Linking words - matura

 0    112 flashcards    karpol
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Why?
start learning
Po co? Czemu? Dlaczego?
How?
start learning
Ile? Jaki?
Where?
start learning
Gdzie? Skąd? Dokąd? Którędy?
How much?
start learning
Jak wiele?
Which?
start learning
Który? Która? Które?
How many?
start learning
Jak dużo?
When?
start learning
Kiedy?
Whom?
start learning
Komu?
Who?
start learning
Kto? Kim?
Whose?
start learning
Czyj? Czyja? Czyje?
What?
start learning
Co? Jaki? Jaka? Jakie?
have to
start learning
musieć
had to
start learning
musiałem
must
start learning
musieć
need (to)
start learning
potrzebować
want (to)
start learning
chcieć
Would you like?
start learning
Czy chciałbyś?
can
start learning
móc, umieć, potrafić
can't
start learning
nie móc, nie umieć, nie potrafić
should
start learning
powinienem
could
start learning
mógłbym
I would be
start learning
byłbym
She would do
start learning
zrobiłaby
used to
start learning
zazwyczaj
I wish that
start learning
żałuje że
To prepare
start learning
żeby przygotować
Is there?
start learning
Czy jest?
Are there?
start learning
Czy są?
Was there?
start learning
Czy był?
Were there?
start learning
Czy były?
unfortunately
start learning
niestety
Is to possible to?
start learning
Czy możliwe jest żeby?
The best would be to
start learning
Najlepiej byłoby żeby
Maybe you should
start learning
Myślę że powinieneś
I mind that
start learning
Przeszkadza mi to że
It is generally believed that
start learning
Ogólnie uważa się że
Would you mind if I ask some questions?
start learning
Czy miałybś coś przeciwko jeśli zadałbym ci kilka pytań?
I would like to ask about...
start learning
Chciałbym zapytać o...
ask
start learning
prosić, zapytać
get
start learning
przynosić, dostawać się do jakiegoś miejsca, odbierać
with
start learning
z, ze
still
start learning
nadal, ciągle dalej
Firstly
start learning
Po pierwsze
Secondly
start learning
Po drugie
Thirdly
start learning
Po trzecie
Lastly
start learning
Ostatecznie
What is more
start learning
Co więcej
In addition to this
start learning
W dodatku
Beside this
start learning
Poza tym
Talking everything into account
start learning
Biorąc wszystko pod uwagę
To my mind
start learning
Według mnie
To my point of view
start learning
z mojego punktu widzenia
I'd like to
start learning
Chciałbym
Let's go
start learning
Chodźmy
I'd rather
start learning
Wolałbym
Why don't we
start learning
a może by tak
I don't agree
start learning
nie zgadzam się
In my opinion
start learning
moim zdaniem
First of all
start learning
Na początku
finally
start learning
w końcu
next
start learning
następnie
them
start learning
potem
as
start learning
jak
while
start learning
podczas gdy
whereas
start learning
zatem
even tought
start learning
chociaż
later on
start learning
później
in the end
start learning
pod koniec
After a few minutes
start learning
po kilku minutach
I wish that
start learning
żałuje że
If only
start learning
jeśli tylko
by
start learning
przez
visit
start learning
odwiedzać
rent
start learning
czynsz, wynagrodzenie
organise
start learning
organizować
describe
start learning
opisywać
happen
start learning
dziać się
set
start learning
przygotowywać
something
start learning
coś
complain
start learning
narzekać, zareklamować
This is no good
start learning
To mi się nie podoba
take back
start learning
oddawać, wracać
suggest
start learning
sugerować
offer
start learning
oferować, proponować
set up
start learning
organizować
from
start learning
od, z
to
start learning
do, żeby, aby
for
start learning
dla, na
in
start learning
w
on
start learning
na
invite
start learning
zapraszać
prefer
start learning
woleć
try
start learning
próbować
return
start learning
zwracać
event
start learning
wydarzenie
invitation
start learning
zaproszenie
during
start learning
podczas gdy
Can I ask about
start learning
Czy mogę zapytać o
so
start learning
więc
but
start learning
ale, lecz
or
start learning
albo
apart from that
start learning
poza tym
after that all
start learning
po wszystkim
To start with
start learning
Aby rozpocząć
To sum up
start learning
żeby podsumować
All in all
start learning
żeby podsumować
This photo shows
start learning
Ten obrazek przedstawia
I would choose
start learning
wybrałbym
I woudn't choose
start learning
nie wybrałbym
This is becoause
start learning
Właśnie dlatego że
On the other hand
start learning
z drugiej ręki
That's true but
start learning
Może to prawda, ale

You must sign in to write a comment