
wzrokowy/słuchowy/kinestetyczny sposób uczenia się
start learning
visual/auditory/kinaesthetic learning style
znaleźć odpowiedź, wypracować rozwiązanie
start learning
work out an answer
lekcje tańca towarzyskiego
start learning
ballroom dancing classes
kręgle
start learning
bowling
treningi i występny cheerliderek
start learning
cheerleading
klub/kółko artystyczne/szachowe
start learning
art/chess club
lekcje gotowania
start learning
cookery classes
projektowanie i szycie odzieży
start learning
fashion design and sewing
harcerstwo dla dziewcząt
start learning
Girl Guides
wstąpić/przyłączyć się do klubu
start learning
join a club
przygotowania do szkolnego przedstwienia
start learning
preparing for a school play
harcerstwo dla chłopców
start learning
Scouting
zapisać się
start learning
sing up/enrol for
stowarzyszenie alpinistyczne
start learning
mountain climbing society
język zagrożony wymarciem
start learning
endangered language
poprawić akcent/język
start learning
improve the accent/the language
język tylko mówiony/pisany
start learning
only spoken/written language
znaleźć słowo w słowniku
start learning
look a word up
pochwycić nowe słówka
start learning
pick up new words
wymówić coś dobrze/źle
start learning
pronounce sth well/badly
udawać akcent
start learning
put on an accent
brzmieć identycznie
start learning
sound indentical
rozróżniać języki
start learning
tell the difference between the languages

You must sign in to write a comment