Matrix algebra

 0    19 flashcards    izahopa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
macierz kwadratowa/prostokątna
start learning
square / rectangular matrix
liczba wierszy, kolumn
start learning
number of rows, columns
macierz diagonalna
start learning
diagonal matrix
macierz symetryczna/antysymetryczna
start learning
symmetric / antisymmetric matrix
macierz jednostkowa
start learning
unit (identity) matrix
elementy macierzy
start learning
elements (terms) of the matrix
minor (główny)
start learning
(principal) minor
przemienne
start learning
commutative
macierz osobliwa
start learning
singular matrix
wyznacznik
start learning
determinant
wartość własna
start learning
eigenvalue
wektor własny
start learning
eigenvector
równanie charakterystyczne
start learning
characteristic equation
forma kwadratowa macierzy
start learning
quadratic form of a matrix
macierz dodatnio/ujemnie określona/półokreślona
start learning
positive/negative definite/semi-definite matrix
układ równań
start learning
system of equations
układ równań oznaczony
start learning
consistent system of equations (a unique solution)
układ równań sprzeczny
start learning
inconsistent system of equations
układ równań nieoznaczony
start learning
dependent system of equations

You must sign in to write a comment