Matura 2015 rep. Unit 4

 0    265 flashcards    gosiaskowron19972
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy
start learning
an accountant
aktor
start learning
actor
architekt
start learning
an architect
kosmetyczka
start learning
a beautician
szef
start learning
a boss
kierowca autobusu
start learning
bus-driver
kasjer w banku
start learning
cashier
szef kuchni
start learning
a chef
programista / programistka
start learning
computer programmer
dentysta
start learning
a dentist
lekarz
start learning
a doctor
ekonomista
start learning
an economist
elektryk
start learning
an electrician
rolnik
start learning
a farmer
projektant mody
start learning
fashion designer
reżyser
start learning
a film director
strażak
start learning
a firefighter
steward
start learning
flight attendant
fryzjer
start learning
hairdresser
instruktor
start learning
instructor
dziennikarz
start learning
a journalist
sędzia
start learning
a judge
prawnik
start learning
a lawyer
wykładowca
start learning
lecturer
bibliotekarz
start learning
librarian
kierownik
start learning
a manager
mechanik
start learning
a mechanic
górnik
start learning
a miner
model
start learning
model
muzyk
start learning
a musician
pielęgniarz
start learning
a nurse
asystent biura
start learning
office assistant
malarz
start learning
painter
ratownik medyczny
start learning
paramedic
aptekarz
start learning
pharmacist
fotograf
start learning
photographer
pilot
start learning
a pilot
hydraulik
start learning
a plumber
policjant
start learning
a police officer
polityk
start learning
a politician
listonosz
start learning
postman
recepcjonista
start learning
receptionist
sprzedawca
start learning
a sales assistant
reprezentant handlowy
start learning
sales representative
naukowiec
start learning
a scientist
sekretarka
start learning
a secretary
sprzedawca
start learning
a shop assistant
żołnierz
start learning
a soldier
chirurg
start learning
a surgeon
nauczyciel
start learning
a teacher
pracownik biura podróży
start learning
travel agent
prezenter
start learning
TV presenter
lekarz weterynarii
start learning
vet
kelner
start learning
a waiter
kelnerka
start learning
a waitress
pisarz
start learning
a writer
stolarz
start learning
a carpenter
dyrektor generalny
start learning
machief executive
komik
start learning
comedian
doradca
start learning
counselor
portier
start learning
doorman
redaktor
start learning
an editor
graficzka
start learning
graphic designer
złota rączka
start learning
handyman
dietetyk
start learning
a nutritionist
psychiatra
start learning
a psychiatrist
w pracy
start learning
at work
zarządzać, odpowiadać za
start learning
be in charge of
utrzymywać się z czegoś
start learning
do sth for a living
szukać
start learning
look for
zawód
start learning
profession
wziąć odpowiedzialność za coś
start learning
take responsibility for something
praca
start learning
work
pracować jako
start learning
work as
pracować w firmie
start learning
work for a company
pracować w (szpitalu)
start learning
work in (a hospital)
pracować w biurze
start learning
work in an office
pracować w dziale sprzedaży
start learning
work in sales
pracować w zespolu
start learning
work in a team
pracować nad (czymś)
start learning
work on (something)
pracować pod presją
start learning
work under pressure
pracować z kimś
start learning
work with someone
niebezpieczny
start learning
dangerous
fizyczny
start learning
manual
satysfakcjonujący
start learning
satisfying
wymagający kwalifikacji
start learning
skilled
stresujący
start learning
Stressful
męczący
start learning
tiring
stanowiący wyzwanie
start learning
challenging
bez perspektyw
start learning
dead-end
monotonny
start learning
monotonous
motywujący
start learning
motivating
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
niewymagający
start learning
undemanding
słabo płatny
start learning
badly-paid
premia
start learning
bonus
szansa na awans
start learning
chance of promotion
zmienić pracę
start learning
change jobs
koleżanki / koledzy z pracy
start learning
colleagues
umowa
start learning
contract
pracować w nadgodzinach
start learning
do/work overtime
pracować na zmiany
start learning
do/work shifts
zarabiać pieniądze
start learning
earn money
obowiązki
start learning
duties
zarobki
start learning
earnings
na pełen etat
start learning
full-time
znaleźć / dostać pracę
start learning
get a job
dostać awans
start learning
get a promotion
dać awans
start learning
promote
dochód
start learning
income
odejść z pracy
start learning
leave your job
płatny urlop
start learning
paid leave
na część etatu
start learning
Part-time
emerytura
start learning
a pension
dostać emeryturę
start learning
get a pension
na godzinę / tygodniowo / miesięcznie
start learning
per hour / week / month
stały
start learning
permanent
przejść na emeryturę
start learning
to retire
emerytura
start learning
retirement
pensja
start learning
a salary
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
zasiłek chorobowy
start learning
sick pay
podatek
start learning
tax
praca zespołowa
start learning
teamwork
tymczasowy
start learning
temporary
napiwki
start learning
tips
bezpłatny
start learning
unpaid
dobrze płatny
start learning
well-paid
pracować do późna
start learning
work long hours
miejsce pracy
start learning
a workplace
podróż służbowa
start learning
a business trip
perspektywy zawodowe
start learning
career prospects
pracować na nocną zmianę
start learning
do the graveyard shift
wydatki
start learning
expenses
regularnie otrzymywać informacje zwrotne
start learning
get regular feedback
odbyć rozmowę z szefem na temat osiągnięć i wyników pracy (o pracowniku)
start learning
have an appraisal
stawka godzinowa
start learning
hourly rate
zakres obowiązków
start learning
job description
płaca minimalna
start learning
minimum wage
płacić na fundusz emerytalny
start learning
