marina, phelan 6, 7, auslander, urban art p.

 0    229 flashcards    wodymiodeszly
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wytrzymałość
start learning
endurance
intymność
start learning
intimacy
nowatorski
start learning
seminal
bogactwo, dostatek
start learning
wealth,
próba, usiłowanie
start learning
endeavour
spotkanie
start learning
encounter
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
skandować, śpiewać
start learning
to chant
ułatwić
start learning
to facilitate
wlec się, opóźniać
start learning
to lag
odbywać próby
start learning
to rehearse
niepewność
start learning
uncertainty
być świadomym
start learning
to be cognizant
pociągający
start learning
appealing
przekonanie
start learning
conviction
utrzymać
start learning
to retain sth
bez względu na
start learning
regardless of
praktyka
start learning
apprenticeship
hojność
start learning
generosity
scenografia
start learning
stage setting
zmusić
start learning
to compel sb
uderzyć, wywrzeć wrażenie
start learning
to strike sb
za kulisami, prywatnie
start learning
offstage
wyobrazić sobie
start learning
to envision sth
nie przetłumaczalny
start learning
untranslatable
przewidzieć
start learning
to anticipate
pogodzić
start learning
to reconcile
przypuszczać
start learning
to presume sth
leki na receptę
start learning
prescription drugs
jeśli chodzi o
start learning
in terms of
żywotność
start learning
liveness
poruszyć kwestię
start learning
to raise an issue
nadchodzący
start learning
upcoming
dedukcyjny
start learning
deductive
wybór, krótka lista
start learning
choice, short list
wymyślić
start learning
to conceive sth
klatka filmu, fots
start learning
still
przywłaszczenie
start learning
appropriation
zdradzić, ujawnić
start learning
to betray sth
poddać się, ulec
start learning
to succumb
myśl, pomysł, pogląd
start learning
notion
uwiarygodnić
start learning
to lend credence
wkład, udział
start learning
contribution
odsłonić, ujawnić
start learning
to expose
sfera, dziedzinia
start learning
realm
być narażonym, podatnym na
start learning
to be vulnerable
zmienić coś
start learning
to alter sth
wzajemny, wspólny
start learning
mutual,
starać się
start learning
to seek (sought- sought) to do sth
pogodzenie się
start learning
acknowledgement
pogodzić się z czymś
start learning
to acknowledge sth
częściowy
start learning
partial
wypowiedź, sformułowanie
start learning
utterance
wierność
start learning
fidelity
wypowiedzieć
start learning
to utter
objaśnić, wyjaśnić coś
start learning
to elucidate sth
niemy, stłumiony
start learning
mute
graniczyć z
start learning
to be contiguous
pełnia, mnogość, obfitość
start learning
plenitude
stawiać pytanie
start learning
to pose a question
osągnąć, wykonać coś
start learning
to accomplish sth
zrzeczenie się
start learning
renunciation
zrzec się, porzucić coś
start learning
to renounce sth
przestrzegać prawa
start learning
to obey the law
zależeć od
start learning
to be contingent on / upon sth
dosłowny
start learning
literal
zacisnąć pięści
start learning
to clench one's fists
poczuć ulgę
start learning
to feel relief
karmić kogoś na siłę
start learning
to force - feed sb
zagadka
start learning
riddle
rozwiązać, zrozumieć
start learning
to figure out
zazdrościć komuś
start learning
to envy sb
wyczerpanie, przemęczenie
start learning
exhaustion
wytrzymałość, odporność
start learning
endurance
wywodzić się z
start learning
to steam from sth
zachować, utrwalić
start learning
to perpetuate sth
napięty
start learning
fraught
sprytny przebiegły
start learning
shrewd
rozgłos
start learning
publicity
nieposłuszeństwo obywatelskie
start learning
civil disobedience
wielka gala
start learning
pageantry
zyskać złą sławę
start learning
to gain notoriety
oceniać
start learning
to assess
analiza, kontrola
start learning
scrutiny
zmienna sytuacja
start learning
volatile situation
istotny, decydujący
start learning
crucial
ukryty
start learning
underlying
okreslenie, nazwa
start learning
appellation
prymitywny, prostacki
start learning
crude
rozwiązły
start learning
promiscuous
wzmocnić, umocnić
start learning
to reinforce
wszechobecny
start learning
ubiquitous
stłumiony
start learning
repressed
oburzający, skandaliczny
start learning
outrageous
masakra, rzeź
start learning
slaughter
głos lektora
start learning
voice-over
uzasadnić, usprawiedliwić
start learning
to justify
szczegółowo omówić
start learning
to elaborate
płód
start learning
a foetus
tajemniczy, niesamowity
start learning
uncanny
pod pozorem
start learning
under the guise of
uosobienie, wcielenie, wcielenie czegoś
start learning
personification, incarnation, enbodiment
wytłumaczyć, wyjaśnić
start learning
to account for
legalny, uzasadniony
start learning
legitimate
antykoncepcja
start learning
contraception
zamożny, bogaty
start learning
wealthy, rich, affluent
wniosek, konkluzja
start learning
inference
przesłanka
start learning
premise
rozumowanie, logika
start learning
reasoning, logic
wyższość, przewaga
start learning
superiority, dominance
pułapka
start learning
trap
niechęć
start learning
reluctance
rzekomy, przypuszczalny
start learning
alleged
pojawić się, wyjść na jaw
