life 08,01,2045

 0    41 flashcards    saszaxyz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozdział
start learning
section
nie udało się
start learning
failed to
dobre nastawienie
start learning
good attitude
posiłek
start learning
meal
bawiły się
start learning
played
po pewnym czasie
start learning
after a certain time
zaczęły się kłócić
start learning
began to argue
sprzątać
start learning
clean up
czepiać się mnie
start learning
cling to me
już robiła napięcie
start learning
already did voltage
zacząłem je dyscyplinować
start learning
I began to discipline them
żeby nie skakały po fotelach
start learning
so as not to jump on the seats
to trwało
start learning
It took
zacząłem uciszać je
start learning
I began to silence them
ale to nic nie dawało
start learning
but it did not give
że dam mu karę
start learning
I'll give him punishment
próbowałem postawić go do kąta
start learning
I tried to put him into a corner
krzyczał i szarpał się
start learning
shouted and struggled
sukcesywnie stawiałem go do kąta
start learning
gradually I put it into a corner
kiedy to nic nie dawało
start learning
when it's not give
klapsa
start learning
slap
Amelia podbiegła
start learning
Amelia ran
tłumaczyłem jej
start learning
I explained her
żeby nie mieszała się w takie sprawy
start learning
that is not mixed in such matters
i tak dalej
start learning
and so on
więc wycofałem się
start learning
So I retreated
zamknąłem się
start learning
shut up
z jednej strony
start learning
on the one hand
ze ja jestem odpowiedzialny za wychowanie dzieci
start learning
that I am responsible for the upbringing of children
z drugiej strony
start learning
on the other hand
miesza się
start learning
mixed
przy dzieciach
start learning
with children
najgorsza kwestia
start learning
the worst question of
ona nie patrzy na to kompletnie
start learning
It does not look like a completely
namawiać dzieci
start learning
encourage children
aby pukały do drzwi
start learning
to knocking on the door
aby przepraszały
start learning
apologized to
czy to jest mądre?
start learning
if this is wise?
ale to są mechanizmy.
start learning
but these are mechanisms.
nie mogę wytrzymać
start learning
I can not stand
to jest nie do zrobienia
start learning
This can not be done

You must sign in to write a comment