MA 07.05.2014

 0    40 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Co się dzieje?
start learning
What’s going on?
Co robisz?
start learning
What are you doing?
Pracuję teraz.
start learning
I am working now.
Pracuję teraz.
start learning
I am not working now.
Pracujesz w sobotę.
start learning
You are working on Saturday.
Nie pracujesz w sobotę.
start learning
You are not working on Saturday.
Pracujesz w sobote?
start learning
Are you working on Saturday?
on pracuje w sobotę.
start learning
He’s working on Sat.
to jest jego sobotnia praca
start learning
It it his Saturday work.
Pracuję dla SG.
start learning
I work for SG.
Nie pracuję dla SG.
start learning
I don’t work for SG.
Odwiedzam klientów.
start learning
I’m visiting my clients.
Szkolę ich pracowników.
start learning
I’m training their workers.
Wysyłam maila.
start learning
I’m sending an email.
an apple, an orange
start learning
an apple, an orange
Uczę się teraz angielskiego.
start learning
I’m learning English.
Widzę się z Johnem jutro.
start learning
I’m meeting John tomorrow.
sprzedawać
start learning
sell
sprzedaż
start learning
sale
sprzedawca
start learning
salesman / salesperson
Oni sprzedają teraz.
start learning
They are selling now.
Nie mogę rozmawiać teraz, bo pracuję.
start learning
I can’t talk now, because I’m working.
Nie mogę rozmawiać teraz, bo jestem zajęty.
start learning
I can’t talk now, because I’m busy.
Nie mogę rozmawiać teraz, bo muszę pracować.
start learning
I can’t talk now, because I must work.
Dzwonię do ciebie w sprawie naszych zamówień.
start learning
I’m calling you about our orders.
Nasze produkty nie mają rabatu.
start learning
Our products don’t have a discount.
Musimy zmienić to zamowienie.
start learning
We must change this order.
Muszę zaproponować rabat na te produkty.
start learning
I must suggest discount for the products.
Telephoning:
start learning
TELEPHONING:
Tu mówi John.
start learning
This is John speaking.
dzwonię w sprawie oferty
start learning
I’m calling about the offer.
Powiedz mi, proszę.
start learning
Tell me, proszę.
Powiedz mu.
start learning
Tell him.
powiedz mu, (że) zadzwonię do niego
start learning
Tell him I’ll ring him.
CZAS PRZYSZŁY
start learning
FUTURE SIMPLE
zadzwonię do ciebie.
start learning
I will call you.
nie zadzownię do ciebie
start learning
I will not call you.
Zadzwonisz do mnie? Tak / nie.
start learning
Will you call me? Yes, I will. / No, I will not.
Spotkasz się ze mną?
start learning
Will you meet me?
Zrobisz to dla mnie?
start learning
Will you do it for me?

You must sign in to write a comment