Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    55 flashcards    jafce1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
reprezentacja
start learning
representation
I have important message for the head of the twenty-first contingent.
złoty
Dostała od męża złoty łańcuszek.
start learning
gold
She got a golden chain from her husband.
proca
start learning
slingshot
procent
Tylko 20 procent mężczyzn i 40 procent kobiet je wystarczająco dużo owoców i warzyw
start learning
percent
only 20 percent of men and 40 percent of woman eat enough fruit and vegetables
podopieczny
start learning
ward
Sarah bought some chocolate for her three young charges.
deklarować
Ona wielokrotnie deklarowała swą niewinność.
start learning
declare
She declared many times that she was innocent.
wybielić
start learning
whitewash
kibic
Jestem kibicem Arsenalu od zawsze.
start learning
fan
I've been an Arsenal supporter all my life.
zniechęcać
Twój opis zniechęcił mnie do tego kursu.
start learning
discourage
Your description has put me off that course.
piłkarski
Lubisz oglądać piłkę nożną?
start learning
football
Do you like watching football?
widz
Na stadionie wczoraj nie było zbyt wielu widzów.
start learning
spectator
There weren't too many spectators in the stadium last night.
skłonny
start learning
willing
Are you apt to take this job?
przystanąć
Na przystanku autobusowym była tylko jedna osoba czekająca na autobus.
start learning
stop
There was only one person at the bus stop waiting for the bus.
potencjalny
Funkcją tego programu jest szukanie nowych potencjalnych klientów w Sieci.
start learning
potential
The function of this programme is to help us search for potential customers on the Web.
ka
each scene
start learning
each
trener
start learning
coach
My coach is always shouting at me, which is very disheartening because I am giving it my best effort in the ring
badanie
Co zamierzasz studiować po ukończeniu liceum?
start learning
study
What are you going to study when you finish high-school?
wynikać
start learning
result
the result of growing
rozważyć
Musisz rozważyć wszystkie możliwości.
start learning
consider
You must consider all possibilities.
występ
Nie jestem zadowolony z wydajności mojego nowego komputera.
start learning
performance
I'm not satisfied with the performance of my new computer.
wiązać
Czy mogłabyś potrzymać moją torbę, podczas gdy ja zawiążę buty?
start learning
link
Can you hold my bag while I tie my shoes?
wniosek
Wysłał wiele podań o pracę.
start learning
application
He has sent off a lot of job applications.
męczyć
start learning
torture
przypadek
Nie mieszaj się w ich sprawy.
start learning
case
Don’t interfere with their affairs.
poświęcić
start learning
sacrifice
They've devoted a lot of time to this project.
przeprowadzić
start learning
conduct
How can you conduct a successful interview?
cena
Jaka jest cena tego zegarka?
start learning
price
What's the price of this watch?
ząb
start learning
tooth
tooth
firma
Rozpoczął firmę w swoim garażu
start learning
business
He started the company in his garage
dopiero
Tylko czasami!
start learning
only
Only sometimes!
zupełny
start learning
complete
Before I can return your children... you'll have to complete a course called family skills
wydąć
Marysia zdmuchnęła wszystkie świeczki na torcie.
start learning
blow out
Mary has blown out all the candles on her layer-cake.
większość
Większość ludzi twierdzi, że żyje w dużym stresie.
start learning
most
The majority of people claim they are under a lot of stress.
minąć
Ciężarówka przejeżdża przez rondo.
start learning
pass
A truck passing by roundabout
oglądać
Matt ogląda teraz telewizję, więc mu nie przeszkadzaj.
start learning
see
Matt is watching TV now, so don't disturb him.
zapłacić
Czy zapłaci Pan kartą kredytową?
start learning
pay
Are you going to pay with a credit card?
piąć
Wspiął się na 14 wysokich szczytów.
start learning
climb
He has climbed 14 high peaks.
gdyby
Jeśli to zrobisz, to cię zabiję.
start learning
if
If you do it, I will kill you.
zaczynać
start learning
start
My next class begins in half an hour.
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
start learning
which
When is the last time you saw him
spotkać
Czy my się już wcześniej nie spotkaliśmy?
start learning
meet
Haven't we met before?
jeden
Mam jeden dzień żeby skończyć to zadanie.
start learning
one
I've got one day to finish this assignment.
jej mąż
start learning
her
her husband
przez
Oni przeszli przez frontowe drzwi.
start learning
by
They went through the front doorway.
się
start learning
themselves
za
To dla ciebie, kochanie.
start learning
for
This is for you, honey.
start learning
there are
Na
na stole
start learning
On
on the table
oda
start learning
ode
z
wychodząc z domu
start learning
from
jaka
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
start learning
what
What is the capital of New Zealand?
nie
Ja nie lubię.
start learning
not
I do not like
jest
Jest 5 godzina
start learning
there is
It is 5 o’clock
ten
Ten stolik jest zarezerwowany.
start learning
this
This table is reserved.
W
w Polsce
start learning
In
in Poland

You must sign in to write a comment