M2103B20 PL

 0    63 flashcards    ArekMazurek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
M2103B20
start learning
CAPITAL PUNISHMENT AND PARDONS
wyczerpać się, skończyć się // exhaust
start learning
run out
buntowniczy, stawiający opór
start learning
defiant
przywrócić
start learning
reinstate
który przyznał się do winy
start learning
self-confessed
pomieszanie zmysłów, obłęd
start learning
insanity
opuścić, porzucić
start learning
ditch
młodociany, nieletni
start learning
juvenile
szubienica
start learning
gallows
zawiesić wykonanie wyroku
start learning
reprieve
pogorszyć się
start learning
deteriorate
cela śmierci
start learning
death row
zamienić
start learning
commute
niezmiennie, stanowczo, nieugięcie
start learning
steadfastly
pośmiertnie
start learning
posthumously
w oczekiwaniu
start learning
pending
pomyłka sądownicza, niesprawiedliwy wyrok // poronienie
start learning
miscarriage of justice
wykrzykiwać sprośności i plugastwa
start learning
shout obscenities
wykonanie wyroku
start learning
stay of execution
zawiesić wykonanie wyroku
start learning
grant a stay of execution
stracić kogoś (wykonać wyrok)
start learning
put sb to death
skazać na śmierć
start learning
condemn to death
być przedmiotem licznych petycji
start learning
be the subject of numerous petitions
na podstawie (gruncie)
start learning
on the grounds of...
przeprowadzić egzekucję
start learning
carry out an execution
zamienić na dożywocie
start learning
commute to life inprisonment
skazać na podstawie zeznań
start learning
sentence on the testimony
dowodzić swojej niewinności
start learning
maintanin one's (sb) innocence
krzesło elektryczne
start learning
electric chair
komora gazowa
start learning
gas chamber
kara dozywotniego więzienia
start learning
life imprisonment
dożywotni wyrok
start learning
life sentence
śmiertelny zastrzyk
start learning
lethal injection
tymaczasowa niepoczytalność
start learning
temporary insanity
kara śmierci
start learning
capital punishment
kara śmierci
start learning
death penalty
wniosek o ułaskawienie
start learning
clemency petitions
okrutna kara
start learning
cruel punishment
niewiarygodny świadek
start learning
unreliable witness
apealcja
start learning
appeals
ułaskawienie
start learning
clemency
skazać
start learning
convict
skazany
start learning
convict
stracić kogoś (wykonać wyrok)
start learning
execute
put sb to death
start learning
execute
egzekucja
start learning
execution
pozostawać
start learning
remain
odkładać
start learning
put off
stanowić
start learning
to form
odmawiać
start learning
refuse
przyznać rację
start learning
grant
uzyskać, nabyć
start learning
obtain
zaprzeczać, odmawiać
start learning
deny
potępiać, skazywać
start learning
condemn
ponownie połączyć
start learning
reunite
młody człowiek
start learning
youth
uzasadniać
start learning
justify
ułaskawienie
start learning
pardon
przyznać się do winy
start learning
confess
niezachwiany, nieugięty, stanowczy
start learning
steadfast
przyznać, udzielić, uznać
start learning
grant
zamienić, złagodzić
start learning
commute
przesłuchanie, rozpatrzenie
start learning
examination

You must sign in to write a comment