MAIL WORDS vol.1

 0    39 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
In response to your email...
start learning
W odpowiedzi na twojego maila...
In reference to...
start learning
w nawiązaniu do...
in reference to our phone call
start learning
w nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej
in regards to
start learning
w odniesieniu do
in regards to your enquiry
start learning
w odniesieniu do twojego zapytania
regarding / concerning
start learning
dotyczący
thank you for your email regarding/concerning...
start learning
dziękuję za twojego maila dotyczącego...
to concern
start learning
dotyczyć
it concerns the training
start learning
to dotyczy szkolenia
invite for
start learning
zaprosić na
I would like to invite you for a training about...
start learning
chciałabym zaprosić was na szkolenie z...
The invitation concerns 2 people.
start learning
To zaproszenie dotyczy 2 osób.
Please confirm your arrival asap.
start learning
Proszę o potwierdzenie przybycia jak najszybciej.
to arrive
start learning
przybywać, przyjeżdżać
arrival
start learning
przybycie
attendance
start learning
obecność
please confirm your attendance
start learning
proszę o potwierdzenie twojej/waszej obecności
pleae find attached
start learning
„znajdź załączone” (polskie: w załączniku przesyłam...)
please find enclosed
start learning
„znajdź załączone”
Please find attached the agenda.
start learning
W załączniku przesyłam agendę.
attachment / enclosure
start learning
załącznik
I think you forgot the attachment.
start learning
Wydaje mi się, że zapomniałeś załącznika.
I cannot open the attachment.
start learning
Nie mogę otworzyć załącznika.
confirmation
start learning
potwierdzenie
confirm
start learning
potwierdzić
please confirm your arrival
start learning
proszę o potwierdzenie przybycia
please confirm receiving this email
start learning
proszę potwierdź 'otrzymanie' tego maila
look forward to + ing/rzeczownik
start learning
oczekiwać niecierpliwie na, cieszyć się ma
I am looking forward to... (formal)
start learning
Oczekuję...
I am looking forward to your arrival.
start learning
Oczekuję niecierpliwie twojego przyjazdu.
I am looking forward to your reply.
start learning
Oczekuję na twoją odpowiedź.
I am looking forward to hearing from you.
start learning
„Oczekuję wieści od ciebie.”
prompt
start learning
szybki (formal)
prompt delivery
start learning
szybka dostawa
prompt answer
start learning
szybka odpowiedź
I am looking forward to your prompt answer.
start learning
Oczekuję twojej szybkiej odpowiedzi.
appreciate
start learning
doceniać, być wdzięcznym
I will appreciate your prompt / fast answer.
start learning
Będę wdzięczna za szybką odpowiedź.
I'd appreciate if you could...
start learning
Byłam bardzo wdzięczna, gdybyś mógł...

You must sign in to write a comment