Lesson 5 2014

 0    132 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
presumably
start learning
przypuszczalnie, prawdopowdobnie
Who would like to kick the discussion off?
start learning
Kto chcialby rozpoczac dyskusje?
in turn
start learning
po kolei
one by one
start learning
po kolei, jeden po drugim
cutting head
start learning
głowica
I couldn’t convince the people from the coal mine.
start learning
Nie mogłem przekonać ludzi z kopalni.
We don’t know this machine.
start learning
Nie znamy tej maszyny.
Roadheaders will be produced in China.
start learning
Roadheaders będą produkowane w Chinach.
I have already done it.
start learning
ja juz to zrobilem
4 hours after the notification
start learning
4 godziny od zgłoszenia
development
start learning
rozwój
developing countries
start learning
kraje rozwijające się
developed countries
start learning
kraje rozwinięte
they applied for a job
start learning
złożyli podanie o pracę
specialized tools
start learning
narzedzia specjalistyczne
handy tools
start learning
narzedzia podreczne
I had to
start learning
musiałem
I didn’t have to
start learning
nie musiałem
Make it work.
start learning
Sprawcie, żeby to dzialalo.
Have my computer formatted.
start learning
Zrobcie mi format kompa.
Have my car washed.
start learning
Dajcie moje auto do umycia.
We are supposed to do it.
start learning
mamy to zrobić = ja jestem do zrobienia tego
We are to do it.
start learning
mamy to zrobić.
I am to finish this.
start learning
mam to skonczyc
roadway
start learning
chodnik
gallery
start learning
chodnik
road head
start learning
chodnik
roadheader
start learning
kombajn chodnikowy
seal
start learning
uszczelka
nieparzysty- parzysty
start learning
odd-even
extinguish
start learning
gasić
fire extinguisher
start learning
gaśnica
I was supposed to go China.
start learning
Miałem jechać do Chin.
to ask question
start learning
zadawać pytania
You told me about it.
start learning
Opowiedziałeś mi o tym
How did it happen?
start learning
Jak to się stało?
I’m busy.
start learning
Jestem zajęty.
Seems like we’re facing a crisis.
start learning
Zdaje się, że stoimy w obliczu kryzysu.
to tackle = deal with = manage = handle
start learning
radzić sobie z
to tackle stress at work
start learning
radzić sobie ze stresem w pracy
to keep the project going
start learning
“utrzymać projekt idącym”
the project reached a crisis point
start learning
projekt osiągnął punkt krytyczny
due to schedule delays
start learning
z powodu opóźnień w planie
come to a standstill
start learning
utknąc w martwym punkcie
in a nutshell
start learning
w pigułce
in turn
start learning
w zamian
knock on effect
start learning
efekt domina
further information
start learning
dalsze informacje
preliminary report
start learning
raport wstępny
after all
start learning
mimo wszystko, w końcu, ostatecznie
project evaluation
start learning
ocena projektu
enquiry
start learning
zapytanie
to attend
start learning
brać udział
I attend each session.
start learning
Biorę udział w każdym spotkaniu.
Did you attend the negotiations?
start learning
Brałeś udział w negocjhacjach?
Who is attending today’s meeting?
start learning
Kto bierze udział w dzisiejszym spotkaniu?
I attended 2 lessons.
start learning
Wziąłem udział w dwóch lekcjach.
at least
start learning
przynajmniej, conajmniej
suspended
start learning
zawieszony
What do you suggest?
start learning
Co proponujesz? (dosł. Co sugerujesz?)
Do you mind if
start learning
czy masz coś przeciwko, żeby...
I don’t mind.
start learning
Nie mam nic przeciwko temu.
I’m glad to hear that.
start learning
Miło mi to słyszeć.
I’m sorry to hear that.
start learning
Przykro mi to słyszeć.
How do you like Poland?
start learning
Jak ci się podoba Polska?
To be honest...
start learning
jeśli mam być szczery..., szczerze mówiąc...
I suppose...
start learning
Przypuszczam...
I’m supposed to...
start learning
Mam...
I’m pissed off.
start learning
Jestem wkurwiony.
obviously
start learning
oczywiście
witness
start learning
świadek
delay
start learning
opóźnienie
trial
start learning
proces
scramble
start learning
wspinaczka, zamieszać
rid
start learning
uwolnić, eliminować
managed
start learning
zarządzać, kierować
crucial
start learning
niezbędny, istotny, ważny
beneficial
start learning
skuteczny, korzystny
strange
start learning
dziwny
reason
start learning
powód
witty
start learning
bystry
hospitable
start learning
gościnny, przyjazny
gracious
start learning
łaskawy, miłosierny
turn out
start learning
okazać się
It turned out
start learning
okazało się
It turned out that...
start learning
Okazało się, że...
He turned out
start learning
Okazał się
confession
start learning
spowiedź
I’m not afraid of him.
start learning
Nie boje sie go.
hold a meeting
start learning
prowadzić spotkanie
hold a hand
start learning
trzymać się za rękę
He pointed out that...
start learning
zauważyć, zaznaczyć, zwrócić uwagę; pokazywać, wykazywać
to arouse interest
start learning
wzbudzać zainteresowanie
wholesaler
start learning
hurtownik
retailer
start learning
detalista
request
start learning
prosić, żądać
in no time
start learning
niezwłocznie, immediately
alteration
start learning
zmiana, przeróbka, przebudowa
to meet the requirements
start learning
spełnić wymagania
to have a stake in the share capital
start learning
mieć udział w kapitale spółki
stakeholder (Am.E) = shareholder (BrE)
start learning
udziałowiec
hence
start learning
stąd, więc, zatem
tailor an offer
start learning
skroić ofertę na miarę, dopasować do klienta
grumpy, snippy
start learning
upierdliwy
partly
start learning
częściowo
inquiry
start learning
zapytanie
they are within their right
start learning
mają prawo
to undertake
start learning
podejmować
to undertake actions
start learning
podejmować akcje
shaft
start learning
szyb
beyond
start learning
poza
behind
start learning
za
devise
start learning
opracować, wymyślić
device
start learning
urzadzenie
impact
start learning
wpływ
along with
start learning
together with, wraz z
roll the process out
start learning
rozszerzyć process
encounter the problem
start learning
spottkać, napotykać na problem
to enable
start learning
umożliwić
forecast
start learning
prognozować
amendments
start learning
poprawki
in particular
start learning
w szczególności, konkretnie
flawless start
start learning
bezproblemowe uruchomienie
ramp up
start learning
zwiększenie tempa produkcji
complaint
start learning
skarga
The meeting lasted / took 2 hours.
start learning
Spotkanie zabrało / trwało dwie godziny.
dismantle, disassemble
start learning
rozmontować
liver
start learning
wątroba
work on sth
start learning
pracować nad czymś
shitty
start learning
do dupy
to decide
start learning
postanowić, zdecydować
to report
start learning
zgłosić

You must sign in to write a comment