Longman PRACA cz. 2 od work and money

 0    90 flashcards    katie933
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
premia roczna
start learning
bonus
zasiłek na dziecko
start learning
child benefit
prowizja
start learning
commission
ciąć koszty
start learning
cut costs
dobrze zarabiać
start learning
earn a good salary
dostac podwyżkę
start learning
get a pay rise
na zasiłku
start learning
on the dole
płaca/wynagrodzenie
start learning
pay
emerytura/renta
start learning
pension
oszczędności
start learning
savings
udziały akcje
start learning
shares
źródło dochodu
start learning
source of income
pensja (początkowa)
start learning
starting salary
napiwek
start learning
tip
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit/dole
płaca/stawka
start learning
wage
gospodarka oparta na rolnictwie
start learning
agriculture-based economy
złożyć podanie o stanowisko...
start learning
apply for the position of
być szefem/nadzorować
start learning
by in charge
zostać zwolnionym
start learning
be made redundant
być bezrobotnym
start learning
be out of work
awansować/dostac awans
start learning
be promoted
pracować na własny rachunek
start learning
be self-employed
być swoim właśnym szefem
start learning
be your own boss
kariera w
start learning
career in
perspektywa kariery
start learning
career prospects
wykonać obowiązki
start learning
carry out duties
tania siła robocza
start learning
cheap labour
wybór zawodu
start learning
choice of career
radzic sobie z
start learning
cope with
pracować jako wolny strzelec/ na zlecenia
start learning
do freelance work
pracować dorywczo/ wykonywac drobne prace
start learning
do odd jobs
zatrudniać
start learning
employ
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
zatrudnienie
start learning
employment
agencja pośrednictwa pracy
start learning
employment agency
elastyczne godziny pracy
start learning
flexible working hours/ flexi-time
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
start learning
fringe benefits/perks
wyjechac w sprawach zawodowych
start learning
go away on business
zbankrutować
start learning
go bankrupt/out of bussines
póść na zwolnienie/urlop
start learning
go on a leave
strajkować
start learning
go on strike
wynagrodzenie za czas urlopu
start learning
holiday pay
gospodarka oparta na informacji
start learning
information economy
zadowolenie z pracy
start learning
job satisfaction
pewność stałego zatrudnienia
start learning
job security
rynek pracy
start learning
labour market
zwolnić kogos z pracy
start learning
lay sb off
uczyć się zawodu w pracy
start learning
learn on the job
urlop macieżyński/ojcowski
start learning
maternity leave/ paternity leave
praca biurowa/ o stałych godzinach
start learning
nine-to-five job
na takich samych warunkach
start learning
on equal terms
przepracowywać się
start learning
overwork
posada
start learning
position
perspektywy awansu
start learning
prospects of promotion
zwolnić się/zrezyggnować z pracy
start learning
quit/resign
wymagania
start learning
requirements
przejść na emeryture
start learning
retire
emerytura
start learning
retirement
przkewlifikować się
start learning
retrain
prowadzić usługi/biznes
start learning
run a service/business
prowadzić swój własny biznes
start learning
run your own business
zwolnić kogoś
start learning
sack sb/give sb the sack/fire sb
założyć firmę
start learning
set u a company
wynagrodzenie na czas choroby
start learning
sick pay
brać wolny dzień
start learning
take a day off
prowadzić nabór pracowników
start learning
take on employees
przejmować od kogoś
start learning
take over from sb
z pracą wiąże się
start learning
the job/work involves
bezrobotni
start learning
the unemployed
bezrobocie
start learning
unemployment
wolna posada, wakat
start learning
vacancy
powołanie
start learning
vocation
pracować zdalnie z domu
start learning
work from home
pracować w firmie
start learning
work for a company
pracować w zespole/samemu
start learning
work in a team/on your own
pracować, dotrzymując terminów
start learning
work to deadlines
pracować w nadgodzinach
start learning
work/do overtime
zaangażowany, oddany
start learning
committed
zdloności komunikacyjne
start learning
communication skills
doświadczenie w pokrewnej dziedzinie/branży
start learning
experience in a related field
zorientowany na cele
start learning
goal-oriented
mający silną motywację
start learning
highly motivated
wysoko wykwalifikowany
start learning
highly skilled
nie/kompetentny
start learning
in/competent
nie/wydajny
start learning
in/efficient
dotrzymywać terminów
start learning
meet deadlines
dobrze wyszkolony
start learning
well-trained
pracować pod presją
start learning
work under pressure

You must sign in to write a comment