MA 30.04.2014

 0    46 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ale
start learning
but
Jesteś zajęty?
start learning
Are you busy?
jesteś zainteresowany moją ofertą?
start learning
Are you interested in my offer?
Jesteś w swoim biurze?
start learning
Are you in your office?
Jesteś w pracy?
start learning
Are you at work?
Jesteś w domu?
start learning
Are you at home?
Jesteś w terenie?
start learning
Are you in the field?
Kim jesteś?
start learning
Where are you?
Skąd jesteś?
start learning
Where are you from?
Chciałbyś...?
start learning
Would you like...?
Yes, please. / No, thank you.
start learning
Would you like some coffee?
Yes, I would./ No, I wouldn’t.
start learning
Would you like to see our offer?
Chciałbyś zmienić naszą umowę?
start learning
Would you like to change our contract?
Chciałbyś się spotkać we wtorek?
start learning
Would you like to meet on Tuesday?
Czy mozesz mi pomoc?
start learning
Can you help me?
Masz...?
start learning
Have you got...?
Masz zamówienie dla mnie?
start learning
Have you got an order for me?
Czy ty...?
start learning
Do you...?
Chcesz nowy computer?
start learning
Do you want a new computer?
Chcesz zniżkę?
start learning
Do you want a discount?
Chcesz zniżkę na nasze produkty?
start learning
Do you want a discount for our products?
whisky z colą
start learning
With (whisky with coke)
from your shop, from Sosnowiec
start learning
from
tryb rozkazujący
start learning
IMPERATIVE:
Przyślij pfertę, proszę.
start learning
Send the offer, please.
Nie przysyłaj oferty, proszę.
start learning
Don’t send the offer, please.
poprawić
start learning
to correct
Popraw tą umowę.
start learning
Correct this contract.
Nie poprawiaj tej umowy.
start learning
Don’t correct this contract.
zmienić
start learning
To change
Zmien rabat w tej umowie.
start learning
Change the discount in the contract.
Nie zmieniaj rabatu w tej umowie.
start learning
Don’t change the discount in the contract.
przygotować
start learning
To prepare
przygotuj prezentację oferty.
start learning
Prepare a presentation of an offer.
Przygotuj ofertę.
start learning
Prepare an offer.
zaproponować
start learning
To suggest / offer
Zaproponuj zniżkę na product.
start learning
Suggest a discount for the products.
muszę
start learning
I must
Muszę wysłać raport do mojego szefa.
start learning
I must send the report to my boss.
Muszę dostarczyć wyniki sprzedaży.
start learning
I must deliver the results of the sales.
Muszę zrealizować target.
start learning
I must realize the target.
Miłego dnia.
start learning
Have a nice day!
wzajemnie.
start learning
The same to you.
warunki
start learning
conditions
najszycviej jak to mozliwe
start learning
asap
przesłac dalej
start learning
To forward

You must sign in to write a comment