Maths & Navigation

 0    42 flashcards    anettadk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wiedza
start learning
knowledge
szansa, możliwość, sposobność
Zapytam go jeśli będę miała szansę.
start learning
an opportunity
I'll ask him if I have the opportunity.
udowodnić
Teoria działa, ale nikt nie był w stanie jej udowodnić.
start learning
prove sth
The theory works but nobody's been able to prove it.
układ, uzgodnienie
Dokonaliśmy pewnych uzgodnień.
start learning
arrangement
We've made certain arrangements.
pewny / pewien
z pewnością, pewnie
start learning
certain
certainly
rozwiązać, rozpuszczać
rozwiązanie, roztwór
start learning
solve
a solution
czynić postępy
start learning
make progress
sposób
W jaki sposób?
start learning
way
In what way?
cały project
start learning
the whole project
wprowadzić coś, przedstawić kogoś
start learning
introduce sth, introduce sb
brzmieć
Brzmi dobrze
start learning
sound
It sounds good
mierzyć, miara; krok, działanie
Należy podjąć odpowiednie kroki naprawcze
start learning
measure
You must take appropriate corrective measures.
pomiar
start learning
measurement
wartość
VAT
start learning
value
Value Added Tax
kolejny, następny
kolejne, inne
start learning
another
other
mimo, że
start learning
although
sznurek
start learning
a string
okrąg
chodzić w kółko
start learning
circle
walk in circles
przenieść się, przeprowadzić
Po studiach przeprowadziłem się do Krakowa.
start learning
move (to...)
I moved to Kraków after graduating.
równać się, równy
start learning
equal
ilość
Małe ilość nie robią różnicy.
start learning
amount
Small amounts make no difference.
konto
liczyć
start learning
account
count
zamiast (czegoś)
Napisz do mnie zamiast dzwonić.
start learning
instead (of something)
Write me instead of calling.
ostrożny
nieuważny
start learning
careful
careless
dowiedzieć się
start learning
learn, find out
zdać sobie sprawę, zrozumieć
start learning
realize (that...)
wskazywać
start learning
point
wiązać; krawat
Mam związane ręce.
start learning
tie
My hands are tied.
wiek
Żyjemy w XXI. wieku.
start learning
age; century
We live in the 21st century.
odległość
start learning
distance
pomysł, koncepcja
start learning
idea
zawierać
pojemnik, zbiornik
start learning
contain
container
podać szczegóły
start learning
give details
różne; inne
start learning
different
wada
start learning
fault
wydawać się (większym)
start learning
appear (bigger)
zaleta / wada
start learning
advantage / disadvantage
(do)sięgnąć
Dosięgniesz tego sznurka?
start learning
reach
Can you reach that string?
kłaść nacisk na...
start learning
put pressure on...
cel
start learning
aim
wpływać (źle) na...
To co jesz wpływa na to jak się czujesz.
start learning
affect...
What you eat affects how you feel.
przydatny / bezużyteczny
start learning
useful / useless

You must sign in to write a comment