List formalny

 0    30 flashcards    sylwucha151993
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Szanowna dyrekcjo
start learning
Dear Editor
Szanowny Panie/Pani
start learning
Dear Sir/Madam
Szanowny panie/pani Scott
start learning
Dear Mr/Mrs/Ms Scott
Pisze w związku z...
start learning
I am writing in connection with...
Chciałbym podziękować...
start learning
I would like to thank you...
Byłem zaskoczony...
start learning
I was surprised to...
Muszę powiedzieć że nie zgadzam się z...
start learning
I must say I do not agree with...
Piszę by zapytać o...
start learning
I am writing to enquire about...
Znalazłem państwa ogłoszenie w gazecie...
start learning
I found your advertisement in the newspaper...
Nie jest dla mnie jasne czy...
start learning
It is not clear for me if...
Byłbym wdzięczny gdyby państwo mogli...
start learning
I would be very grateful if you could...
Chciałbym zapytać o dalsze szczegóły dotyczące...
start learning
I would like to ask for further details about...
z poważaniem (f)
start learning
Yours faithfully
z poważaniem (s)
start learning
Yours sincerely
Pisze z reklamacją dotyczącą...
start learning
I am writing to complain about...
Chce wyrazić swoje niezadowolenie z...
start learning
I must express my dissatisfaction with...
Nie otrzymałem odpowiedzi na mój poprzedni list.
start learning
There has been no reply to my previous letter.
... nie działa
start learning
... do/does not work
brakuje...
start learning
is/are missing...
Niemniej jednak mam nadzieje że wymienicie uszkodzone CD
start learning
Neverthless, I hope you will replace the faulty Cd
Byłbym wdzięczny gdybyście mogli wysłać mi brakujące części
start learning
I would appreciate if you could send me the missing parts
W załączeniu przesyłam... wraz z paragonem
start learning
I am enclosing... together with the receipt
Mam nadzieje że szybko zajmiecie się tą sprawą
start learning
I hope you will give this matter your urgent attention
Zrujnowało mi to wczasy/wakacje.
start learning
It riuned my holiday.
Czekam na szybką odpowiedź.
start learning
I look forward to your prompt reply.
Czekam z niecierpliwością na państwa odpowiedź.
start learning
I look forward to hearing from you.
Piszę w związku z...
start learning
I am writing in response to/in reply to/with regard to...
Posiadam dyplom/ wykształcenie w zakresie...
start learning
I have a gegree/ diploma in...
Dziękuje za rozpatrzenie mojego podania.
start learning
Thank you for considering my application.
Załączam życiorys ze szczegółami mojej kariery zawodowej.
start learning
I enclose my CV with details of my previous work experence.

You must sign in to write a comment