longman - nauka i technika

 0    205 flashcards    hoshi.95
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
archeolog / archeologia
start learning
archeologist / archeology
Obszar / Branża / dziedzina nauki
start learning
area / branch / field of science
Astronom / astronomia
start learning
astronomer/astronomy
biolog / biologia
start learning
biologist / biology
biolog / biologia
start learning
biologist / biology
chemik / chemia
start learning
chemist / chemistry
informatyka
start learning
computer science
ekonomia / ekonomista
start learning
economics / economist
inżynier / budownictwo
start learning
engineer / engineering
genetyk / genetyka
start learning
geneticist / genetics
Geograf / Geografia
start learning
geographer / geography
Geolog / Geologia
start learning
geologist / geology
językoznawca / lingwistyka
start learning
linguist / linguistics
matematyka / matematyka, matematyka
start learning
mathematician / mathematics, math
fizyk / fizyka
start learning
physicist / physics
Psycholog / psychologia
start learning
psychologist / psychology
naukowiec
start learning
scientist
Socjolog / socjologia
start learning
sociologist / sociology
medycyna weterynaryjna
start learning
veterinary medicine
analiza
start learning
analysis
wniosek
start learning
conclusion
związek, połączenie
start learning
connection / link
odkrycie
start learning
discovery
dowody
start learning
evidence
hipoteza
start learning
hypothesis
wynalazek
start learning
invention
wynalazca
start learning
inventor
wiedza
start learning
knowledge
Laboratorium
start learning
laboratory / lab
obserwacja
start learning
observation
zapis, dokumentacja
start learning
record
badania
start learning
research / study
Wyniki badania
start learning
research results / study results
pracownik naukowy, badacz
start learning
researcher
naukanauka
start learning
science
Czasopismo naukowe / Prawo / metody / teoria
start learning
scientific journal / law / method / theory
naukowo
start learning
scientifically
dane statystyczne
start learning
statistical data
statystycznie
start learning
statistically
statystyka
start learning
statistics
badania, sondaż
start learning
survey
próba, analiza
start learning
test
dodać
start learning
add
analizować
start learning
analyse
potwierdzać
start learning
confirm
demonstrować, wykazać
start learning
demonstrate
określać, ustalać
start learning
determine
odkryć
start learning
discover / to find out
dzielić
start learning
divide
duplikować, powielać
start learning
duplicate
oszacować coś
start learning
estimate sth
eksperymentować na...
start learning
experiment on
postawic hipotezę
start learning
hypothesise
wymyślać, wynaleźć
start learning
invent
mnożyć
start learning
multiply
obserwować
start learning
observe
uzyskać, otrzymać
start learning
obtain
dowieść, udowodnić
start learning
prove
odrzucać
start learning
reject
badać
start learning
study / investigate
odejmowanie
start learning
substract
otrzymać Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki
start learning
be awarded / win the Nobel Prize in physics
przeprowadzić eksperyment
start learning
carry out / conduct / do an experiment
przeprowadzać badania
start learning
carry out / conduct / do research
dojść do wniosku, że...
start learning
come to the conclusion that...
potwierdzić hipotezę / teorię
start learning
confirm a hypothesis / theory
formułować hipotezę
start learning
formulate a hypothesis
prowadzić dokumentację
start learning
keep records
dokonać odkrycia
start learning
make a discovery
dokonać prognozy, przewidywać
start learning
make predictions/predict
opatentować wynalazek
start learning
patent an invention
planować eksperyment
start learning
plan an experiment
prezentować wyniki badań
start learning
present research findings
odrzucić hipotezę
start learning
reject a hypothesis
specjalisować sie w czymś
start learning
specialise in sth
podjąć badania
start learning
undertake research
bakterie
start learning
bacteria
komórka
start learning
cell
pierwiastek chemiczny
start learning
chemical element
reakcja chemiczna
start learning
chemical reaction
związek chemiczny
start learning
compound
zagęszczony
start learning
concentrated
rozwój
start learning
development
wzór
start learning
formula
gaz
start learning
gas
żywność genetycznie modyfikowana
start learning
genetically modified food
drobnoustój, zarazek
start learning
germ / microbe
grawitacja, siła przyciągania
start learning
gravity
wodór
start learning
hydrogen
ciecz
start learning
liquid
magnez
start learning
magnesium
siły magnetyczne
start learning
magnetic forces
masa
