Matematyka - podstawy

 0    80 flashcards    kmotyl0104
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
całka
start learning
integral
cyfra
Podali mi czterocyfrowy kod PIN.
start learning
digit
I was given a four-digit PIN code.
cyrkiel
start learning
compasses
dodawanie
start learning
addition
dzielenie
start learning
division
dzielna
start learning
divident
dzielnik
start learning
divisor
funkcja
Funkcja na którą aplikowałeś wymaga dużej elastyczności.
start learning
function
The function you applied for, requires a lot of flexibility.
graniastosłup
start learning
prism
gwiazda
Spójrz na tę piękną gwiazdę na niebie!
start learning
star
Look at the beautiful star in the sky!
iloczyn
start learning
product
iloraz
start learning
quotient
kąt
start learning
angle
kąt ostry
start learning
acute angle
kąt pełny
start learning
complete angle
kąt półpełny
start learning
straight angle
kąt prosty
start learning
right angle
kąt rozwarty
start learning
obtuse angle
kąt wklęsły
start learning
reflex angle
kąt zerowy
start learning
zero angle
koło, okrąg
start learning
circle
krzyż
start learning
cross
kula
start learning
sphere
kwadrat
start learning
square
liczba całkowita
start learning
integer
liczba naturalna
start learning
natural number
liczba niewymierna
start learning
irrational number
liczba pierwsza
start learning
prime number
liczba rzeczywista
start learning
real number
liczba wymierna
start learning
rational number
liczba, numer
start learning
number
liczebnik główny
start learning
cardinal number
liczebnik porządkowy
start learning
ordinal number
logarytm
start learning
logarithm
mnożenie
start learning
multiplication
nieskończoność
start learning
infinity
obwód
start learning
circumference
odcinek
start learning
line segment
odejmowanie
start learning
subtraction
oś liczbowa
start learning
number line
oś współrzędnych
start learning
axis of coordinates
ośmiokąt
start learning
octagon
owal
start learning
oval
pierwiastek
start learning
root
pierwiastek kwadratowy
start learning
square root
pierwiastek sześcienny
start learning
cube root
pięciokąt
start learning
pentagon
piramida
start learning
pyramid
podzbiór
start learning
subset
potęga
start learning
exponent, power
półkula
start learning
hemisphere
procent
start learning
per cent
promień
start learning
radius
prostokąt
start learning
rectangle
prostopadła
start learning
perpendicular
prostopadłościan
start learning
cuboid
romb
start learning
rhombus
równanie kwadratowe
start learning
quadratic equation
równanie różniczkowe
start learning
differential equation
równoległa
start learning
parallel
równoległobok
start learning
parallelogram
siedmiokąt
start learning
heptagon
stożek
start learning
cone
suma
start learning
sum
sześcian
start learning
cube
sześciokąt
start learning
hexagon
średnica
start learning
diameter
torus
start learning
torus
trapez
start learning
trapezoid
trójkąt
start learning
triangle
twierdzenie Pitagorasa
start learning
Pythagorean theorem
twierdzenie Talesa
start learning
Thales'
układ współrzędnych
start learning
coordinate system
ułamek dziesiętny
start learning
dec
ułamek zwykły
start learning
fraction
walec
start learning
cylinder
wektor
start learning
vector
współczynnik
start learning
coefficient
zbiór
start learning
set
zmienna
start learning
variable

You must sign in to write a comment