Market Leader 2

 0    98 flashcards    ktabac
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
cel, powód
start learning
purpose/ target
zaangażowany
start learning
engaged
naprzeciwko mnie
start learning
in front of me
dział sprzedaży
start learning
sales department
dział finansowy
start learning
finance department
dział marketingu
start learning
marketing department
trzymać
start learning
hold
posiadany przez
start learning
owned by
ostatnio
start learning
recently
wyniki sprzedaży
start learning
sales results
potwierdzać
start learning
confirm
arkusz kalkulacyjny
start learning
spreadsheets
aktualna pensja
start learning
current salary
tak szybko jak to możliwe
start learning
as soon as possible
nadzór
start learning
supervision
okres wypowiedzenia
start learning
notice period
szczerze
start learning
truthtfully
zdolność do
start learning
ability to
daj znać/powiadom
start learning
let me know
umiejętności matematyczne
start learning
numeracy skills
umiejętności analityczne
start learning
analytical skills
umiejętności językowe
start learning
linguistic skills
obejmować
start learning
involve
zaczekaj
start learning
hold on
obejmuje częste podróże
start learning
involve frequent trips
towarzyska osoba
start learning
sociable person
zwiększać
start learning
increase
wolne stanowisko
start learning
vocant position
wyznaczyć
start learning
to appoint
krótko
start learning
brefly
silne strony
start learning
strengths
ogólnie
start learning
overall
przychody ze sprzedaży
start learning
sales revenue
pierwotnie
start learning
originally
obecnie
start learning
currently
zlokalizowana
start learning
based in
cała sprzedaż
start learning
sales facilities
poniżej
start learning
below
rotacja
start learning
turnover
rynek
start learning
market
z powodu
start learning
due
strategia
start learning
strategy
poprzedni
start learning
previous
badanie rynku
start learning
market research
baza danych klientów
start learning
customer database
rzetelny
start learning
rellable
zagraniczny
start learning
foreign
stanowisko
start learning
position
opis pracy
start learning
job description
odpowiedzialny
start learning
responsible
rozrastający
start learning
increasing
rozwój
start learning
developing
ulepszać
start learning
improve
przywództwo
start learning
leadership
istotne/związane
start learning
relevant
wykształcenie
start learning
academic background
doświadczenie
start learning
experience
spotkanie
start learning
appointment
Czy mógłbyś mnie przełączyć?
start learning
Could you transfer me?
zostawić wiadomość
start learning
leave a message
odebrać wiadomość
start learning
take a massage
stopień magistra
start learning
Master's degree
nauka na odległość
start learning
distance learning
wiedza z zakresu komputerów
start learning
knowledge of computing
wiedza za zakresu liczb
start learning
knowledge of numerate
najlepszy przedstawiciel handlowy
start learning
Top sales representative
osobowość
start learning
personality
lubiąca rywalizację
start learning
competitive
denerwować
start learning
upset
poczucie humoru
start learning
sense of humor
dyplomata
start learning
diplomatic
awansować
start learning
advance
biegły
start learning
fluent
średnio zaawansowany
start learning
Intermediate
stopień naukowy
start learning
university degree
dyplom
start learning
diploma
rozwiedziona
start learning
Divorced
różne firmy
start learning
various company
świetna robota
start learning
excellent job
osiągnięcia
start learning
achievements
chętny
start learning
eager
bezpośredni
start learning
directly
szczery
start learning
honestly
główny organizator
start learning
chief organizer
średni
start learning
average
decydujący
start learning
decisive
menadżer sprzedaży
start learning
sales manager
poważna osoba
start learning
serious person
poczucie obowiązku
start learning
sense of responsibility
kreatywny
start learning
creative
pracuś
start learning
workaholic
starać się o
start learning
to apply
przystosować się
start learning
adapt
zadowolony
start learning
pleased
kursy na temat budowania relacji
start learning
team building courses
wydajność
start learning
performance
premie
start learning
bonuses
zespół sprzedaży
start learning
sales team

You must sign in to write a comment