start learning
mass
molekuła, cząsteczka
start learning
molecule
pleśń
start learning
mould
tlen
start learning
oxygen
tempo, prędkość
start learning
rate
słony
start learning
salty
sód
start learning
sodium
ciało stałe
start learning
solid
para
wodna
start learning
steam
Teoria ewolucji
start learning
theory of evolution
szczepionka
start learning
vaccine
przyswajać
start learning
assimilate
składać się z czegoś
start learning
consist of sth
zawierać
start learning
contain
rozpuszczać się
start learning
dissolve
parować, wyparować
start learning
evaporate
wydychać
start learning
exhale
gasić
start learning
extinguish
zamrażać
start learning
freeze
topnieć
start learning
melt
utleniać
start learning
oxidise
antena
start learning
aerial
guzik, przycisk
start learning
button
kabel
start learning
cable
Ładowarka
start learning
charger
układ sterowania
start learning
controls
urządzenie
start learning
device
cyfrowy
start learning
digital
elektryczność
start learning
electricity
elektroniczny
start learning
electronic
silnik
start learning
engine
gadżet
start learning
gadget
słuchawki
start learning
headphones
soczewka
start learning
lens
żarówka
start learning
light bulb
maszyna
start learning
machine
instrukcja obsługi
start learning
manual
Operator telefonii komórkowej
start learning
mobile phone operator
energia jądrowej
start learning
nuclear power
kserokopiarka
start learning
photocopier
wtyczka
start learning
plug
pilot od telewizora
start learning
remote control
Czujnik
start learning
sensor
gniazdko
start learning
socket
włącznik / wyłącznik
start learning
switch
innowacje technologiczne
start learning
technological innovation
sms
start learning
text message / text
ekran dotykowy
start learning
touch screen
nadajnik
start learning
transmitter
wirtualna rzeczywistość
start learning
virtual reality
bezprzewodowy
start learning
wireless
unosić się w powietrzu
start learning
hover
zaciąć się, zaklinować się
start learning
jam
napędzać, zasilać
start learning
power
pisać SMS-y
start learning
text
zapalać się
start learning
come on
ukazywać się, wychodzić
start learning
come out
nacisnąć przycisk
start learning
press a button
dostawac SMS-y
start learning
receive texts
wyłączać
start learning
switch off
włączać
start learning
switch on
załącznik
start learning
attachment
Żywotność baterii
start learning
battery life
dane
start learning
data
programista
start learning
computer programmer
baza danych
start learning
database
dysk twardy
start learning
hard disc
Napęd DVD
start learning
DVD drive
pamięć zewnętrzna
start learning
external memory
plik
start learning
file
karta pamięci
start learning
flash card / memmory card
połączenie internetowe
start learning
internet connection
klawisz
start learning
key
klawiatura
start learning
keyboard
drukarka lasser
start learning
lasser printer
pendrive / pamięć USB
start learning
pendrive / memory stick
komputer stacjonarny
start learning
personal computer / PC
pusty ekran
start learning
blank screan
oprogramowanie antywirusowe
start learning
anti-virus software
głośniki
start learning
speakers
Port USB
start learning
USB port
dołączać, załączać
start learning
attach
instalować
start learning
install
przesłać, wysyłać (na serwer internetowy)
start learning
upload
utworzyć dokument
start learning
create a document
podwójne kliknięcie
start learning
double click
otwierac dokument
start learning
open document
przetwarzać dane
start learning
process data
udostępniac pliki
start learning
share content
surfować pointernecie
start learning
surf the net
kopia zapasowa
start learning
backup
awaria, zepsuć się
start learning
crash
psuć się/załamywać się
start learning
break down
stracić dokument
start learning
lose a document
wydawać śmieszne dźwięki
start learning
make funny noises
nie działa
start learning
out of order
restartować komputer
start learning
reboot / restart a computer
astronauta
start learning
astronaut
atmosfera
start learning
atmosphere
kometa
start learning
comet
start statku kosmicznego
start learning
lift-off
na orbicie
start learning
orbit in
rakieta
start learning
rocket
przestrzeń kosmiczna
start learning
outer space
stacja kosmiczna
start learning
space station
badania kosmosu
start learning
space exploration
statek kosmiczny
start learning
spacecraft / spaceship
wszechświat
start learning
universe
wystrzelić
start learning
launch
okrążać coś
start learning
orbit sth
obracać sie wokół własnej osi
start learning
rotate
wystrzelić rakietę
start learning
launch a rocket
wysłać coś w kosmos
start learning
send sth into space

You must sign in to write a comment