pay into a pension scheme
podwyżka pensji
start learning
pay rise
okres próbny
start learning
trial period/probation
wydajność efektywność
start learning
productivity
dzień ustawowo wolny od prac
start learning
public holiday
odejść z pracy
start learning
quit a job
odbyć praktyki
start learning
serve an apprenticeship
podpisać umowę
start learning
sign a contract
morale w zespole
start learning
staff morale
przejść na wcześniejszą emeryture
start learning
take early retirement
wziąć urlop bezpłatny
start learning
take unpaid leave
roczna ocena pracownika
start learning
yearly appraisal
warunki pracy
start learning
working conditions
au pair
start learning
au pair
opiekun do dzieci
start learning
babysitter
wolontariusz
start learning
charity worker
kasjer
start learning
chackout assistant
roznosiciel gazet
start learning
delivery boy/girl
zbieranie owoców
start learning
fruit picking
praca wakacyjna
start learning
holiday job
ratownik
start learning
a lifeguard
praca sezonowa
start learning
seasonal work
opiekun na obozie
start learning
summer camp supervisor
praca na lato
start learning
summer job
przewodnik
start learning
a tour guide
wolontariat
start learning
voluntary work
płaca, dniówka
start learning
wages
praca weekendowa
start learning
Weekend work
ogłaszać
start learning
advertise
kandydat do pracy
start learning
applicant
formularz aplikacyjny
start learning
Application Form
ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
zostać zwolnionym
start learning
be fired
zostać zwolnionym w ramach redukcji etatów
start learning
be made redundant
zostać zatrudnionym
start learning
become employed
kandydat
start learning
a candidate
list motywacyjny
start learning
covering letter
termin wykonania pracy
start learning
deadline
dobrze sobie poradzić
start learning
do well
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
an employer
załączyć
start learning
enclose
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
wypełnić
start learning
fill in
znaleźć pracę
start learning
find work
skorzystać z doradztwa zawodowego
start learning
get careers advise
zbankrutować
start learning
go bankrupt
zacząć pracować na własny rachunek
start learning
go freelance
wolny strzelec
start learning
freelancer
zadowolenie z wykonywanej pracy
start learning
job satisfaction
odbyć rozmowę kwalifikacyjną
start learning
have an interview
mieć doświadczenie
start learning
have experience
zatrudniać
start learning
hire
dział personalny
start learning
human resources
biuro pośrednictwa pracy
start learning
jobcentre
oferta pracy
start learning
job offer
prowadzić rejestr
start learning
keep a record of
brak (doświadczenia)
start learning
lack of (experience)
stracić pracę
start learning
lose your jobs
zaproponować pracę
start learning
offer a job
bez pracy
start learning
out of work
praca, stanowisko
start learning
position
posada
start learning
post
kwalifikacje
start learning
qualifications
rekrutacja
start learning
recruitment
referencje
start learning
references
odrzucić
start learning
reject
złożyć rezygnacje
start learning
resign
prowadzić własną firmę
start learning
run your own business
samozatrudniony
start learning
self-employed
lista najpoważniejszych kandydatów
start learning
short list
oferty pracy (rubryka w gazecie)
start learning
situations vacant
personel, kadra
start learning
staff
przyjąć
start learning
take on
podjąć pracę
start learning
take up a job
bezrobotny
start learning
unemployed
aktualny
start learning
up-to-date
wakat
start learning
vacancy
pracować w domu
start learning
work from home
załączyć CV
start learning
attach a CV
sprawdzić informacje o firmie
start learning
check out a company
przejść wewnętrzne szkolenie
start learning
get in-house training
zostać zwolnionym
start learning
get sacked
strajkować
start learning
go on strike
wręczyć wymówienie
start learning
hand in your notice
przekazać informacje
start learning
hand over information
mieć procedurę składania reklamacji
start learning
have a complaints procedure
zapisać się do związku zawodowego
start learning
join the union
zarejestrować się jako bezrobotny
start learning
sign on (the dole)
założyć firmę
start learning
start up a business
przejąć od kogoś obowiązki
start learning
take over from someone
wziąć wolne
start learning
take time off
objąć stanowisko
start learning
take up a position
sprawdzić referencje kandydata
start learning
take up a reference
mieć elastyczne godziny pracy
start learning
work flexitime
zdolność, umiejętność
start learning
ability
w którymś momencie
start learning
at some point
konsultować się
start learning
consult
rzucić
start learning
drop out of
modny
start learning
fashionable
zrzędliwy
start learning
grumpy
spadek
start learning
inheritance
wprowadzić produkt na rynek
start learning
launch
dochodowy
start learning
money-making
rutyna
start learning
routine
podsumować
start learning
summarise
trendy
start learning
trendy
dobre samopoczucie
start learning
well-being
zastanawiać się
start learning
wonder
język ciała
start learning
Body Language
zaprojektowany za pomocą komputera
start learning
computer-generated
zaraźliwy
start learning
contagious
zadowolony
start learning
content
poświęcić się
start learning
devote oneself to
robić coś w kwestiach zawodowych
start learning
do something workwise
pojawić się
start learning
emerge
skupić się na
start learning
focus on
pasować do siebie
start learning
go together
nie mieć pojęcia
start learning
have no iclue
przetrwać
start learning
last long
trafić na czołówki gazet
start learning
make the headlines
dbający tylko o pieniądze
start learning
money- minded
poza, oprócz
start learning
on top of
pozytywne myślenie
start learning
Positive Thinking
zastosować coś w praktyce
start learning
put sth into practise
zainteresowany techniką
start learning
technology-oriented

You must sign in to write a comment