start learning
to emerge
ułatwić
start learning
to facilitate
napędzać
start learning
to fuel
mistreated
start learning
maltretowanie
z udziałem publiczności
start learning
participatory
samotny, odosobniony
start learning
solitary
samozwańczy
start learning
self-proclaimed
ujawnić, ukazać
start learning
disclose
nieoficjalny, partyzancki
start learning
guerrilla
zamieszki, rozruchy
start learning
riot
relacja, sprawozdanie
start learning
coverage
przywłaszczyć
start learning
to appropriate sth
przystępny
start learning
approachable
wszechobecny, dominujacy
start learning
pervasive
ulotny
start learning
ephemeral
zniewolić, zauroczyć
start learning
to capitivate
ulotność
start learning
ephemerality
stanowisko, postawa
start learning
stance
skuteczność, efektywność
start learning
efficacy
zasadność, legalność
start learning
legitimacy
przejmujący, wzruszający
start learning
poignant
nieuchwytny
start learning
elusive
stanowczy, niewzruszony
start learning
adamant
zmierzyć, ocenić
start learning
to gauge
wyraźny
start learning
explicit
podział
start learning
demarcation
przylgnąć, przyczepić się
start learning
to cling to sth
oddany, wierny
start learning
devoted to sth
obejść ominąć
start learning
to circumvent
rozrost, rozprzestrzenianie
start learning
proliferation
nadejście, pojawienie się
start learning
advent of sth
dyskretnie, skrycie
start learning
implicity
wiedza, kompetencje
start learning
expertise
nakleić, nalepić
start learning
to paste
utrudnienie, przeszkoda
start learning
impediment
pocieszyć
start learning
to console sb
wszechobecny
start learning
omnipresent
podburzać, wzniecać
start learning
to incite sth
zamazać, zatrzeć
start learning
to blur
odsłonić, ujawnić
start learning
to unveil sth
nakłonić, namówić
start learning
to urge
mieszkaniec
start learning
dweller
nieodłączny, właściwy dla
start learning
inhernet in sth
śpiewać z playbacku
start learning
lip-synch
cofnąć, unieważnić
start learning
to rescind
niechęć, wstręt
start learning
reluctance
kruchy, delikatny
start learning
fragile, delicate
podsumować
start learning
to recapitulate
dokładność, precyzja
start learning
accuracy
wystarczyć
start learning
enough
splatać, łączyć się
start learning
to intertwine
szkodliwy, zgubny
start learning
predecessor
gorszy
start learning
inferior
zawierać, obejmować
start learning
to encompass
zwięzły
start learning
succinct
ktoś urodzony w czasie wyżu demograficznego
start learning
baby boomer
rzeczy osobiste
start learning
paraphernalia
wiarygodny
start learning
credible
wiarygodność
start learning
credibility
oznaka, cecha
start learning
hallmark
słyszalny, wyraźny
start learning
audible
zjawisko/ zjawiska
start learning
phenomenon/ pheomena
wszechstronny
start learning
versatile
rozpocząć
start learning
to embark on
miłośnik
start learning
aficionado
wstydliwa przyjemność
start learning
guilty pleasure
słuchowy
start learning
auditory
uosabiać, ucieleśniać
start learning
to embody
kontrkultura
start learning
counterculture
zwiększyć wzmocnić
start learning
to enhance
zestawienie
start learning
juxtaposition
zrezygnować, zrzec się
start learning
to relinquish
odniesienie, nawiązanie
start learning
reference
wrogi, nieprzyjazny
start learning
hostile
cichy, dyskretny
start learning
low-profile
spuścizna, dziedzictwo
start learning
legacy
naruszyć, łamać prawo
start learning
to infringe
z udziałem publiczności
start learning
participatory
samotny, odosobniony
start learning
solitary
samozwańczy
start learning
self-proclaimed
ujawnić, ukazać
start learning
disclose
partyzancki, nieoficjalny
start learning
guerrilla
zamieszki, rozruchy
start learning
riot
relacja, sprawozdanie
start learning
coverage
przywłaszczyć
start learning
to appropriate sth
przystępny
start learning
approachable
wszechobecny, dominujący
start learning
pervasive
ulotny
start learning
ephemeral
zniewolić, zauroczyć
start learning
captivate
ulotność
start learning
ephemerality
stanowisko, postawa
start learning
stance
skuteczność, efektywność
start learning
efficacy
zasadność, legalność
start learning
legitimacy
przejmujący, wzruszający
start learning
poignant
nieuchwytny
start learning
elusive
stanowczy, niewzruszony
start learning
adamant
zmierzyć, ocenić
start learning
to gauge
wyraźny
start learning
explicit
podział
start learning
demarcation
przylgnąć, przyczepić się
start learning
cling obejść
oddany, wierny
start learning
devoted
obejść, ominąć
start learning
circumvent
rozrost, rozprzestrzenianie
start learning
proliferation
nadejście, pojawienie się
start learning
advent of sth
dyskretnie, skrycie
start learning
implicitly
wiedza, kompetencje
start learning
expertise
nakleić, nalepić
start learning
to paste
utrudnienie, przeszkoda
start learning
impediment
pocieszyć
start learning
to console sb
wszechobecny
start learning
omnipresent
podburzać, wzniecić
start learning
to incite sth
zamazać, zatrzeć
start learning
to blur
odsłonić, ujawnić
start learning
to unveil sth
nakłonić, namówić
start learning
to urge
mieszkaniec
start learning
dweller
nieodłączny, właściwy dla
start learning
inherent in sth

You must sign in to write a comment