list oficjalny

 0    10 flashcards    kama19013
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Ubiegam się o stanowisko...
start learning
I am applying for the post of...
Jestem absolwentem (ukończyłam) Uniwersytetu Gdańskiego.
start learning
I graduated from the University of Gdańsk.
Obecnie pracuję w prywatnej firmie.
start learning
I am currently working at a private company.
Czuję, że mam niezbędne kwalifikacje do tej pracy ponieważ...
start learning
I feel, I have the necessary qualifications for this job because...
Jestem oddany i pracowity, co sprawia, że jestem idealnym kandydatem do tej pracy.
start learning
I am dedicated and hard-warking, which makes me an ideal candidate for this job.
chciałabym również dodać że...
start learning
I would also like to add that I...
Byłabym zadowolona, na wywiad (rozmowę) w dowolnym czasie dogodnym dla ciebie.
start learning
I would be glad to attend an interview at any time convenient to you.
Jeśli masz jekieś pytania, proszę o kontakt ze mną pod tym numerem...
start learning
If you have any quaries, please contact me at this number...
Załączam kopię mojego CV / listu polecającego od...
start learning
I enclose a copy of my CV / a letter of recommendation from...
Czekam na państwa odpowiedź
start learning
I look forword to hearing from you.

You must sign in to write a comment