Linking words

 0    24 flashcards    sebii123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
i/a
start learning
and
ale
Zadzwoniłem do niego, ale nie było go w domu.
start learning
but
I called him but he wasn’t at home.
lub
Zakręć kurek, albo wszędzie będzie woda.
start learning
or
Turn the tap off or there'll be water everywhere.
że
Czy wiesz, że Cię lubię?
start learning
that
Do you know that I like you?
podczas gdy
start learning
while whereas
zanim
start learning
before
po tym jak/kiedy już
start learning
after I / once
dopóki
start learning
till / until
ponieważ
Nie chcę płynąć statkiem ponieważ mam chorobę morską.
start learning
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
jeśli/chyba, że
start learning
if / unless
niż
Jestem mądrzejszy niż ty.
start learning
than
I'm smarter than you.
tak... jak
start learning
as... as
w rezultacie
start learning
as a result
w związku z tym
start learning
as a consequence
zarówno... jak i
start learning
both... and
jeśli tylko
start learning
as long as
z powodu
start learning
due to
w ten sposób, tak więc
start learning
thus
z powodu, ponieważ
start learning
owing to
jak również
start learning
as well as
przed czymś/wcześniej od czegoś
start learning
prior to
po to, aby
start learning
so that
co więcej
start learning
moreover
prócz tego
start learning
besides

You must sign in to write a comment