Lifestyle diseases

 0    23 flashcards    angelikaogar
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przyczyniać się do
On przyczynił się do moich problemów i teraz chce pomóc.
start learning
contribute to
He contributed to my problems and now he wants to help.
cukrzyca
Pacjent, który choruje na cukrzycę ma wysoki poziom cukru we krwi.
start learning
diabetes
A patient suffering from diabetes has a high blood sugar level.
otyłość
Naukowcy twierdzą, że istnieje czynnik genetyczny warunkujący otyłość.
start learning
obesity
Researchers say that there is a genetic factor associated with obesity.
nadmiar
Musimy myśleć o utracie nadwyżki wagi.
start learning
surplus
We have to think about losing surplus weight.
niedawno
Niesamowita rzecz zdarzyła mi się niedawno.
start learning
the other day
An extraordinary thing happened to me the other day.
z nadwagą
On ma 5 kilogramów nadwagi.
start learning
overweight
He is 5 kilograms overweight.
degustacja
Dostałam próbkę na spróbowanie.
start learning
Tasting
I got a sample for tasting.
walczyć o coś (starać się mocno żeby coś zrobić)
Wielu ludzi walczy o utratę nadwagi.
start learning
struggle to do something
Many people are struggling to lose excess weight.
dodatkowy, przekraczający dozwoloną normę, nadmierny
Czy masz jakiś dodatkowy bagaż?
start learning
excess
Do you have any excess baggage?
reklama
Widziałeś ich nową reklamę?
start learning
commercial
Have you seen their new commercial?
przypuszczać
Przypuszczam, że ona się spóźni.
start learning
suppose
I suppose she will be late.
unikać
On unikał mojego wzroku na spotkaniu.
start learning
avoid
He avoided my eyes through the meeting.
uwaga, skupienie - l. mnoga
start learning
foci (fouki)
We have to find a way to shift our mental focus from food to healthier foci such as sports, reading or music.
zaniepokojony, zatroskany
W ogrodzie był ktoś obcy i zaniepokoiłem się.
start learning
anxious
There was a stranger in the garden and I felt anxious.
ujście czegoś
start learning
outlet for something
If we are always worried and anxious we may eat as an outlet for these feelings.
rozpraszać
Ona ciągle mnie rozprasza.
start learning
distract
She keeps distracting me.
zatem
Nie powiedziałeś mi całej prawdy, zatem skłamałeś.
start learning
therefore
You didn't tell me the whole truth, therefore, you lied.
nieodpowiedni, niestosowny,
Dlaczego ja zawsze mówię nieodpowiednie rzeczy?
start learning
inappropriate
Why do I always say inappropriate things?
radzić sobie z czymś
Będziemy musieli sobie z tym poradzić.
start learning
deal with something
We'll have to deal with it.
radzić sobie z czymś
Wiem jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.
start learning
handle
I know how to handle difficult situations.
osiągać, zdobywać
Zdobyłem niezbędne hasła.
start learning
gain
I gained the necessary passwords.
wyliczać, policzyć
start learning
enumerate
zajęcie, pasja (także pogoń)
Wędkarstwo jest jego ulubionym zajęciem na świeżym powietrzu.
start learning
pursuit
Fishing is his favourite outdoor pursuit.

You must sign in to write a comment